Form of Work
Artykuły
(76)
Publikacje naukowe
(37)
Książki
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(19)
Lewoc Michał
(6)
Matysiak Anna
(5)
Mynarska Monika
(3)
Baranowska-Rataj Anna
(2)
Kondratek Bartosz
(2)
Kołaczek Bożena
(2)
Skrętowicz Biruta
(2)
Styrc Marta
(2)
Szaleniec Henryk
(2)
Wójcik Michał
(2)
Baran Alina
(1)
Basaj Hanna
(1)
Bilewicz Michał (1980- )
(1)
Bozacka Małgorzata
(1)
Bożykowski Marek
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dębski Maciej
(1)
Elżbieta Gołata
(1)
Gałecka-Burdziak Ewa
(1)
Grabia Tomasz
(1)
Gutkowska Krystyna
(1)
Gwarda-Żurańska Joanna
(1)
Himstedt Katarzyna
(1)
Izdebski Albert
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jamrógiewicz Beata
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Kacprzak Tomasz
(1)
Kempińska Urszula
(1)
Komorska Marta (1962- )
(1)
Konieczna-Sałamatin Joanna
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kozdrowicz Ewa
(1)
Król Agnieszka
(1)
Kubiak Paweł
(1)
Kucharski Leszek (ekonomia)
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Lis-Zaldivar Anna
(1)
Marchlewska Marta
(1)
Miszczak Ewa (socjolog)
(1)
Napiórkowska Katarzyna
(1)
Niesyty Dominika
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Nowakowska Luiza
(1)
Nowakowski Michał
(1)
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona (1946- )
(1)
Palka Katarzyna
(1)
Pokropek Artur
(1)
Romaniuk Kazimierz (1908-1996)
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Rybińska Anna
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Skórska Paulina
(1)
Soral Wiktor
(1)
Styczeń Marek
(1)
Sulejman Kinga
(1)
Walczewska-Klimczak Grażyna
(1)
Walesiak Marek
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna
(1)
Wiktorow Aleksandra (1952- )
(1)
Winiewski Mikołaj
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wołodźko Tymoteusz
(1)
Zając Tomasz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Świst Karolina
(1)
Żukowski Maciej (1959- )
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(63)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(47)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(83)
Subject
Dane statystyczne
(28)
Budżety rodzinne
(24)
Minimum socjalne
(19)
Dochody indywidualne
(15)
Osoby z niepełnosprawnością
(8)
Przemoc w rodzinie
(8)
Rodzina
(7)
Rynek pracy
(7)
Jakość życia
(5)
Kobieta
(4)
Ubóstwo
(4)
Aktywność zawodowa
(3)
Bezrobocie
(3)
Chorzy w rodzinie
(3)
Gospodarstwo domowe
(3)
Nauczanie
(3)
Opieka społeczna
(3)
Spożycie
(3)
Szkolnictwo
(3)
Dzieci
(2)
Dziecko pozamałżeńskie
(2)
Egzaminy gimnazjalne
(2)
Konkubinat
(2)
Małżeństwo
(2)
Osoby bezdzietne
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Rodzina wiejska
(2)
Sprawcy przemocy
(2)
Stopa życiowa
(2)
Styl życia
(2)
Sądownictwo
(2)
Warszawa
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wykształcenie
(2)
Zawód
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Choroby wieku starczego
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dług
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka seksualna
(1)
Fonoholizm
(1)
Infografika
(1)
Izolacja prewencyjna (prawo)
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Małżeństwo ponowne
(1)
Migracje
(1)
Mowa nienawiści
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Oszczędność
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Praca
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przemoc wobec osób starszych
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Renta rodzinna
(1)
Reprodukcja ludności
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozród
(1)
Spis powszechny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
System wartości
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Subject: time
2001-
(44)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(32)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(51)
Artykuł z pracy zbiorowej
(21)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(16)
Artykuł problemowy
(15)
Artykuł z czasopisma naukowego
(14)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł przeglądowy
(3)
Artykuł z czasopisma
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(31)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(14)
Nauka i badania
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
83 results Filter
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma „Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis” opublikowano sześć artykułów. W opracowaniu Justyny Brzezińskiej przedstawiono metody wizualizacji danych jakościowych z wykorzystaniem pakietu extracat programu R. Urszula Załuska oraz Dorota Kwiatkowska-Ciotucha zaprezentowały wyniki badań nad oceną skuteczności działań na rzecz osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej. Kolejni autorzy – Witold Rzymowski i Agnieszka Surowiec – opisali wybrane metody modelowania liczby ludności świata. W innym z publikowanych artykułów Justyna Brzezińska zaprezentowała rezultaty analizy statystycznej ekonomicznego ubóstwa w Polsce. Natalia Nehrebecka z kolei przeprowadziła porównanie modeli scoringowych, takich jak regresja logistyczna i Support Vector Machine, służących do przewidywania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw niefinansowych. W ostatnim tekście Iwo Augustyński i Paweł Laskoś-Grabowski omówili wyniki grupowania makroekonomicznych szeregów czasowych. Agnieszka Stanimir
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dniach 15-17 września 2010 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIV Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. Tadeusz Kufel, prof. nadzw. UMK, natomiast sekretarzami dr Marcin Błażejowski i mgr Paweł Kufel. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia: a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne). b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii przedstawiono obserwowane w ostatnim czasie zmiany metod przeprowadzania spisów ludności oraz ocenę ich jakości. Opisano ich zasięg oraz zróżnicowanie. Jednocześnie ukazano konsekwencje wprowadzanych rozwiązań. Omawiając różnorodne rozwiązania, podjęto dyskusję ich możliwości oraz ograniczeń. Kompleksową ocenę jakości spisów przeprowadzono najpierw w odniesieniu do kryteriów jakości według definicji Eurostatu, a następnie oceniając badanie pod względem demograficznym, zwłaszcza w zakresie kompletności. W szczególności przedstawiono następujące problemy: - dyskusję podstawowych pojęć i własności spisu ludności, - wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej definicji ludności spisowej, - klasyfikację i prezentację metod przeprowadzania spisów, - ocenę jakości spisów, ich możliwości i ograniczeń w świetle międzynarodowej definicji jakości badań statystycznych, - przedstawienie rodzajów błędów i metod ewaluacji spisów ludności, - ocenę kompletności spisu NSP 2011, - próbę odpowiedzi na pytanie o perspektywy spisu ludności w świetle dostępnych źródeł danych i rozwoju metodologii, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów statystyki publicznej. Głównym powodem zmian metodologii przeprowadzania spisu była chęć redukcji kosztów, ale wszystkie państwa zgodnie podkreślają także dążność do poprawy jakości wyników spisu. Ograniczenie kosztów spisu można osiągnąć w różny sposób, jednak niewątpliwie największe znaczenie w tej kwestii ma decyzja dotycząca wykorzystywanych źródeł danych. Dlatego tak istotne jest rozstrzygnięcie dotyczące tradycyjnego spisywania całej populacji bądź ograniczenia się tylko do podstawowych pytań demograficznych (krótki formularz), podczas gdy odpowiedź na pytania dotyczące kwestii społecznych i ekonomicznych (długi formularz) opracowana jest na podstawie reprezentacyjnego badania gospodarstw domowych. Zasadnicza zmiana dotyczy w szczególności wykorzystania danych rejestrów administracyjnych i innych źródeł pozastatystycznych przy rezygnacji z tradycyjnego badania w terenie. W dyskusji podstawowych pojęć i własności spisu ludności zwrócono uwagę na właściwe rozumienie i interpretację właściwości spisów tak w kontekście metody ich przeprowadzania, jak również jakości. Wykazano bezzasadność twierdzeń o niespełnieniu przez spisy oparte na rejestrach wymogu powszechnego i indywidualnego spisywania. Omawiając konsekwencje przyjęcia określonych definicji ludności spisowej rezydującej i faktycznej, wskazano na sięgające 1,5 mln osób rozbieżności szacunków wynikające ze sposobu ujęcia migracji długookresowych oraz odwoływania się do obowiązujących regulacji prawnych. Przy ocenie jakości spisu jako badania statystycznego skorzystano z międzynarodowej definicji jakości badań statystycznych, oceniając je według sześciu kryteriów: (i) przydatności, (ii) dokładności, (iii) terminowości i punktualności, (iv) dostępności i przejrzystości oraz (v) porównywalności i (vi) spójności. W zakresie klasyfikacji rodzajów błędów i metod ewaluacji spisów zaprezentowano autorskie zestawienie rodzajów błędów nielosowych z uwzględnieniem źródeł danych wykorzystywanych w badaniu. Podjęto też próbę kompleksowej ewaluacji spisu z perspektywy demograficznej, jako badania stanu i struktury ludności, odnosząc ocenę kompletności do NSP 2011. Zastosowano różne metody analizy demograficznej z wykorzystaniem jednego oraz kilku źródeł informacji. Badaniem kompletności objęto całą populację ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt, dzieci oraz osób starszych. Spośród metod demograficznych zastosowano analizę ‘przetrwania między urodzeniem a spisem’, metodę ‘postarzania’ zgodnie z prawdopodobieństwem przeżycia według odpowiednich dla danego wieku i roku kalendarzowego tablic trwania życia oraz analizę stanu i porządku wymierania stulatków. Oceniając jakość spisu z 2011 r., wykorzystano dane poprzednich spisów, w szczególności NSP 2002, ewidencji ruchu naturalnego ludności w zakresie urodzeń i zgonów, bieżących bilansów ludności. W niezbędnym zakresie wzbogacono je danymi rejestrów administracyjnych oraz instytutów statystycznyc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again