Form of Work
Artykuły
(61)
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(17)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Author
Kazanowski Zdzisław (1966- )
(2)
Kozaczuk Franciszek
(2)
Theiss Wiesław (1946- )
(2)
Bochniarz Agnieszka
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Ciążela Helena
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria (1947- )
(1)
Czerniawska Mirosława
(1)
Firma Wydawniczo-Handlowa MADO
(1)
Frindt Anna
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Gindrich Piotr (1968- )
(1)
Górniok-Naglik Alina
(1)
Hajduk Edward
(1)
Hamer Hanna
(1)
Horbowski Adam
(1)
Jaros Agnieszka
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Karkowska Magda
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Katarzyna Tomaszek
(1)
Korpysa Jarosław
(1)
Kowal Kamila
(1)
Kulesza Katarzyna
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Kydryński Juliusz przekł
(1)
Leksy Karina
(1)
Makowska Jolanta
(1)
Marzec-Tarasińska Anna
(1)
Myszka-Strychalska Lucyna
(1)
Nalaskowski Stanisław
(1)
Nawój-Połoczańska Joanna
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Osborn Robert il
(1)
Parkinson C. Northcote
(1)
Peret-Drążewska Paulina
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
(1)
Przecławska Anna (1929-2010)
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Sakson Andrzej (1952- )
(1)
Sikora Dorota
(1)
Skorupka Ewa
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Słupska Kamila
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Uchyła-Zroski Jadwiga
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Wilczyńska Agnieszka
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wędzińska Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łęcka Dominika
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(65)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(18)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(89)
Language
Polish
(88)
Subject
Młodzież
(71)
Postawy
(32)
Młodzież szkolna
(6)
Aspiracje
(4)
Młodzież trudna
(4)
Nauczyciele
(4)
Rodzina
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Dzieci
(3)
Dziecko
(3)
Uczniowie
(3)
Wartość
(3)
Integracja społeczna
(2)
Kultura
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Patologia społeczna
(2)
Polska
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Postawy rodzicielskie
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przemoc
(2)
Psychologia młodzieży
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rola społeczna
(2)
Rynek pracy
(2)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Absolwenci
(1)
Agresja
(1)
Agresywność
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Anoreksja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autorytaryzm
(1)
Badania socjologiczne
(1)
Bulimia
(1)
Bunt
(1)
COVID-19
(1)
Cele życiowe
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czasopismo dla młodzieży
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dom
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekshibicjonizm emocjonalny
(1)
Emocje
(1)
Gimnastyka korekcyjna
(1)
Gimnazja
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Hobby
(1)
Humanizm, postawa
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Jedynacy
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura masowa
(1)
Kwarantanna (medycyna)
(1)
Licea
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Małżeństwo
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mowa nienawiści
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciel
(1)
Nałóg
(1)
Niedorozwój umysłowy w stopniu lekkim
(1)
Niemcy
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orientacje społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(1)
Patriotyzm
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Raport z badań
(4)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(10)
Psychologia
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
89 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Praca poświęcona problematyce wartości tej kategorii młodzieży, która weszła w okresie realizacji obowiązku szkolnego w konflikt z prawem. Dla szerszego kontekstu odniesienia porównano hierarchię wartości badanych z ich rówieśnikami nie naruszającymi norm prawnych (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół zawodowych i LO), a także z młodocianymi i dorosłymi przstępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. W oparciu o badania określono strukturę i hierarchię wartości niedostosowanych, a także ich społeczne determinanty. (-)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39819 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia koncentruje się wokół zagadnień istotnych dla wychowania i profilaktyki zachowań ryzykownych pod względem teoretycznym i praktycznym. Omawia rolę wartości w procesie dojrzewania osobowego oraz rolę nauczyciela w wychowaniu do wartości, aksjologiczny wymiar programów profilaktycznych, preferowane wartości wychowanków opieki zastępczej w Polsce, obowiązki etyczne społeczeństwa wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym czy opinię współczesnej młodzieży na temat rodziny. Jest to ujęcie interdyscyplinarne, głównie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, zawierające wiele interesujących rozwiązań metodycznych, m.in. próbę konstrukcji narzędzia do pomiaru „pozytywnego rozwoju młodzieży”, profilaktykę wobec dzieci wysoko wrażliwych czy młodzieży używającej substancji psychoaktywnych. Publikacja omawia profilaktykę w kontekście psychologii sportu, a także w wsparcie społeczne jako profilaktykę niekorzystnych następstw starzenia się i starości
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Książka odnosi się do ważnego problemu współczesnej pedagogiki i psychologii. Wnosi ona wartościowy wkład do wiedzy pedagogicznej dotyczącej roli nagród i kar w procesie wychowania w rodzinie, a także jego wpływu na sytuację szkolna dziecka we wczesnej fazie okresu dorastania. Wyniki badań do pewnego stopnia podważają stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim w tym zakresie. Okazje się bowiem, że tzw. Przeciętna rodzina polska pod względem rodzajów i częstotliwości nagród i kar stosowanych wobec dzieci nie odbiega istotnie od innych rodzin w krajach europejskich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again