Form of Work
Artykuły
(41)
Książki
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Dembiński Jacek
(1)
Forecka-Waśko Katarzyna
(1)
Gorący Alicja
(1)
Guerin Suzanne
(1)
Henessy Elis
(1)
Jonakowska Ewa
(1)
Kaźmierczak Monika
(1)
Knez Renata
(1)
Kruk Bogusław
(1)
Kudłacik Konrad
(1)
Mikicin Mirosław
(1)
Paśko Jan Rajmund
(1)
Pilczuk Bożena
(1)
Poleszak Wiesław
(1)
Pufal-Struzik Irena
(1)
Rybski Jarosław
(1)
Rylke Hanna
(1)
Smal Tomasz
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Słonina Wojciech M
(1)
Załustowicz Aleksandra
(1)
Zduniak Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(42)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(48)
Language
Polish
(48)
Subject
Agresja w szkole
(33)
Agresja
(16)
Agresywność
(14)
Przemoc w szkole
(12)
Profilaktyka w szkole
(4)
Młodzież
(3)
Profilaktyka agresji
(3)
Przemoc
(3)
Dziecko
(2)
Dziecko trudne
(2)
Program wychowawczy
(2)
Sprawca
(2)
Szkoła
(2)
Uczeń
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w szkole
(2)
Bezpieczeństwo w szkole
(1)
Błędy wychowawcze
(1)
Czas
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałogi
(1)
Ofiara
(1)
Patologia instytucji
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedagogika współczesna
(1)
Prawa ucznia
(1)
Problemy współczesności
(1)
Profilaktyka wychowacza
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychoterapia dzieci
(1)
Rodzina problemowa
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół specjalnych
(1)
Systemy wychowania
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
48 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Książka przybliża specyfikę funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w kontekście realizowanych zadań rozwojowych, jak i przeżywanych problemów oraz potencjalnych zagrożeń dla tegoż rozwoju. Na jej zawartość składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze koncentrują się na specyfice wyzwań, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Z kolei dwa ostatnie poruszają problematykę zagrożeń najczęściej spotykanych w tym okresie rozwojowym. Okres adolescencji często jest określany jako trudny okres w życiu człowieka i wyzwanie dla rodziców i nauczycieli nastolatków. Pogłębione spojrzenie, uwzględniające wiele perspektyw może sprzyjać innemu podejściu – konstruktywnemu i rozumiejącemu, skoncentrowanemu na zadaniach rozwojowych okresu adolescencji. Książka koncentruje się na problemach funkcjonowania adolescentów. Autorzy rozdziałów przyjmują różne perspektywy spojrzenia psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, co czyni książkę opracowaniem interdycyplinarnym
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Czynnikiem kształtującym relacje jest stosunek uczniów do nauczycieli, a także nauczycieli do uczniów. Stosunek ten zaś jest zmienny w czasie. Z tego powodu podobną zmiennością charakteryzować się będą również same relacje. Rozważania nad nimi są zatem ciągle aktualne. Rola nauczyciela w szkole jest jasno określona – polega ona na uczeniu i wychowywaniu. Jako że jest to obowiązek wynikający wprost ze stosunku pracy, większość nauczycieli stara się to robić w sposób odpowiedziany i rzetelny. Określona jest także rola ucznia – ma on nabywać umiejętności przewidziane w programie nauczania oraz poddawać się działaniu procesu wychowawczego. O ile jednak nauczyciel musi robić to, co ma przykazane, o tyle uczeń może, ale nie musi. Nauczyciel podejmuje się wypełniać swoje obowiązki świadomie i dobrowolnie, natomiast uczeń jest objęty obowiązkiem uczęszczania do szkoły. Z tego powodu ich relacje są rożne. To przede wszystkim nauczyciel powinien dbać o poprawne relacje, aby ucznia nie zrażać do nauki, a wręcz przeciwnie – zachęcać. Poprawne relacje to nie „nadskakiwanie” uczniom, ale rozważne działania w celu ich mobilizacji. Tematem wiodącym w niniejszej monografii jest uczeń i nauczyciel we współczesnej szkole w rożnych kontekstach pedagogicznej rzeczywistości. Pisząc o współczesnych problemach pedagogiki, nie można zapominać o jej przeszłości. Od tego nie da się uciec, bowiem przeszłość zawsze wywiera piętno na współczesności. Publikacja ukazuje, jak rożne czynniki – na pozór nieistotne – mogą wpływać na relacje uczeń–nauczyciel. Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują refleksje nad wpływem sposobu i rodzaju nauczania oraz innowacyjnych działań nauczyciela na relacje uczeń–nauczyciel. Odrębnym i ważnym zagadnieniem poruszanym przez nich jest oddziaływanie rożnych czynników – w tym między innymi roli samego nauczyciela, jak również czynników pozadydaktycznych – na relacje uczeń–nauczyciel.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s.81-90.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Recepta na naprawę krzywdy / Monika Kaźmierczak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 2, s. 42-49.
Streszczenie: Agresja, przemoc i konflikty w środowisku szkolnym. Konferencja sprawiedliwości naprawczej - poszukiwanie rozwiązań sytuacji konfliktowej przez stronych, których ona dotyczy.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 2, s.91-94.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 3, s.87-99.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 5, s.29-32.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zjawisko agresji w szkołach - w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 9, s. 15-20.
Streszczenie: Prezentacja wyników badania, którego celem było poznanie skali zjawiska agresji w środowisku szkolnym na różnych etapach kształcenia w opinii nauczycieli wychowania fizycznego. W badaniu wzięło udział 93 nauczycieli. Badanie miało miejsce podczas VII Dolnośląskiego Forum Oświatowego, które odbyło się we Wrocławiu dnia 14.04.2012 r.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła na fali / Paweł Mazur // MIĘDZY NAMI POLONISTAMI. - 2006, nr 2, s.4-6.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 7, s.53-54.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przeciw inwazji maciusiów / Jarosław Kordziński // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s.42-44.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła po traumie / Agnieszka Uniewska // EDUKACJA. - 2007, nr 2, s.67-78.
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again