Form of Work
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(22)
Książki
(11)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Author
Przybyla Olga
(3)
Drewniak-Wołosz Elżbieta
(2)
Paluch Anna
(2)
Panasiuk Jolanta
(2)
Balejko Antoni (1935- )
(1)
Banaszkiewicz Agnieszka (nauki filologiczne)
(1)
Bobryk Jerzy
(1)
Bokus Barbara (1953- )
(1)
Borkowska Aneta (psycholog)
(1)
Cieszyńska-Rożek Jagoda (1955- )
(1)
Czochańska Jagna
(1)
Doroniewicz Iwona
(1)
Fuks Agata
(1)
Jaklewicz Hanna
(1)
Jaroszewska Katarzyna
(1)
Jauer-Niworowska Olga
(1)
Kamińska Barbara (logopeda)
(1)
Kordyl Zofia
(1)
Kurcz Ida (1930- )
(1)
Larysz Dawid
(1)
Maruszewski Mariusz
(1)
Matyja Małgorzata
(1)
Mikosza Lucyna
(1)
Milewski Stanisław (1956- )
(1)
Monografie Psychologiczne
(1)
Nowakowska Maria red
(1)
Pluta-Wojciechowska Danuta
(1)
Porayski-Pomsta Józef
(1)
Przybyła Olga
(1)
Pusz Beata
(1)
Regner Anna
(1)
Rehabilitacja
(1)
Robak Agnieszka (psycholog)
(1)
Rożek Agnieszka
(1)
Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata
(1)
Sambor Barbara
(1)
Siebert Beata
(1)
Stoińska Bogumiła
(1)
Strachalska Bożena
(1)
Szumska-Kowalska Jadwiga
(1)
Szurek Mateusz
(1)
Talaśka Kamila
(1)
Tarkowski Zbigniew
(1)
Vitásková Kateřina (1972- )
(1)
Walczak Karolina (pedagog)
(1)
Wnukowska Katarzyna
(1)
Zając Ewelina
(1)
Zarzycka-Kożuszek Agnieszka
(1)
Zielińska Monika (psycholog)
(1)
Červinkovà Helena
(1)
Żulewska Justyna (pedagog)
(1)
Żulewska-Wrzosek Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(25)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Audience Group
Logopedzi
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Przedszkola
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci środowiskowi
(1)
Subject
Afazja dziecięca
(19)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(16)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(15)
Logopedia
(15)
Afazja
(14)
Neurologia dziecięca
(9)
Zaburzenia mowy
(7)
Mowa
(6)
Leczenie
(5)
Chorzy z afazją
(4)
Neuropsychologia dziecięca
(3)
Wady rozwojowe
(3)
Diagnoza logopedyczna
(2)
Dziecko
(2)
Jąkanie
(2)
Komunikacja werbalna
(2)
Psycholingwistyka
(2)
Psychoterapia
(2)
Terapia logopedyczna
(2)
Agramatyzm
(1)
Alalia
(1)
Audiologia
(1)
Autyzm
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby wieku starczego
(1)
Dyslalia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko z alalią
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Język
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Logoterapia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metoda Krakowska
(1)
Mowa niewyraźna
(1)
Mózg
(1)
Nauka liczenia
(1)
Neonatologia
(1)
Neurologopedia
(1)
Neuropsychologia
(1)
Nieprawidłowy zgryz
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otorynolaryngologia
(1)
Padaczka
(1)
Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
(1)
Psychiatria
(1)
Rehabilitacja
(1)
Rozszczepy podniebienia i wargi
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Specjalne potrzeby komunikacyjne
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wcześniak
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zaburzenia poznawcze
(1)
badanie
(1)
Subject: time
2001-
(18)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(19)
Artykuł fachowy
(14)
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Monografia
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(19)
Medycyna i zdrowie
(18)
Psychologia
(7)
Językoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
40 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Sumienna i uważna obserwacja osób napotykających bariery w porozumiewaniu się to codzienność praktyki logopedycznej. Terapeuta krok po kroku analizuje sposoby funkcjonowania jednostki w kontaktach z otoczeniem, poszukując interpretacji dla ich rozpoznania i opisu. Dąży do odkrycia zespołu przyczyn występujących trudności w komunikowaniu się, gdyż ma świadomość, że natura, jakość i stan umiejętności tworzenia relacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością są wielorako uwarunkowane. Budowanie programów terapii zaburzeń w porozumiewaniu się zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym wymaga wiedzy lingwistycznej, biologicznych podstaw teoretycznych dotyczących rozwoju i funkcjonowaniu człowieka oraz znajomości mechanizmów psychologicznych i aspektów społeczno-pedagogicznych. Na procedurę logopedyczną składa się rozwijanie wszystkich typów kompetencji – komunikacyjnej, poznawczej (kulturowej) i językowej. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia rzeczywistości ma rozumienie języka. Interdyscyplinarne kierunki badań logopedycznych pokazują, jak różnorodne, złożone i nierzadko dyskretne bywają czynniki wpływające na możliwości komunikowania się i stan rozwoju mowy. Tradycyjnie tematykę „Logopedii Silesiany” wyznaczają doświadczenia naukowo-badawcze i zawodowe autorów, które gromadzili, obserwując trudności w komunikacji językowej mówionej i pisanej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Po raz kolejny idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy połączyła znamienitych badaczy w dążeniu do opisu mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Z zaszczytem i przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejny, ósmy tom „Logopedii Silesiany”. W zebranych w nim pracach naukowych oraz stu-diach przypadków cenieni i uznani Autorzy z kraju i zagranicy podejmują się szerokiego omówienia różnorodnych zagadnień dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Każdorazowo pogłębiona refleksja naukowa łączy się ze wskazywaniem metodologicznych uzasadnień dla prawideł komunikowania się, w tym nade wszystko komunikowania się językowego, oraz z tworzeniem podstaw dla nowych formuł postępowania logopedycznego.Język bowiem odgrywa w procesie porozumiewania się zasadniczą rolę. Co istotne, zarówno teoretycy, jak i praktycy logopedii patrzą na język nie jako na system złożony z podsystemów, ale jako na narzędzie budowania tożsamości i walencji kulturowej, gdyż jest on w swej istocie elementem konstytutywnym bycia człowiekiem. Nabycie określonych wzorów językowych determinuje postawę poznawczą jednostki wobec otaczającej rzeczywistości, a „ujęzykowienie głowy ludzkiej za pomocą więcej niż jednego myślenia językowego wprowadza do niej coś całkiem nowego”1. Za pomocą słów i budowanych z nich struktur poznajemy, przeżywamy, interpretujemy i oceniamy świat. Po raz kolejny obserwacja słowa w różnych jego realizacjach i odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka w taki a nie inny sposób, znajdują odzwierciedlenie w logo-pedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się – podejmowaniu przez badaczy opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Zgodnie z tradycją czasopisma problematyka szóstego tomu „Logopedii Silesiany” ukazuje komunikację i mowę w bogatej perspektywie opisu. Zaprezentowane artykuły odzwierciedlają troskę Autorów o możliwie jak najdoskonalszy sposób przedstawienia mowy w rozwoju i w zaburzeniach, by po raz kolejny podkreślić, że analiza zachowań porozumiewania się niezmiennie wskazuje na złożone aspekty ludzkiego poznania i funkcjonowania. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Afazjologia to bogate i inspirujące kompendium wiedzy o zaburzeniach mowy. W monografii przedstawiono szerokie ujęcie afazjologii, której zakres obejmuje zarówno zaburzenia mowy pochodzenia organicznego (afazja, dyzartria, dysglosja, oligofazja), jak i trudności w porozumiewaniu się osób dorosłych z ADHD, laryngektomowanych oraz wybudzonych ze śpiączki. W publikacji omówiono najnowszą wiedzę na temat dysfunkcji werbalnych, stanowiących barierę komunikacyjną wyraźnie obniżającą jakość życia pacjentów. Autorzy opisali również kryteria diagnozy dyferencjalnej organicznych zaburzeń mowy oraz nowoczesne strategie i metody ich terapii, a także wymiar społeczny. Ciekawe opisy przypadków i propozycje narzędzi diagnostycznych będą przydatne w codziennej praktyce osób zajmujących się zaburzeniami mowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna w rozwoju myśli logopedycznej jest kooperacja wielu dziedzin nauki, świadcząca o interdyscyplinarności logopedii. Tom zawiera teoretyczne rozważania oraz wyniki badań własnych naukowców i praktyków, którzy reprezentują ośrodki naukowe, placówki oświatowe oraz terapeutyczne z całej Polski. Ukazali oni logopedię jako dziedzinę o interdyscyplinarnych podstawach, a także przyczynili się do kontynuacji dyskusji oraz współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. W monografii znajdują się rozważania specjalistów z różnych dziedzin – logopedii, neurologopedii, surdologopedii, onkologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii, ortodoncji, językoznawstwa, glottodydaktyki – co umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Ze Słowa wstępnego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 31.05.2021
(Z Prac Towarzystwa Kultury Języka ; t. 7)
Bibliografia przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46360 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 24.02.2021
Bibliografia na stronach 253-254.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 27.11.2020
Bibliografia na stronach 471-482.
Dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44212 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45238 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 17.06.2017
ABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 71 s. ; 21 cm.
Temat: Afazja
Bibliogr. s. 69
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42994 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again