Form of Work
Artykuły
(2)
Author
Goetz Magdalena
(1)
Hełka Anna
(1)
Kozak Beata
(1)
Wójcik Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Odrzucenie rówieśnicze
(2)
Dyskryminacja
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
2 results Filter
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Artykuł przedstawia opis projektu interwencji edukacyjnej mającej zapobiegać zjawisku wykluczenia rówieśniczego, które pojawia się w pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum. Uzasadniono potrzebę stworzenia takiej interwencji na podstawie doniesień badawczych świadczących o nasilaniu się problemu wykluczenia rówieśniczego w polskich gimnazjach. Opisano założenia i etapy realizacji projektu. W ramach eksploracyjnego badania jakościowego przeprowadzonego z udziałem uczniów i nauczycieli gimnazjów potwierdzono istotny wpływ atmosfery w klasie na funkcjonowanie uczniów i nauczycieli w szkole i poza nią oraz określono cechy uczniów najbardziej narażonych na wykluczenie rówieśnicze. Stwierdzono też, że uczniowie, pomimo wiedzy o konsekwencjach zachowań wykluczających, bagatelizują skutki własnych zachowań tego typu. Opisano założenia programu i przedstawiono wyniki ewaluacji wstępnej, potwierdzającej skuteczność programu. Pobrano: http://www.edukacja.ibe.edu.pl
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again