Form of Work
Publikacje naukowe
(68)
Artykuły
(63)
Książki
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Segiet Katarzyna
(4)
Słupska Kamila
(3)
Kowalczyk Barbara
(2)
Sobecki Mirosław (1960- )
(2)
Tokaj Astrid
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Baran Marcin
(1)
Butowska Ewa
(1)
Błeszyńska Krystyna
(1)
Ceglarska Zofia
(1)
Chańko Anna
(1)
Cichosz Mariusz
(1)
Cudowska Agata
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czykier Krzysztof
(1)
Danilewicz Wioleta Teresa
(1)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Dobrowolska Małgorzata (psycholog)
(1)
Flak Beata (pomoc społeczna)
(1)
Flaszyńska Ewa
(1)
Forma Paulina
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Gościniewicz Magdalena
(1)
Głowacka Paulina (pedagog)
(1)
Herman Tomasz
(1)
Ignaczak Magdalena
(1)
Janicka-Panek Teresa
(1)
Jeznach Anna
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Klimczuk Andrzej
(1)
Konieczna Ewelina (1963- )
(1)
Krogh Hansen Helle
(1)
Krzesińska-Żach Beata
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Lewartowicz Urszula
(1)
Leśniak-Moczuk Krystyna
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Ludwikowska Katarzyna
(1)
Lulek Barbara
(1)
Lûkevìč Uladzìmìr Paŭlavìč (1956- )
(1)
Mandrysz Witold (1976- )
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Mazepa Teresa (1968- )
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Molpeceres Pastor Maria Angeles
(1)
Muszyńska Jolanta
(1)
Necel Ryszard
(1)
Nosal Przemysław (1984- )
(1)
Palka Katarzyna
(1)
Pawłowicz Ewa (pedagog)
(1)
Perkowska Marta
(1)
Piekarska Jolanta (filolog)
(1)
Piekarski Wiesław
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Rothuizen Jan Jaap
(1)
Rudnik Anna
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Schneider Ewa
(1)
Segiet Waldemar
(1)
Siegień-Matyjewicz Alicja Joanna
(1)
Sikora-Wiśniewska Ewa
(1)
Sobczuk Sebastian
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Sołbut Agnieszka
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Ulaniecka Natalia
(1)
Weissbrot-Koziarska Anna
(1)
Wilk Teresa (pedagog)
(1)
Wiśniewski Marcin (ekonomia)
(1)
Wołyniec Emilia
(1)
Węc Klaudia
(1)
Włodarczyk Ewa (pedagog)
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zdunkiewicz Piotr
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Łaguna-Raszkiewicz Kamilla
(1)
Łojko Majka
(1)
Żywno Maciej (1976- )
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(58)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(70)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(72)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Bibliotekarze
(1)
Pedagodzy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Psycholodzy
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Aktywizacja społeczna
(57)
Pedagogika społeczna
(24)
Społeczności lokalne
(22)
Aktywizacja zawodowa
(14)
Animacja kultury
(11)
Osoby w wieku starszym
(11)
Polityka społeczna
(10)
Wsparcie społeczne
(9)
Opieka społeczna
(8)
Pedagogika kultury
(6)
Bezrobocie
(5)
Praca socjalna
(5)
Badania jakościowe
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Rodzina
(4)
Centra i kluby integracji społecznej
(3)
Ekonomia społeczna
(3)
Młodzież
(3)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(3)
Praca kulturalno-oświatowa
(3)
Praca społeczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Uniwersytety trzeciego wieku
(3)
Wolontariusze
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Bezrobotni
(2)
Działalność pożytku publicznego
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Innowacje społeczne
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Nauczyciele
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Postawy
(2)
Przedsiębiorstwo społeczne
(2)
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Rodzice
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Starość
(2)
Więź społeczna
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie pozaszkolne
(2)
Zachowanie prospołeczne
(2)
Zatrudnienie
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Asystenci osób w wieku starszym
(1)
Behawioryzm
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Bierność społeczna
(1)
Cele kształcenia
(1)
Coaching rodzinny
(1)
Community arts
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko chore na nowotwór
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Dzienne domy opieki
(1)
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (Białystok)
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Edukatorzy ekologiczni
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Filologia polska
(1)
Fundacja "Pomóż im"
(1)
Grupy rekonstrukcji historycznych
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy umysłowe
(1)
Hospicja dziecięce
(1)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Kluby sportowe
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Lekarze
(1)
Subject: time
2001-
(61)
1901-2000
(5)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(38)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(2)
Województwo śląskie (1999- )
(2)
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Białoruś
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Białystok (województwo podlaskie)
(1)
Czeladź (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Czeladź)
(1)
Euroregion Puszcza Białowieska
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kielce (województwo świętokrzyskie)
(1)
Lublin (województwo lubelskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(55)
Artykuł problemowy
(54)
Artykuł z czasopisma naukowego
(7)
Artykuł przeglądowy
(5)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Praca zbiorowa
(4)
Raport z badań
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dane statystyczne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(55)
Edukacja i pedagogika
(42)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Medycyna i zdrowie
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Kultura i sztuka
(3)
Psychologia
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
73 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Od Redakcji (fragment) Tematem organizującym treść artykułów tego zeszytu Przeglądu Socjologicznego jest szeroko pojmowana problematyka wsparcia społecznego. Świadczenie i otrzymywanie wsparcia w ramach kontaktów społecznych przebiega w określonej przestrzeni społecznej, a jeśli dotyczy podstaw bytowych w przestrzeni socjalnej. W ostatnich latach wskutek obserwowanego kryzysu zabezpieczających funkcji dwóch podstawowych struktur społecznych: rodziny i państwa oraz postępującej indywidualizacji życia i pauperyzacji znaczących grup społecznych, zachowania pomocowe, poprzez które członkowie społeczeństwa zaspokajają bardziej lub mniej podstawowe potrzeby, zyskują na znaczeniu. Studia podejmowane w ramach socjologii, gerontologii, polityki, pedagogiki społecznej, a także ekonomii ujawniają różne kierunki ich refleksji, dylematy badawcze i sposoby analizy problemu: wzorów i determinant zachowań pomocowych. Składające się na niniejszy tom artykuły dotyczą teoretycznych i empirycznych aspektów współczesnych studiów nad sieciami społecznymi, których treścią jest oferowanie lub świadczenie pomocy jednostkom w ramach ich różnych bezpośrednich kontaktów oraz w ramach struktur o zróżnicowanym poziomie ich zorganizowania, o różnym zasięgu przestrzennym. Rozważania podjęte w tym tomie cechuje pluralizm problemów badawczych, sposobów ich konceptualizacji, prezentacji, zastosowanych przez autorów podejść metodologicznych oraz zbiorowości społecznych, których potrzeby i dostęp do wsparcia uczyniono przedmiotem analizy. Wśród zbiorowości badanych są nie tylko grupy i kategorie społeczne powszechnie uznane jako doświadczające wielorakich deficytów i wymagające pomocy (żyjący w biedzie, osoby w podeszłym wieku), ale także środowiska, które wykazują tendencje do samoorganizowania się (np. środowiska lokalneosiedli, stowarzyszenia migrantów).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46490 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 14.07.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45344 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again