Form of Work
Artykuły
(61)
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Uścińska Gertruda (1958- )
(7)
Samoraj-Charitonow Beata
(3)
Łakoma Sylwia
(3)
Chaczko Krzysztof
(2)
Golinowska Stanisława (1947- )
(2)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(2)
Szybkie Andrzej
(2)
Arczewska Magdalena
(1)
Banaś Adrianna
(1)
Biblioteczka Służby Pracowniczej
(1)
Borowik Joanna (pedagog)
(1)
Cichon Michael
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Góra Marek
(1)
Hagemejer Krzysztof (1951- )
(1)
Hanusik Krystyna
(1)
Inglot Tomasz
(1)
Jurek Łukasz
(1)
Kalina-Prasznic Urszula
(1)
Kawka Paweł
(1)
Kaźmierczak-Kałużna Izabela
(1)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kubów Adam
(1)
Kukuła Zygmunt
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Marek Edward
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Necel Ryszard
(1)
Nowicka-Skóra Anna
(1)
Petelczyc Janina
(1)
Poławski Paweł
(1)
Scholz Wolfgang
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Starzec Krzysztof
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Terlega Jakub
(1)
Tomczak Danuta A
(1)
Wieczorek Mariusz
(1)
Winiecka Katarzyna
(1)
Witkowska Magdalena
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Zawadzki Kamil (1978- )
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zieliński Paweł
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula (1947- )
(1)
Żukowski Maciej (1959- )
(1)
Żychowicz Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(60)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(31)
Country
Poland
(70)
Language
Polish
(70)
Subject
Świadczenia społeczne
(63)
Polityka społeczna
(20)
Opieka społeczna
(15)
Emerytura
(6)
Rodzina
(4)
Ubóstwo
(4)
Dochód minimalny gwarantowany
(3)
Orzecznictwo administracyjne
(3)
Polityka prorodzinna
(3)
Rynek pracy
(3)
Domy pomocy społecznej
(2)
Dzieci
(2)
Finanse publiczne
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(2)
Młodzież
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Renciści i emeryci
(2)
Renty
(2)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(2)
Świadczenia rodzinne
(2)
Świadczenia zdrowotne
(2)
Bezrobocie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Etyka społeczna
(1)
Frieske, Kazimierz Wojciech
(1)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Klęski elementarne
(1)
Kształcenie
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Niepełnosprawni intelektualnie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oszustwo
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca w szczególnych warunkach
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo ubezpieczeń społecznych
(1)
Prawo własności
(1)
Prognoza demograficzna
(1)
Redystrybucja dochodów
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Samodzielność
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stopa życiowa
(1)
Symulacja
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Uchodźcy
(1)
Uznanie administracyjne
(1)
Warszawa
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza
(1)
Zabezpieczenie społeczne
(1)
Zakład pracy
(1)
Zasiłki
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(32)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
1945-1989
(3)
1990-2000
(1)
Subject: place
Polska
(19)
Europa
(2)
Brazylia
(1)
Francja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(24)
Artykuł z czasopisma naukowego
(24)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(18)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł monograficzny
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dokument programowy
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(24)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(9)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Edukacja i pedagogika
(1)
70 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono analizy, opinie i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym. Przede wszystkim zaś Autorzy poszukują wzajemnych relacji pomiędzy różnymi sferami życia społecznego i ekonomicznego rodzin, polityki rodzinnej oraz gospodarki, skłaniając nierzadko do zmiany sposobu myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej. Zasadniczo przedstawione tu rozważania wpisują się w dyskusję wokół tezy, że polityka rodzinna rozpatrywana winna być przede wszystkim jako swoiste inwestycje bądź innowacje społeczne, nie zaś głównie czy też wyłącznie w kategoriach kosztów bądź wydatków. Doświadczenia innych państw europejskich, m.in.: Szwecji, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Belgii, pokazują np., że wysokie wydatki socjalne, w tym na politykę rodzinną, nie muszą skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, a nawet że utrzymywany dzięki temu stosunkowo wysoki poziom dzietności sprzyja wzrostowi gospodarczemu1. Inne państwa, jak Republika Czeska czy Norwegia, wskazują różne przykłady rozciągnięcia polityki rodzinnej na poprawę warunków starzenia rodzin czy też jakości życia osób starszych. Te i podobne aspekty stanowią ciekawy kontekst i egzemplifikację tez przyjętych w odrębnych opracowaniach niniejszego tomu. Ów tom otwiera natomiast artykuł, który dodatkowo wskazuje na konieczność dookreślenia podstawowych pojęć związanych z polityką rodzinną, te bowiem warunkują kierunek, zakres i rodzaje interwencji państwa oraz innych podmiotów w życie rodzin. Tematyka publikacji odzwierciedla zatem najbardziej aktualne dylematy dotyczące kierunków przemian i możliwości poprawy sytuacji polskich rodzin, potwierdzając tym samym – po raz kolejny – jej wieloaspektowość i różne zależności o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym czy też politycznym. Przedstawione tu, niekiedy zgoła odmienne, sposoby myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej uświadamiają i uzasadniają potrzebę poszukiwania wciąż nowych, a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających tak rodzinie, jak i społeczeństwu czy gospodarce. Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim Autorom artykułów, którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, a poprzez zamieszczone treści wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego rozwoju badań i działań w tym zakresie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 222)
Bibliografia, netografia na stronach 188-[198].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46505 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46482 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 07.07.2021
Streszcz. ang.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego / Marek Góra // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 9, s. 6-10.
Streszczenie: Tekst przedstawia sposób rozwiązania problemów związanych z wypłatą emerytur w systemie publicznym, który wykorzystuje indywidualne konta emerytalne i jednocześnie dywersyfikuje finansowanie emerytur między realną gospodarkę i rynki finansowe. Polega on na rozdzieleniu zarządzania ryzykiem długowieczności oraz ryzyka inwestycyjnego. Pierwsze powierzone byłoby jednej, publicznej instytucji, drugie – wielu wyspecjalizowanym prywatnym instytucjom rynkowym. Pozwoliłoby to m.in. na ucieczkę od problemu księgowania zobowiązań emerytalnych w ramach finansów publicznych. (https://www.ipiss.com.pl/psnumery/474og)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Cechy dwóch systemów emerytalnych: o zdefiniowanym świadczeniu i o zdefiniowanej składce oraz słabe i mocne strony każdego z nich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: System emerytalny - istota i historia, demograficzne uwarunkowanie zmian w repartycyjnym systemie emerytalnym, kierunki zmian systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Kierunki rozwoju koncepcji zabezpieczenia społecznego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again