Nowości
Droga ku dorosłości : przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania
Wszystko o emocjach
Wczesnodziecięca edukacja - pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju : wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej
Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi : klasy 4-6
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.
Wiadomości
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg