Form of Work
Książki
(23)
Artykuły
(17)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Proza
(2)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Author
Popiołek Kazimierz
(4)
zbiorowa Praca
(4)
Banaś Paweł (1941- )
(1)
Brudzewski Julian (1957- )
(1)
Bąk Stanisław
(1)
Centrum Profilaktyki Społecznej
(1)
Cieplak Anna (1988- )
(1)
Czachorowska Irena
(1)
Dawidejt-Drobek Ewa
(1)
Drobek Wiesław (1955- )
(1)
Falkiewicz Antoni (1901-1977)
(1)
Ginko Agnieszka
(1)
Glimos-Nadgórska Anna
(1)
Heck Roman (1924-1979)
(1)
Januszewski Józef
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kokot Józef
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890)
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie
(1)
Kornacka-Grzonka Monika
(1)
Korta Wacław
(1)
Korta Wacław (1919-1999)
(1)
Koszarski Włodzimierz
(1)
Kowalska Iwona
(1)
Kozłowska Beata
(1)
Koźbiał Jan
(1)
Leszczyński Józef (1930-1975)
(1)
Linette Bogusław (1926- )
(1)
Ludyga-Laskowski Jan
(1)
Maleczyńska Ewa red
(1)
Malicki Jan (1948- )
(1)
Matwijowski Krystyn
(1)
Mendykowa Aleksandra
(1)
Musioł Teodor
(1)
Niśkiewicz Jerzy
(1)
Nycz Edward
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Orzechowski Kazimierz
(1)
Orzechowski Marian
(1)
Piasecki Zdzisław
(1)
Raszka Renata
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Seweryn Tadeusz (1894-1975)
(1)
Starzewska Maria (1907-2004)
(1)
Strzałka Brunon
(1)
Strzelecka Anna
(1)
Suchocki Mieczysław
(1)
Szajbel Jan (1926-1973)
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Tambor Jolanta (1958- )
(1)
Tyszkiewicz Lech A
(1)
Walancik Marek
(1)
Wanatowicz Maria Wanda
(1)
Widera Aleksander
(1)
Wysłouch Seweryn (1900-1968)
(1)
Wójcicki Adam (1987- )
(1)
Zacłona Anna
(1)
Zajchowska Stanisława (1908-1995)
(1)
Świerk Alfred
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(7)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Audience Group
0-5 lat
(1)
6-8 lat
(1)
Dzieci
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Śląsk
(21)
Polska
(7)
Edukacja regionalna
(4)
Folklor
(3)
Język polski
(2)
Śląsk, Dolny
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Album
(1)
Antropolgia społeczna
(1)
Bajka i baśń
(1)
Bibliografia
(1)
Bibliograficzna baza danych
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Biografie
(1)
Blokowisko
(1)
Dojrzewanie
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Fotografia krajoznawcza
(1)
Ginko, Agnieszka
(1)
Gwary
(1)
Górnicy
(1)
Historia
(1)
Historiografia
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kopalnie
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Książka
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura popularna
(1)
Lompa, Józef (1797-1863)
(1)
Maleczyńska, Ewa (1900-1972)
(1)
Miasta
(1)
Mnemotechnika
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opowiadanie polskie
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata
(1)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (Opole)
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Pisarze polscy
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Powieść polska
(1)
Powstanie śląskie
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Program autorski
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Skarbnik
(1)
Strajki szkolne
(1)
Strój ludowy
(1)
Surowce
(1)
Szkoła ponadgimnazjalna
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uzdrowiska
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wiosna Ludów
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zadania rozwojowe
(1)
Zbójnictwo
(1)
Związki zawodowe
(1)
Śląsk, Dolny (region)
(1)
Subject: work
Tutlandia
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Śląsk Cieszyński
(4)
Śląsk
(3)
Dolny Śląsk
(2)
Górny Śląsk
(2)
Czechy
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Ziemie Odzyskane
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Druki muzyczne
(1)
Książka obrazkowa
(1)
Legendy i podania
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Pieśń ludowa polska
(1)
Powieść
(1)
Relacja z wydarzenia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
46 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Półrocznik o profilu kulturoznawczym poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej. Redaktorem naczelnym jest prof. Jan Koźbiał, kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W działach: Historia i społeczeństwo, Język i literatura, Kultura i sztuka oraz Varia publikowane są artykuły przedstawicieli różnych środowisk uniwersyteckich z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Wspólną cechą artykułów publikowanych w tym tomie „Przeglądu Socjologicznego” jest zastosowanie tekstów pisanych jako materiału badawczego. Nierzadko teksty pisane traktowane są przez socjologów jako oczywiste, nieproblematyczne i w pewnym sensie transparentne źródła wiedzy. Tymczasem zamieszczone w tym numerze artykuły wskazują na olbrzymie zróżnicowanie w obszarze tekstów pisanych i miejsc ich pozyskiwania (od internetowych komentarzy poprzez prywatne listy do oficjalnych raportów); wielorodność stosowanych wobec tych materiałów metod (od klasycznej metody badania dokumentów osobistych po nowe metody analizy jakościowej i ilościowej); różnorodność perspektyw, za pomocą których można teksty pisane interpretować (reprezentowane są bowiem nie tylko perspektywy socjologiczne, ale także literaturoznawcze i pochodzące z dziedziny antropologii kulturowej) oraz wielość zagadnień społecznych i kulturowych, do których dostęp umożliwia analiza tekstów pisanych. Przedstawiamy także trzy recenzje książek wydanych w 2015 roku. Dwie z nich dotyczą odmiennych orientacji metodologicznych: sondażowych badań internetowych (Web Survey Methodology) i wykorzystania studium przypadku w badaniach naukowych (polskie wydanie znanej książki Roberta K. Yina). Wraz z trzecią recenzją nawiązujemy do tematyki akademickiej dominującej w artykułach zawartych w tym tomie i przyglądamy się książce, która stanowi próbę „opowiedzenia uniwersytetu” poprzez biografie osób związanych z Uniwersytetem Łódzkim. W dziale „Kronika” proponujemy sprawozdanie z niedawnych obchodów 70-lecia łódzkiej socjologii, które stanowiły okazję do refleksji nad przeszłością oraz współczesnością socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz nad ogólną sytuacją socjologii jako dyscypliny. Drugim elementem „Kroniki” jest wywiad z synem Jana Szczepańskiego, Arturem Szczepańskim. Dzięki temu wywiadowi wspominamy postać jednego z najwybitniejszych polskich socjologów XX wieku, a pośrednio także rolę, jaką profesor Szczepański odegrał w historii Uniwersytetu Łódzkiego i łódzkiej socjologii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
OD REDAKCJI Kapitał społeczny należy do pojęć, których znaczenie i popularność zyskuje uznanie w socjologii i ekonomii po wielu latach od ich pierwotnego użycia. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił prawdziwy zalew publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Koncepcja kapitału społecznego odgrywa zatem centralną rolę w dyskursie ekonomicznym i socjologicznym. Jest nie tylko podstawowym pojęciem teoretycznym, ale również hasłem nośnym politycznie.Zjawiska denotowane przez pojęcie kapitału traktowane są przez ekonomistów jako ważne pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego, a przez socjologów dodatkowo jako jeden z ważniejszych przejawów znaczącej pozycji ich dyscypliny jako nauki. Teoretycy kapitału społecznego starają się ponadto, poprzez użycie tej koncepcji, przerzucić pomost pomiędzy indywidualistyczną i racjonalistyczną wizją człowieka i społeczeństwa a jego wizją kulturową nawiązującą do realizmu socjologicznego. Dotychczasowa refleksja i badania nad kapitałem społecznym znajdują równie liczne grono zwolenników, jak i przeciwników. Z tych właśnie powodów kolejny tom Przeglądu Socjologicznego koncentruje się na zagadnieniach i zjawiskach blisko z nim związanych w społecznościach lokalnych. Zbiór tekstów można podzielić na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje tekst wprowadzający do analiz społeczności lokalnych pióra Joanny Kurczewskiej oraz artykuł przeglądowy dotyczący kapitału społecznego, przygotowany przez Macieja Frykowskiego i Pawła Starostę. Część druga obejmuje teksty Marii Halamskiej, Jerzego Bartkowskiego, Danuty Walczak-Duraj, Krzysztofa Gorlacha, Tomasza Adamskiego i Marty Klekotko oraz Andrzeja Pilichowskiego, koncentrujące uwagę na problematyce kapitału społecznego w środowisku wiejskim. Natomiast w części trzeciej Marek S. Szczepański, Jacek Kurczewski oraz Tomasz Nawrocki prezentują różne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych i kapitału społecznego w regionie śląskim. Ostatni tekst, pióra Agnieszki Michalskiej-Żyły, zawiera prezentację wyników badań dotyczących psychospołecznych postaw mieszkańców Łodzi wobec ich środowiska zamieszkania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Monografia stanowi swoiste kompendium wiedzy o mediach lokalnych Śląska Cieszyńskiego, który należy do historyczno-kulturowych regionów współczesnej Polski o silnie zaznaczającej się do dnia dzisiejszego tożsamości. Praca nie tylko porządkuje, lecz również poszerza stan wiedzy o kształtowaniu się i funkcjonowaniu rynku mediów lokalnych tego interesującego regionu. Ma także swoistą użyteczność praktyczną przede wszystkim dla działaczy i urzędników samorządu terytorialnego oraz regionalistów, a także dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii i socjologii. (na podstawie fragmentu recenzji) Monika Kornacka-Grzonka, doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikowania lokalnego i mediów lokalnych (ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych mediów internetowych), tożsamości i podmiotowości społeczności lokalnych oraz nowych mediów. W 2014 wyróżniona przez JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową. Zwyciężczyni dziewiątej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej DOKTORAT ’16. Wybrane publikacje: – Rola mikroregionalnych portal internetowych w samorządowych kampaniach wyborczych 2010-2014, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 1(15), ISSN 1732-9639 – Lokalne portale internetowe – przyszłość komunikowania medialnego na poziomie lokalnym, „Studia Politicae” 2017, nr 18, ISSN 1895-3492 – Lokalne media internetowe – transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna, „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2017, T. 5, nr 3 (Pogranicze w mediach, media na pograniczu), ISSN 2353-3781 – Trudna miłość? O relacjach między lokalnymi mediami tradycyjnymi a internetowymi w społeczności lokalnej, „Rocznik Prasoznawczy” 2017, nr 11, ISSN 1897-5496 [02.10.2018]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Województwo śląskie i jego specyfika (1922-2011) / Anna Glimos-Nadgórska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2011, nr 2, s.51-65.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Śląski casuc WZZ / Jarosław Neja // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2008, nr 4, s.8-20.
Book
In basket
Date of change: 14.05.2021
Śląsk / Oskar Kolberg ; z rękopisów oprac. Jan Szajbel i Bogusław Linette ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław ; Kraków : Polskie Tow. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965 (Kraków : Druk. Pracownia Poligraf. PTM). - XXXIV, 178 s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm.
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 43)
Wydano pod opieką nauk. Polskiej Akademii Nauk z Funduszu Komitetu Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5467 P (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 21.10.2020
Poznaj Polskę, przedszkolaku / Beata Kozłowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 7 , s. 42-45. - 2020.
Bibliografia na stronie 51.
Book
In basket
Date of change: 17.07.2019
Legenda o Skarbniku / tekst Julian Brudzewski, ilustracje Adam Wójcicki. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2014 - Teka (17 kart luzem) : ilustracje ; 39 cm.
Karty zadrukowane dwustronnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44450 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45427 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again