Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(15)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Author
Armstrong Michael
(3)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(2)
Trawińska Katarzyna
(2)
Wolters Kluwer Polska
(2)
Adamiec Marek (1942- )
(1)
Baron Angela
(1)
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna (Koszalin)
(1)
Bieniok Henryk (1940- )
(1)
Bramham John
(1)
Cyrson Edward
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Czerw Agnieszka
(1)
Davenport Thomas H (1954- )
(1)
Dobrzański Kazimierz (1934- )
(1)
Forum Związków Zawodowych
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Hędrzak Anna
(1)
Jaremczuk Kazimierz
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Klincewicz Krzysztof
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Król Henryk red
(1)
Lachiewicz Stefan
(1)
Lany Magdalena
(1)
Lubrańska Anna
(1)
Ludwiczyński Antoni red
(1)
Malarska Anna
(1)
Marszałek Anna
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Muszczynko Ewa
(1)
Oleksiak Piotr
(1)
Podkański Marcin
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sienkiewicz Łukasz
(1)
Smoder Agnieszka
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Stankiewicz Marek Jacek (1948- )
(1)
Tokarski Stefan (1939- )
(1)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruński "Dom Organizatora"
(1)
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
(1)
Unterschuetz Alicja
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Wiktorowicz Justyna
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
(1)
Zieleniewski Jan (1901-1973)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łuba Małgorzata
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Ścibiorek Zbigniew (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Kadry
(39)
Przedsiębiorstwo
(11)
Zarządzanie
(7)
Praca
(5)
Organizacja
(3)
Rynek pracy
(3)
Innowacje
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Szkolnictwo
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zatrudnienie
(2)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Etyka gospodarcza
(1)
Gospodarka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Jakość życia
(1)
Kariera
(1)
Kierownictwo
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Marketing
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczyciele
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Polityka
(1)
Potocki, Arkadiusz (1945- )
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorczość w turystyce
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoła
(1)
Szkoła w środowisku
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Unia Europejska
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zdolności
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
41 results Filter
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again