Nowości
Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne - techniczne - prawne
Drogowskaz : dziecko - trauma, wsparcie i rozwój
Katastrofizm polski w XIX i XX wieku : idee, obrazy, konsekwencje
Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich
Ćwiczenia językowe : propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.
Wiadomości
Ogłoszenie

Zdjęcie w tle na Facebook 851x315  px.jpg

Książki w języku ukraińskim

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach nawiązała współpracę z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dzięki czemu wprowadziliśmy do zbiorów placówki pakiet książeczek dla dzieci w języku ukraińskim, wydrukowanych w ramach projektu „Inna Bajka”. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Link do kolekcji: tiny.pl
Książki po ukraińsku.jpg