Form of Work
Artykuły
(148)
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(17)
E-booki
(14)
IBUK Libra
(14)
Publikacje fachowe
(6)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Author
Swędrowska Małgorzata
(3)
Kulesza Marek
(2)
Poleszak Wiesław
(2)
Pufal-Struzik Irena
(2)
Ranschburg Jenö
(2)
Schweinitz-Kulisiewicz Magdalena
(2)
Abramowicz Joanna
(1)
Appelt Karolina (1976- )
(1)
Aronson Elliot
(1)
Aronson Joshua
(1)
Bandura Albert
(1)
Barlińska Julia
(1)
Baturo Wojciech
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Buchnat Marzena
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Crisp Richard J
(1)
Dembiński Jacek
(1)
Domurat Marcin
(1)
Evans Patricia
(1)
Forecka-Waśko Katarzyna
(1)
Frączek Adam
(1)
Gocłowska Małgorzata
(1)
Gorący Alicja
(1)
Grochulska Joanna
(1)
Gruszczyńska Beata
(1)
Guerin Suzanne
(1)
Hendrykowska Małgorzata
(1)
Hendrykowski Marek (1948- )
(1)
Henessy Elis
(1)
Herbert Martin
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jabłońska Marta R
(1)
Jaros Agnieszka
(1)
Jonakowska Ewa
(1)
Kamińska Monika
(1)
Kaźmierczak Monika
(1)
Knez Renata
(1)
Kosewski Marek
(1)
Kossowska Małgorzata
(1)
Kołakowski Artur
(1)
Kruk Bogusław
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kudłacik Konrad
(1)
Lalak Danuta
(1)
Lewicka Maria
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Majchrzak Marcin
(1)
Mikicin Mirosław
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Myers David G
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Ostrihanska Zofia
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Paśko Jan Rajmund
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Pilczuk Bożena
(1)
Pilecka Barbara
(1)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rutkowski Piotr
(1)
Rybakiewicz Justyna
(1)
Rybski Jarosław
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sawicka Katarzyna
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Smal Tomasz
(1)
Surzykiewicz Janusz
(1)
Swędrowska Małgorzata (1974- )
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szuster Anna
(1)
Szybińska Joanna
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Słonina Wojciech M
(1)
Turner Rhiannon N
(1)
Walters Richard
(1)
Wolińska Jolanta Maria
(1)
Wolnicka Aleksandra
(1)
Wydawnictwo Park
(1)
Załustowicz Aleksandra
(1)
Zduniak Andrzej
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(138)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(23)
Country
Poland
(185)
Language
Polish
(185)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Rodzice
(2)
Bibliotekarze
(1)
Subject
Agresja
(124)
Agresja w szkole
(33)
Agresywność
(29)
Przemoc
(24)
Młodzież
(21)
Dziecko
(17)
Przemoc w szkole
(12)
Szkoła
(7)
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022)
(6)
Dzieci
(5)
Profilaktyka wychowacza
(5)
Program wychowawczy
(5)
Uzależnienia
(5)
Wychowanie przedszkolne
(5)
Lęk
(4)
Nauczyciele
(4)
Profilaktyka w szkole
(4)
Telewizja
(4)
Patologia społeczna
(3)
Problemy współczesności
(3)
Profilaktyka agresji
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Rodzice
(3)
Rodzina problemowa
(3)
Trening Zastępowania Agresji
(3)
Uchodźcy
(3)
Uczeń
(3)
Wychowanie
(3)
Biblioterapia
(2)
Drama (pedagog.)
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Dziecko trudne
(2)
Emocje
(2)
Gniew
(2)
Godziny wychowawcze
(2)
Grupy społeczne
(2)
Gry komputerowe
(2)
Komputer
(2)
Konspekt zajęć
(2)
Muzykoterapia
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Pedagogika współczesna
(2)
Postawy
(2)
Prawo karne
(2)
Projekt
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Reklama
(2)
Rozmowa
(2)
Sprawca
(2)
Stres
(2)
Subkultury
(2)
Szkolnictwo
(2)
Trudne sytuacje życiowe
(2)
Ubóstwo
(2)
Uczniowie
(2)
Uczucia
(2)
Uprzedzenia
(2)
Warsztaty dla młodzieży
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wychowanie w szkole
(2)
Zachowanie
(2)
AIDS
(1)
Alkohol
(1)
Alkoholizm
(1)
Altruizm
(1)
Asertywność
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo w szkole
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Błędy wychowawcze
(1)
Choroby
(1)
Czas
(1)
Danilewska, Joanna
(1)
Domy dziecka
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Eutanazja
(1)
Film a przemoc
(1)
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(1)
Gimnazjum
(1)
Głód
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inteligencja
(1)
Internat
(1)
Kariera
(1)
Katastrofy
(1)
Klimat
(1)
Klonowanie
(1)
Klęski elementarne
(1)
Konflikt
(1)
Konformizm
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Media
(1)
Metoda Hollanda
(1)
Subject: work
Agresja u dzieci
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(4)
Gniezno (woj. wielkopolskie)
(1)
Ukraina
(1)
Wielkopolska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(16)
Artykuł problemowy
(15)
Artykuł z czasopisma fachowego
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Recenzja
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
185 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Numer specjalny Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Special issue: Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective] Redaktor numeru [Issue editor]: Małgorzata Gamian-Wilk W numerze [Contents] Małgorzata Gamian-Wilk: Wstęp do numeru tematycznego Psychologii Społecznej Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Preface to the special issue „Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective”], s. 242–243; Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk: Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami [Mobbing in the workplace: Review of studies on mobbing manifestations, origin and consequences], doi 10.7366/1896180020163801, s. 244–254; Maciej Macko: Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying. Podstawowe problemy pomiaru i komunikowania wyników [Prevalence of rates of mobbing/bullying in Poland. Fundamental issues in measurement and dissemination of findings], 10.7366/1896180020163802, s. 255–266; Brita Bjørkel: Whistleblowing: Antecedents and consequences, 10.7366/1896180020163803, s. 267–283; Elżbieta Turska, Irena Pilch: Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy [Machiavellianism and organizational culture predict workplace mobbing], 10.7366/1896180020163804, s. 284–296; Elżbieta Strutyńska: Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym [Teacher as a victim? On the determinants of mobbing in school settings], 10.7366/1896180020163805, s. 297–309. Inne artykuły [Other articles] Dorota Kanafa-Chmielewska: Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej [Psychological perspective on social involvement], 10.7366/1896180020163806, s. 310–320; Marcin Moroń: Rozumienie emocji a agresywność i wrogość. Mediacyjna rola empatii, aleksytymii i makiawelizmu [Emotion understanding, aggressiveness and hostility. Mediatory role of empathy, alexithymia and Machiavellianism], 10.7366/1896180020163807, s. 321–338. Metody [Methods] Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski: Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale [Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS-PL). Psychometric description of the Polish version], 10.7366/1896180020163808, s. 339–355; Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran: Roszczeniowość psychologiczna i metoda jej pomiaru – polska adaptacja [Polish adaptation of Psychological Entitlement Scale (PES)], 10.7366/1896180020163809, s. 356–367.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 13.04.2022
Problematyka prezentowanych badań skoncentrowana jest na środowisku rodzimym, co obliguje do analizy przede wszystkim społecznych, a szczególnie rodzinnych uwarunkowań agresywności. Badania skoncentrowano na środowisku rodzinnym i społecznym. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny - z punktu widzenia psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa. Rozpatrywana problematyka zawarta została w ogólnym problemie badawczym sformułowanym następująco: jakie różnice w poziomie i rodzajach agresywności dorastających dziewcząt i chłopców związane są ze spostrzeganymi przez nich postawami wychowawczymi rodziców?
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Książka jest zbiorem kilkunastu esejów autorstwa wybitnych polskich badaczy z zakresu teorii i filozofii polityki poświęconych refleksji nad problemem przemocy, agresji, oraz jej genezy, mechaniki i funkcji w życiu społeczno-ekonomiczno-politycznym. Pierwszym polem badawczym, który jest podejmowany od wielu wieków jest problem genezy agresji, przemocy u człowieka. Drugim problemem badawczym, który stał się też przedmiotem rozważań Autorów poniższego tomu, jest zakres i płaszczyzny przemocy. Osobnym wątkiem podejmowany w tej pracy jest polityczne oblicze przemocy. Relacje między polityką a przemocą są niezwykle istotne w dobie współczesności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Pierwsze wydanie książki Elliota Aronsona powstało w 1970 roku. Od tamtej pory stale aktualizowany podręcznik Człowiek istota społeczna jest jedną z najważniejszych publikacji wprowadzających w obszar psychologii społecznej. Elliot Aronson i Joshua Aronson prowadzą czytelnika przez najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej. Definiują tę dyscyplinę jako naukowe badanie wpływu rzeczywistej, wyobrażonej lub założonej obecności innych na nasze myśli, emocje, przekonania i zachowania – oraz tego, w jaki sposób my wywieramy wpływ na innych. Przybliżają zagadnienia poznania społecznego, uzasadniania własnego postępowania, konformizmu, wpływu mediów oraz zjawiska zachodzące w relacjach międzyludzkich: agresję, uprzedzenia, sympatię i miłość. Przedstawiają klasyczne eksperymenty i najważniejsze odkrycia. Podręcznik wieńczy rozdział Psychologia społeczna jako nauka, w którym autorzy pokazują, w jaki sposób pytania o społeczne funkcjonowanie człowieka można przełożyć na język nauki i jak szukać na nie wiarygodnych odpowiedzi. Czym różni się to wydanie od poprzednich? Joshua i ja od nowa przejrzeliśmy każdy rozdział, usuwając część badań i teorii, które były na topie parę lat wstecz, ale nie wytrzymały próby czasu i replikacji. Przeorganizowaliśmy i wygładziliśmy każdy rozdział, by po włączeniu nowego materiału jego narracja była przejrzysta. Stare badania zastąpiliśmy nowymi, które pozwalają nam rozumieć bieżące wydarzenia – na przykład to, jaki korzystny i niekorzystny wpływ na procesy decyzyjne wywiera internet, jak pojawienie się baniek informacyjnych i samopotwierdzających źródeł medialnych kształtuje spolaryzowane poglądy i zachowania naszych społeczeństw, jak wygląda emocjonalna ciemna strona nieustannych porównań społecznych możliwych dzięki Facebookowi i jak powstają grupy terrorystyczne typu ISIS. Jestem głęboko przekonany, że uaktualnianie książki nie oznacza potrzeby usuwania ikonicznych historii o błędach naszego rządu w Wietnamie i Iraku czy informacji o tragediach w Jonestown, Columbine i Heaven’s Gate. Daty tych wydarzeń są odległe, ale społeczno-psychologiczne lekcje, które z nich płyną, nie mają terminu ważności. Chcę, żeby studenci zrozumieli, iż to, co wydarzyło się wtedy, ma potężne odniesienie do tego, co dzieje się teraz. Z tekstu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 18.03.2022
Książka poświęcona problematyce przemocy rówieśniczej i badań nad nią. Dramatyczne konsekwencje przypadków cyberagresji uruchomiły inicjatywy o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, a także zmiany w prawie. Zaczęto podejmować pierwsze próby projektowania i realizacji programów profilaktycznych skoncentrowanych na problemie elektronicznej agresji rówieśniczej. Pojawiły się także pierwsze inicjatywy badawcze skoncentrowane na diagnozie skali zjawiska i sytuacji ofiar agresji elektronicznej. Książka poszerza perspektywę badań nad przemocą rówieśniczą o inne ważne aspekty zjawiska – rolę świadków aktów cyberbullyingu, znaczenie medium, wpływu własnych doświadczeń z cyberprzemocą, a także empatii jako czynnika ograniczającego agresję elektroniczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Publikacja ma na celu dostarczanie teorii i koncepcji wspomagających zrozumienie procesów zachodzących w rodzinie, przedstawia też próbę uchwycenia problemów, z jakimi zmaga się współczesna rodzina, w tym zachowań problemowych dzieci i młodzieży, czy następstw wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Opracowanie stanowi zbiór prac teoretycznych i doniesień z badań dotyczących roli rodziny w procesie wychowania. Jest to rodzaj punktowego naświetlania wychowawczej funkcji rodziny, która pełni wiele różnych ról, dzieli te funkcje na instytucjonalne i osobowe. Monografia porusza m.in. problem znaczenia rodziny w formowaniu charakteru w okresie dorastania, spectrum zagadnień związanych z ojcostwem, czy potrzeb pokolenia cyfrowego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Książka przybliża specyfikę funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w kontekście realizowanych zadań rozwojowych, jak i przeżywanych problemów oraz potencjalnych zagrożeń dla tegoż rozwoju. Na jej zawartość składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze koncentrują się na specyfice wyzwań, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Z kolei dwa ostatnie poruszają problematykę zagrożeń najczęściej spotykanych w tym okresie rozwojowym. Okres adolescencji często jest określany jako trudny okres w życiu człowieka i wyzwanie dla rodziców i nauczycieli nastolatków. Pogłębione spojrzenie, uwzględniające wiele perspektyw może sprzyjać innemu podejściu – konstruktywnemu i rozumiejącemu, skoncentrowanemu na zadaniach rozwojowych okresu adolescencji. Książka koncentruje się na problemach funkcjonowania adolescentów. Autorzy rozdziałów przyjmują różne perspektywy spojrzenia psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, co czyni książkę opracowaniem interdycyplinarnym
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Szacuje się, że co drugi człowiek na świecie ma dostęp do Internetu, a coraz więcej codziennych aktywności zostaje przeniesionych do cyberprzestrzeni. W tej sytuacji warto się zastanowić nad wpływem globalnej sieci komputerowej na nasze życie. Prezentowana publikacja stanowi wprowadzenie do bogatej tematyki psychologii Internetu, czyli dziedziny zajmującej się oddziaływaniem tego medium na jednostkę. Autorka w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawiła charakterystykę współczesnych internautów, kreowanie e-tożsamości, cyfrowy narcyzm, agresję słowną w Internecie oraz uzależnienie od cyberprzestrzeni. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków związanych z informatyką i naukami społecznymi oraz osób zainteresowanych wpływem Internetu na człowieka. To cenna lektura także dla rodziców, opiekunów i nauczycieli zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia, dla którego cyberprzestrzeń staje się nieodłączną częścią codzienności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.02.2022
Szkoła jako miejsce obowiązkowo wpisane w życie każdego dziecka stanowi niewątpliwie jeden z kluczowych obszarów jego doświadczeń życiowych. To w nim jednostka wchodzi w bezpośrednie relacje warunkujące jej aktywność i wytwarzanie kapitału społecznego. Podstawą relacji osoby ze środowiskiem są stałe wzajemne procesy transakcyjne. Całość relacji społecznych w szkole, a także cechy środowiska szkolnego można zdefiniować pod pojęciem klimatu szkoły. Niestety w przestrzeń szkolną na stałe wpisuje się też zjawisko agresji i przemocy. Dotyka ona wszystkich uczniów, ale uczniów z niepełnosprawnością dotyczy znacznie częściej. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce system organizacji kształcenia dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, umożliwia im realizację obowiązku szkolnego w trzech formach kształcenia: segregacyjnego, integracyjnego i inkluzyjnego, ważne wydaje się określenie postrzegania przez nich klimatu szkoły w poszczególnych przestrzeniach szkolnych. Prezentowana publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób postrzeganie przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną poszczególnych wymiarów klimatu szkoły determinuje poziom doświadczania i stosowania agresji i przemocy szkolnej w trzech formach kształcenia, z ktorej wynikają praktyczne przesłanki do wyznaczenia efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających temu zjawisku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 02.02.2022
Konflikt wpisany jest w rozwój człowieka, także człowieka w wieku przedszkolnym. Jak sobie poradzić z konfliktami między maluchami - sprawdź.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Czynnikiem kształtującym relacje jest stosunek uczniów do nauczycieli, a także nauczycieli do uczniów. Stosunek ten zaś jest zmienny w czasie. Z tego powodu podobną zmiennością charakteryzować się będą również same relacje. Rozważania nad nimi są zatem ciągle aktualne. Rola nauczyciela w szkole jest jasno określona – polega ona na uczeniu i wychowywaniu. Jako że jest to obowiązek wynikający wprost ze stosunku pracy, większość nauczycieli stara się to robić w sposób odpowiedziany i rzetelny. Określona jest także rola ucznia – ma on nabywać umiejętności przewidziane w programie nauczania oraz poddawać się działaniu procesu wychowawczego. O ile jednak nauczyciel musi robić to, co ma przykazane, o tyle uczeń może, ale nie musi. Nauczyciel podejmuje się wypełniać swoje obowiązki świadomie i dobrowolnie, natomiast uczeń jest objęty obowiązkiem uczęszczania do szkoły. Z tego powodu ich relacje są rożne. To przede wszystkim nauczyciel powinien dbać o poprawne relacje, aby ucznia nie zrażać do nauki, a wręcz przeciwnie – zachęcać. Poprawne relacje to nie „nadskakiwanie” uczniom, ale rozważne działania w celu ich mobilizacji. Tematem wiodącym w niniejszej monografii jest uczeń i nauczyciel we współczesnej szkole w rożnych kontekstach pedagogicznej rzeczywistości. Pisząc o współczesnych problemach pedagogiki, nie można zapominać o jej przeszłości. Od tego nie da się uciec, bowiem przeszłość zawsze wywiera piętno na współczesności. Publikacja ukazuje, jak rożne czynniki – na pozór nieistotne – mogą wpływać na relacje uczeń–nauczyciel. Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują refleksje nad wpływem sposobu i rodzaju nauczania oraz innowacyjnych działań nauczyciela na relacje uczeń–nauczyciel. Odrębnym i ważnym zagadnieniem poruszanym przez nich jest oddziaływanie rożnych czynników – w tym między innymi roli samego nauczyciela, jak również czynników pozadydaktycznych – na relacje uczeń–nauczyciel.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again