Form of Work
Artykuły
(6)
Author
Podkański Marcin
(2)
Zawadzki Kamil
(2)
Dolny Edward
(1)
Maksim Monika
(1)
Szulc Agnieszka
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wojdyło-Preisner Monika
(1)
Świątkowski Andrzej Marian (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Rynek pracy
(6)
Bezrobocie
(1)
Flexicurity
(1)
Kadry
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mikroekonomia
(1)
Unia Europejska
(1)
Zatrudnienie
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza i charakterystyka działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej w wybranych krajach Unii Europejskiej (Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania) jako odpowiedzi na problemy rynków pracy, systemów ubezpieczeń społecznych oraz jako reakcji na rozpoczynający się proces starzenia się społeczeństw. Skoncentrowano się na trzech filarach stosowanych rozwiązań: podnoszeniu efektywności polityk rynku pracy, zapewnianiu powszechności kształcenia ustawicznego oraz wydłużaniu wieku emerytalnego.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Opis doświadczeń państw: Danii, Szwecji i Niemiec, które w zakresie ewaluowania programów publicznych, w tym szczególnie polityk rynków pracy, mają stosunkowo długą tradycję oraz pokaźny dorobek naukowo-badawczy. Omówiono zagadnienia dotyczące podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w przeprowadzanie ewaluacji polityki rynku pracy, danych i sposobu ich pozyskiwania, stosowanych podejść badawczych oraz aktualnych wyników analiz efektywności aktywnych polityk rynku pracy (APRP) przeprowadzonych w tych krajach.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Próba analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i źródeł finansowania.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Porównawcza analiza koncepcji i metod profilowania bezrobotnych, bazujących na modelowaniu ekonometrycznym w wybranych krajach Unii Europejskiej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again