New items
Selekcje : jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat
Wczesnodziecięca edukacja - pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju : wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej
Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Życie bez nałogu : uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT
Aplaga : 10-lecie Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg