Status
available
(16)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(3)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(2)
Peret-Drążewska Paulina
(2)
Szczygieł Marta
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Świderska Mariola
(2)
Anderson Megan
(1)
Ang Carolyn
(1)
Baranowska-Rataj Anna
(1)
Bartol Izabella
(1)
Bartoszewska Anna
(1)
Biczysko Grażyna
(1)
Bielska Ewa
(1)
Boczek Michał
(1)
Bosacka Katarzyna
(1)
Bronisz Agata
(1)
Brzezińska Joanna
(1)
Bukowińska Agnieszka (1971- )
(1)
Bąk Nina
(1)
Campton Genna
(1)
Daniluk Jadwiga
(1)
Dardziński Antoni
(1)
Demeškant Natal'â
(1)
Domański Henryk (1952- )
(1)
Drapała Ilona
(1)
Duszyńska Janina
(1)
Fatyga Barbara (1953- )
(1)
Felińczak Anna
(1)
Gottlieb Bill (1953- )
(1)
Gray Catherine
(1)
Greenblatt James
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Gwoździewicz Marta
(1)
Głogowska Karolina
(1)
Iglewska Sylwia
(1)
Janowski Michał (kultura fizyczna)
(1)
Jarończyk-Urbaś Beata
(1)
Jasik Justyna
(1)
Jawłowska Aldona (1934-2010)
(1)
Józefowicz Anna (pedagog)
(1)
Kapłunowska Janina
(1)
Kasprzyk Agnieszka (tłumacz)
(1)
Kaźmierczak Arkadiusz
(1)
Klimski Wojciech
(1)
Kola Anna Maria
(1)
Kosendiak Aureliusz
(1)
Koszczyc Marta
(1)
Kropornicka Beata
(1)
Kryńska Klaudia
(1)
Krzyżanowska Ewa (pielęgniarka)
(1)
Kubinowski Dariusz (1962- )
(1)
Kujawa Maria (psycholog)
(1)
Kuriata-Kościelniak Ewa
(1)
Kurlej Wiesław
(1)
Kurowski Bartosz
(1)
Kłosińska Marianna
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Lisicki Tomasz
(1)
Malina Alicja
(1)
Mamcarz Artur (1958- )
(1)
Matysiak Anna
(1)
McGregor Renee
(1)
McKeith Gillian
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Mencel Paulina
(1)
Mencwel Jan (1983- )
(1)
Michalczak Waldemar
(1)
Michalski Michał A
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Murzyn Joanna
(1)
Muszyński Wojciech (socjolog)
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Mynarska Monika
(1)
Norbert Tomasz
(1)
Nowak Paweł (1968- )
(1)
Olszak Cecylia
(1)
Ozga Emilia
(1)
Padoł Emilia (1985- )
(1)
Pantzar Katja
(1)
Pawlik Wojciech (1954- )
(1)
Połoczańska Marta
(1)
Połoczańska-Godek Sława
(1)
Proppé Mirosław
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Pułanecki Jarosław
(1)
Rabsztyn Magdalena
(1)
Rasińska Renata
(1)
Robacha Jadwiga
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rusinek Michał (1972- )
(1)
Rybińska Anna
(1)
Sepielak Paweł
(1)
Sieńko Judyta
(1)
Skorupska Justyna
(1)
Sobczuk Sebastian
(1)
Stankiewicz Aleksandra (psycholog)
(1)
Staszak Katarzyna
(1)
Stokowska-Zagdan Elżbieta
(1)
Surendra Sebastian
(1)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(1)
Year
2020 - 2023
(13)
2010 - 2019
(66)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(84)
Language
Polish
(84)
84 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 18.02.2023
Pojęcie stylu życia jest socjologicznym pojęciem trudnym do zdefiniowania. Przyjęty styl życia silnie wpływa na przyjęte zachowania zdrowotne. Szczególnie zachowania zdrowotne nabyte w okresie dziecięcym i młodzieńczym mają szczególne znaczenie w dorosłym życiu. W okresie dzieciństwa dochodzi do kształtowania i utrwalania postaw zdrowotnych (Wagner, Banaszkiewicz i in. 2015), które wraz ze zdobytą wiedzą i nabywanymi umiejętnościami wpływają na charakter postaw zdrowotnych w dorosłym życiu. Znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy zdrowotnej w dzieciństwie ma środowisko rodzinne. Zgodnie z danymi WHO aż 75% potrzeb jest zaspokajanych przez jednostkę w środowisku domowym. Zachowania prozdrowotne nabywane w domu są to głównie czynności związane z higieną osobistą, psychiczną i otoczenia, podstawowym sposobem odżywiania, stosowaniem używek, organizacją czasu wolnego i aktywności fizycznej, przestrzeganiem zaleceń lekarskich oraz korzystaniem z badań profilaktycznych (Bednarek i Bednarz 2013). Zachowania zdrowotne są wyznaczane również przez kontekst społeczny i kulturowy. Często praktyki zdrowotne nie są wynikiem zamierzonych zachowań, a jedynie wynikają z ogólnie przyjętych norm społecznych (RomanowskaTołłoczko 2011). Wypracowana postawa zdrowotna jest integralną częścią procesu socjalizacji jednostki. Według koncepcji M. Lalonde styl życia bezpośrednio determinuje zdrowie jednostki (Wagner, Banaszkiewicz i in. 2015), a do czynników warunkujących zdrowie zalicza się: czynniki biologiczne (genetyczne), środowisko zewnętrzne, styl życia, oraz efekty medyczne (Romanowska-Tołłoczko 2011). Styl życia znacząco wpływa na rozwój fizyczny, oraz funkcjonowanie psychospołeczne (Humeniuk, Dąbska i in. 2018), jest ściśle związany z codziennymi zachowaniami, specyficznymi dla danej jednostki lub zbiorowości. Determinują go czynniki społeczno-kulturowe, oraz osobiste cechy jednostek (RomanowskaTołłoczko 2011). Styl życia jest kształtowany w oparciu o wzorce dostarczane przez otoczenie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.02.2023
Część monograficzna tomu 2/2017 „Chowanny” pod redakcją Ewy Bielskiej została zatytułowana Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emanacją a stagnacją. Jej celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany refleksji dotyczącej kategorii oporu. Efektem współpracy z licznym gronem badaczy tejże problematyki reprezentujących dyscypliny takie, jak psychologia, socjologia, pedagogika, jest możliwość zaprezentowania zróżnicowanych kontekstów ulokowania refleksji nad oporem we współczesnych naukach społecznych. Egzemplifikacje dotyczą tutaj refleksji w studiach z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, teorii i praktyki profesji pomocowych, studiów z zakresu resocjalizacji i szeroko rozumianej teorii i praktyki związanej z treatment (czy też differentia treatment). Podjęte rozważania problematyki oporu odnoszą się także do socjologicznego ujęcia praktyk kulturowych o charakterze kontestacji, oporu wobec zmiany w przestrzeni edukacyjnej oraz oporu wobec normatywnych matryc kulturowych. Część tekstów rozporoszonych tomu tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak stosunek studentów pedagogiki do wybranych instytucji kontroli społecznej, satysfakcja młodzieży akademickiej ze sposobu funkcjonowania jej rodziny pochodzenia, medialne wzory kultury zdrowotnej, aktywność fizyczna, percepcja lęku przed śmiercią, zdrowotne i społeczne zagrożenia wynikające z uzależnień od czynności, pojęcie uzależnienia w środowisku lokalnym, peryferie społeczne jako przestrzeń profilaktyki zachowań ryzykownych, kulturowe źródła dydaktyki szkolnej, osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.02.2023
Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w firmie. Dotyczy ono nie tylko korporacji komercyjnych, lecz także instytucji publicznych. Monografia powstała na podstawie studiów literaturowych i badań przeprowadzonych przez autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich elementów powinny składać się działania corporate wellness, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników oraz jak je wprowadzać i integrować ze sobą w spójny program. Omówiono funkcjonowanie modelu wymiarów wellness w badanej organizacji, a także w jaki sposób poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez pracowników. W publikacji zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu corporate wellness, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach różnego typu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 17.02.2023
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące różne dziedziny społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji. Czasopismo w nowej formule, po kilkuletniej przerwie, ukazuje się od 2007 roku. W rankingu czasopism MNiSW w 2013 roku otrzymało 5 punktów. Jest indeksowane w bazach Index Copernicus, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz EBSCO. Do druku przyjmowane są artykuły zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47311 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.12.2022
(Bona Vita)
Bibliografia, netografia na stronach 201-206.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47284 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 05.12.2022
Instrukcja obsługi przyszłości / Areta Szpura ; współpraca Emilia Padoł. - Wydanie I. - Warszawa : Buchamnn, 2022. - 301, [2] strony ; 22 cm.
Bibliografia na stronach 269-271 i przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47212 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47207 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Znaczenie edukacji zdrowotnej, zagadnień profilaktyki, szeroko rozumianej aktywności i działań prozdrowotnych wzrasta wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, wymuszającymi zmianę nawyków, sposobu odżywiania, tempa życia i form aktywności. Autorzy starają się zgłębić aktualne tendencje w zakresie zachowań prozdrowotnych, zmian w stylu życia oraz stopnia świadomości zdrowotnej całych populacji i społeczności – dzieci, uczniów, osób dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych o różnych problemach zdrowotnych i sprawnościowych. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w wielu zakresach stanowi obszar działań pedagogów i pracowników socjalnych, a przede wszystkim nauczycieli wszystkich poziomów, stąd głównie do tych grup zawodowych kierowana jest niniejsza publikacja. Niemniej styl życia oraz zachowania prozdrowotne pozostają w kręgu zainteresowań coraz liczniejszych grup.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 23.09.2022
Referat z konferencji: Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych : od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej, 14 listopada 2014 r., Poznań.
Book
In basket
Date of change: 22.07.2022
Tytuł oryginału: The unexpected joy of being sober.
Bibliografia na stronach 441-453. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46928 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46916 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46834 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 31.05.2022
Niedorajda, czyli Co nam radzą poradniki / Michał Rusinek. - [Warszawa] : [Wydawnictwo Agora], [2019]. - 198, [2] strony : ilustracje ; 22 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 01.04.2022
Na okładce: Będziesz szczuplejszy, zdrowszy i szczęśliwszy...
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40162 (1 egz.)
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again