New items
Trenuj wzrok : ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową
Mediatyzacja przestrzeni szkoły : tropy badawcze i implementacje
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej
Droga ku dorosłości : przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie : studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg