Forma i typ
Artykuły
(10)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Autor
Czajkowski Franciszek
(1)
Starowicz Elżbieta
(1)
Łaba Agnieszka
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(10)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Temat
Czytelnictwo niepełnosprawnych
(8)
Biblioteka
(4)
Biblioterapia
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Biblioteka dla niewidomych
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki wojewódzkie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Czytelnictwo chorych
(1)
Czytelnictwo osób niepełnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Książka dla dzieci
(1)
Niedorozwój umysłowy w stopniu lekkim
(1)
Niewidomi
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kraków)
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Gatunek
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1998, 7-8, s.38-40.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Książki łatwe w czytaniu / Stefan Kubów // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1997, nr 2, s.24-26.
Streszczenie: Fundacja Literatury "Łatwej w Czytaniu" znajduje się w Ośrodku Czytelnictwa Osób Chorych i Nieełnosprawnych, (87-100) Toruń, ul.Szczytna 13
Książka
W koszyku
Data zmiany: 28.10.2016
Aneksy. Bibliogr. s. [165]-181.
Streszczenie: Spis treści: CZ. TEORETYCZNA I. Zachowania przystosowawcze dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.1. Istota upośledzenia umysłowego 1.2. Rozwój społeczny osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.3. Psychopedagogiczne aspekty, kryteria i czynniki przystosowania społecznego dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ujęciu różnych koncepcji 1.4. Zachowania przystosowawcze osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.5. Środowiska wychowawcze i ich rola w kształtowaniu zachowań przystosowawczych. II. Biblioterapia i jej oddziaływanie 2.1. Czytelnictwo i biblioterapia - próba ujęcia problemu 2.2. Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w biblioterapii jako środka dydaktycznego i wychowawczego 2.3. Formy biblioterapii w odniesieniu do grup jej odbiorców 2.4. Konstrukcja modelu biblioterapeutycznego - podejście empiryczne 2.5. Bajki w procesie biblioterapeutycznym 2.6. Biblioterapia jako forma rewalidacyjnego oddziaływania na osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Spis treści: CZ. ANALITYCZNA I. Metodologiczne podstawy badań własnych 1.1. Problematyka badawcza 1.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 1.3. Zbiorowość, teren i organizacja badań 1.4. Charakterystyka badanych uczniów i ich środowiska wychowawczego. II. Poziomy wiedzy o książce i nastawienia czytelniczego badanych uczniów - analiza porównawcza wyników badań 2.1. Stopień zbieżności poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach z zakresu wiedzy o książce 2.2. Stopień zbieżności poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach z zakresu nastawienia czytelniczego 2.2.1. Zachowania czytelnicze 2.2.2. Stosunek emocjonalny. III. Poziom zachowania się uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - analiza porównawcza wyników badań 3.1. Porównanie poziomów wyjściowych i poziomów końcowych badanych grup 3.2. Porównywanie poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach 3.3. Zależności między poziomem wiedzy o książce a nastawieniami czytelniczymi i zachowaniami przystosowawczymi badanych uczniów w grupie eksperymentalnej i kontrolnej 3.3.1. Zależności między poziomem wiedzy o książce a nastawieniami czytelniczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego 3.3.2. Zależności między poziomem wiedzy o książce a zachowaniami przystosowawczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego 3.3.3. Zależności między nastawieniami czytelniczymi a zachowaniami przystosowawczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 42117 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej