Form of Work
Artykuły
(27)
Publikacje naukowe
(20)
Książki
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Dubas Elżbieta
(2)
Filipiak Ewa
(2)
Huget Patrycja
(2)
Abramowicz Joanna
(1)
Araszkiewicz Aleksandra (1985- )
(1)
Boryczko Marcin
(1)
Bougsiaa Hussein
(1)
Buła Anna
(1)
Cackowska Małgorzata
(1)
Czerwiec Karolina
(1)
Dłużniewska Agnieszka (pedagog)
(1)
Filipiak Ewa Maria
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Głoskowska-Sołdatow Małgorzata
(1)
Hawrot Anna
(1)
Jaroszewski Marcin
(1)
Jasińska-Maciążek Aleksandra
(1)
Klapa Julia
(1)
Kopciewicz Lucyna (1972- )
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Kuchrczyk Izabella
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Marchlik Paulina
(1)
Marzec-Stawiarska Małgorzata
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Niklewicz Beata
(1)
Nowicki Tomasz (1982- )
(1)
Ogrodnik Joanna (pedagog)
(1)
Papuda-Dolińska Beata
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Plebański Stanisław
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Rybicka Kornelia
(1)
Sarzyńska-Mazurek Ewa
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Stelmaszczyk Joanna
(1)
Słowik Aneta
(1)
Słupska Kamila
(1)
Trusz Sławomir
(1)
Wollman Lidia
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Zwiernik Jolanta
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(29)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(20)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Uczenie się
(24)
Motywacja uczenia się
(10)
Uczniowie
(5)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Dzieci
(3)
Kompetencje kluczowe
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Studenci
(3)
Szkolnictwo
(3)
Uczniowie gimnazjów
(3)
Uczniowie klas początkowych
(3)
Badania naukowe
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Filologia polska
(2)
Język polski
(2)
Języki
(2)
Korepetycje
(2)
Myślenie
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Otwartość poznawcza
(2)
Praca socjalna
(2)
Samowychowanie
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Uczniowie szkół podstawowych
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Claxton, Guy
(1)
Czas
(1)
Czytelnictwo młodzieżowe
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niesłyszące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Efekty uczenia się
(1)
Gimnazja
(1)
Globalizacja
(1)
Intersekcjonalność
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kreatywność
(1)
Krytycyzm
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Licea
(1)
Lokalne grupy działania (LGD)
(1)
Lęk
(1)
Matematyka
(1)
Maturzyści
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Metody nauczania
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika
(1)
Pisanie
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podręczniki
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Poznanie
(1)
Poznanie integralne
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozumienie
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samorealizacja
(1)
Smartfon
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkoła
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Tablet
(1)
Technologie mobilne
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczeń
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wiedza
(1)
Wpływ społeczny
(1)
Subject: time
2001-
(20)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Ostrołęka (woj. mazowieckie)
(1)
Siedlce (woj. mazowieckie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(12)
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z czasopisma naukowego
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Podręcznik
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Nauka i badania
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Psychologia
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
36 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Biografie i badanie biografii zyskują na znaczeniu w sytuacji permanentnej zmiany, w jakiej przyszło nam współcześnie żyć. Pozwalają nam zbliżyć się do świata poszczególnych jednostek, by na tej podstawie formułować hipotezy i wnioski dotyczące przebiegu procesów uczenia się. Konieczność całożyciowego uczenia się podnosi znaczenie tej wiedzy, jednocześnie uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność uczenia się z biografii własnej i innych. W procesach uczenia się biograficznego tkwi bowiem potencjał, jaki możemy wykorzystać do rozwiązywania problemów życia osobistego i zawodowego, dalszego rozwoju. Ta wiedza jest cenna zarówno dla uczących się, jak i tych, którzy mają ich wspierać w rozumieniu i korzystaniu z procesów i efektów całożyciowego uczenia się. Książka jest rezultatem badań prowadzonych w latach 2011–2013 przez pedagogów, socjologów i psychologów z różnych uczelni, które koordynował łódzki ośrodek badań biograficznych. Ma także interdyscyplinarny charakter. Zawiera ciekawy materiał, prezentujący różne rodzaje i aspekty biografii edukacyjnych. Znajdziemy w niej wątki metodologiczne, teoretyczne i empiryczne, które mogą wykorzystać w swej pracy naukowej i dydaktycznej nauczyciele dorosłych. Adresatami książki są nie tylko studenci nauk społecznych, pracownicy naukowi, ale także praktycy oraz osoby szukające inspiracji do uczenia się z biografii własnej i innych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 28.03.2022
Bibliografia na stronach 253-256.
Streszczenie w języku angielskim.
Założenia przedstawionej tu koncepcji koncentrują się wokół rozwoju umysłowego powyżej górnych możliwości ucznia. Realizacja ich wiąże się z opracowaniem programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój wzwyż. Przedstawione tu supernauczanie, to nauczanie oparte na zintegrowanych zadaniach szkolnych realizowanych w warunkach synchronizacji funkcji fal mózgowych, relaksacji, wizualizacji, afirmacji oraz tworzenia skorelowanych struktur poznawczych. W pracy ukazano model edukacyjny uwzględniający wymienione czynniki procesu dydaktycznego, sposób projektowania dla niego programów nauczania oraz wyniki badań własnych, analizujące możliwości odejścia od nauczania tradycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36148, 35375, 35054 (3 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzinnej oraz ich biograficznego uczenia się. Uwzględnia ono złożoną, subtelną i pod wieloma względami nieoczywistą naturę przenikania się procesów indywidualnych i zbiorowych zachodzących w realiach wspólnoty rodzinnej. Walorem niniejszej publikacji jest połączenie rozmaitych perspektyw teoretycznych i badawczych zogniskowanych wokół różnych ujęć biografii rodzinnych i procesów biograficznego uczenia się osadzonych w realiach życia rodzinnego. Odsłaniają one odmienności kulturowe refleksji nad rodziną rozwijane przez polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się tą tematyką. Wyeksponowanie biograficznej perspektywy rodziny jest w tym kontekście interesujące poznawczo zarówno w dyskursie andragogicznym, jak i pedagogicznym, w których nie zyskała ona jak dotąd pogłębionego rozpoznania. Badanie aspektów edukacyjnych zawartych w biografiach rodzinnych może sprzyjać poszerzaniu andragogicznej teorii uczenia się dorosłych oraz może być wykorzystane w praktyce edukacji dorosłych, w tym edukacji rodzinnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 29.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 209)
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46528 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 181)
Bibliografia strony 157-163.
Streszczenie w języku angielskim.
Dla pedagogów, psychologów, socjologów oraz polityków społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46496 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 21.09.2021
Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka / Jolanta Zwiernik. W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania, s. [71]-96. - 2015.
Bibliografia na stronach 94-96.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46050 (1 egz.)
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again