Form of Work
Książki
(123)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(123)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(124)
Author
Zimniewicz Kazimierz (ekonomia)
(7)
Krzakiewicz Kazimierz
(4)
Skalik Jan (1943- )
(4)
Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław)
(4)
Akademia Ekonomiczna (Poznań )
(3)
Buzek Ludgarda
(3)
Komosa Andrzej
(3)
Kozioł Leszek
(3)
Kramer Matthias
(3)
Majchrzak Jadwiga (1941-2006)
(3)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
(3)
Urbaniec Maria
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Banaszyk Piotr
(2)
Barabasz Adela
(2)
Bieniok Henryk (1940- )
(2)
Dobija Mieczysław
(2)
Dębski Stanisław
(2)
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
(2)
Hamrol Adam
(2)
Kostera Monika (1963- )
(2)
Kraśnicka Teresa
(2)
Lichtarski Jan (1946- )
(2)
Malara Zbigniew (1951- )
(2)
Mantura Władysław
(2)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Pietraszewski Marian
(2)
Podstawy
(2)
Przedsiębiorczość
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
(2)
Ackoff Russell Lincoln (1919- )
(1)
Adamiec Marek (1942- )
(1)
Arent Anna
(1)
Bachorz Piotr
(1)
Bakalarz Dariusz
(1)
Balawajder Krystyna
(1)
Barczak Beata
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Biblioteczka Związkowa
(1)
Biblioteka Kadr Kierowniczych
(1)
Biczyński Stefan
(1)
Bieńkowska Jolanta
(1)
Bittel Lester R
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Bratkowski Stefan
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Brauweiler Jana
(1)
Burton Celia
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Błaszczyk Wanda red
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Cichowski Edmund
(1)
Ciesielski Marek (1949- )
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Cyrson Edward
(1)
Czekaj Jan
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Davies David
(1)
Dietl Jerzy (1927- )
(1)
Dmytruszyńska Benita
(1)
Dresler Zbigniew
(1)
Drucker Peter F (1909-2005)
(1)
Duliniec Elżbieta
(1)
Duraj Jan
(1)
Dziurdzik Andrzej
(1)
Fimińska-Banaszyk Romualda
(1)
Frank Marian
(1)
Frąckiewicz Jan Leon
(1)
Gawrysiak Marek (1946- )
(1)
Godziszewski Bohdan (1945- )
(1)
Grajewski Piotr (1951- )
(1)
Grucza Bartosz
(1)
Gulcz Mieczysław
(1)
Górska Grażyna
(1)
Jabłoński Marek (ekonomista)
(1)
Jaremczuk Kazimierz
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Jeruszka Urszula (1952- )
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Kiełtyka Leszek (1953- )
(1)
Kieżun Witold
(1)
Knowles Tim
(1)
Konieczna Małgorzata
(1)
Kopyciński Piotr
(1)
Kornai Janos
(1)
Kotaś Ryszard
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kowalczyk Barbara
(1)
Koziński Józef
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Krasiński Marek
(1)
Krool Robert (1969- )
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(56)
1990 - 1999
(26)
1980 - 1989
(17)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(141)
Language
Polish
(138)
English
(3)
Subject
Przedsiębiorstwo
(98)
Zarządzanie
(77)
Organizacja przedsiębiorstwa
(35)
Kadry
(8)
Organizacja
(8)
Praca
(6)
Zarządzanie strategiczne
(6)
Innowacje
(4)
Marketing
(4)
Organizacja pracy
(4)
Gospodarka
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Prawo ochrony środowiska
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Ekonomia
(2)
Ekonomika
(2)
Ekorozwój
(2)
Gastronomia
(2)
Globalizacja
(2)
Hotelarstwo
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Negocjacje
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Przedsiębiorstwo handlowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(2)
Zarządzanie projektem
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Antoszkiewicz, Jan (1937- )
(1)
Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka
(1)
Biurowość
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety gminne
(1)
Decyzje
(1)
EMAS
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ergonomia
(1)
Etyka gospodarcza
(1)
Finanse
(1)
Geometria fraktalna
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Kierownictwo
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Magazynowanie
(1)
Majchrzak, Jadwiga (1941-2006)
(1)
Mendel, Tadeusz (1933- )
(1)
Menedżerowie
(1)
Mikroekonomia
(1)
Motywacja pracy
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Organizacje sportowe
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polska
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Produkcja
(1)
Projekt
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorczość w turystyce
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przemysł
(1)
Przemysły wysokiej techniki
(1)
Reklama
(1)
Rozmowa
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządność
(1)
Sektor publiczny
(1)
Spółdzielnie
(1)
Spółka cywilna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
141 results Filter
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again