Form of Work
Artykuły
(25)
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Grewiński Mirosław
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Bednarz Marek
(1)
Berbeka Jadwig
(1)
Berbeka Krzysztof
(1)
Brandstaetter Albert (1962- )
(1)
Bąba Wojciech (1979- )
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Galent Marcin (1972- )
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Głąbicka Krystyna
(1)
Hagemejer Krzysztof (1951- )
(1)
Herrmann Peter (1955- )
(1)
Jaroszewska Emilia (1972- )
(1)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(1)
Kasprzak Kaja
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Malinowski Krzysztof
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Michoń Piotr
(1)
O'Connell Cathal
(1)
Orlecka Ewa
(1)
Pełka Wanda
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Popek Piotr
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Topińska Irena
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Witkowska Maria
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Zawadzki Piotr W
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zielińska Anna
(1)
Świątkowski Andrzej Marian (1944- )
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Żukowski Maciej (1959- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(43)
English
(2)
Subject
Polityka społeczna
(27)
Unia Europejska
(16)
Integracja europejska
(5)
Opieka społeczna
(4)
Państwo dobrobytu
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Emerytura
(2)
Fundusz socjalny
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rynek pracy
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
"Biała Księga" edukacji i kształcenia
(1)
BHP
(1)
Bezrobocie
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dochód minimalny gwarantowany
(1)
Edukacja
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Flexicurity
(1)
Fundusz społeczny
(1)
Golinowska, Stanisława
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Integracja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Marihuana
(1)
Migracje
(1)
Opracowanie
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prekariat
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Radiofonia publiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Telewizja publiczna
(1)
Teoria
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Usługi
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: work
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1989-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Polska
(9)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł monograficzny
(5)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
45 results Filter
E-book
In basket
W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy [The use of the European Union financial resources for the development of the country: Preliminary analyses], doi: 10.7366/1509499535701, s. 5–25; Magdalena Szmytkowska: Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta [Top-down or bottom-up? The dilemmas of creating polycentric metropolitan areas: Case study of the Tri-City], doi: 10.7366/1509499535702, s. 26–45; Joanna Rakowska: Codzienne dojazdy do pracy jako ekonomiczne kryterium rządowych klasyfikacji i delimitacji obszarów (na przykładzie USA i Kanady) [Commuting as an economic criterion of categorization and delimitation of areas (examples of US and Canadian governmental classifications)], doi: 10.7366/1509499535703, s. 46–59; Alexander Tölle: Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumentarium planistyczne. System polski na tle systemu niemieckiego [Integrated forms of planning and managing local development and the planning toolkit The contrast between the Polish and the German system], doi: 10.7366/1509499535704, s. 60–75; Jolanta Kluba: Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych – przyczynek do analizy opolskich migracji [Temporary labour migrations in farmers’ families A preliminary study of the Opolskie voivodeship’s migrations], doi: 10.7366/1509499535705, s. 76–86; Przemysław Sadura, Dorota Olko: Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta. Studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie [Sociological intervention as a response to the crisis of the city. A case study of the renovation of Kawęczyńska Street in Warsaw], doi: 10.7366/1509499535706, s. 87–104; Krzysztof Janc: Związki pomiędzy światem on-line i off-line na przykładzie widoczności oraz powiązań pomiędzy miastami w cyberprzestrzeni [On-line and off-line world relations on the example of visibility and connections between cities in the cyberspace], doi: 10.7366/1509499535707, s. 105–124. RECENZJE [Book reviews] Stanisław Ciok: Magdalena Belof, 2013, Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., doi: 10.7366/1509499535708, s. 125–131.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents]: Danuta Hübner: Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne. Seminarium „Dobre rządzenie”, 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01, s. 5–14; Marcin Zawicki: Conceptual foundations of governance – a critical review, doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02, s. 15–24; Maciej Frączek: Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne [The practice of implementation of labour market policy in Poland vs. public governance], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03, s. 25–40; Andrzej Klimczuk: Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04, s.41–53; Marcin Kautsch: Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali [Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05, s.54–66. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Oliver E. Williamson: Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju.Wykład noblowski wygłoszony 8 grudnia 2009 r. [Transaction cost economics: The natural progression], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06, s. 67–90. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again