Form of Work
Artykuły
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Budzik Karolina
(1)
Błądek Małgorzata
(1)
Ciżkowicz Barbara
(1)
Jarzyna Agata
(1)
Kłonkowska Anna M
(1)
Lewicka Maria
(1)
Sioma Radosław (1968- )
(1)
Szulc Marcin
(1)
Tomaszek Katarzyna
(1)
Wojewódka Maciej
(1)
Zawadzki Patryk
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Alienacja
(7)
Młodzież
(2)
Rodzice
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
COVID-19
(1)
Chłopcy
(1)
Czechowicz, Józef
(1)
Dzieci
(1)
Kwarantanna (medycyna)
(1)
Literatura polska
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska)
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychoterapia
(1)
Stylistyka
(1)
Wiersze
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
10 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.05.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Numer specjalny Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Special issue: Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective] Redaktor numeru [Issue editor]: Małgorzata Gamian-Wilk W numerze [Contents] Małgorzata Gamian-Wilk: Wstęp do numeru tematycznego Psychologii Społecznej Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Preface to the special issue „Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective”], s. 242–243; Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk: Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami [Mobbing in the workplace: Review of studies on mobbing manifestations, origin and consequences], doi 10.7366/1896180020163801, s. 244–254; Maciej Macko: Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying. Podstawowe problemy pomiaru i komunikowania wyników [Prevalence of rates of mobbing/bullying in Poland. Fundamental issues in measurement and dissemination of findings], 10.7366/1896180020163802, s. 255–266; Brita Bjørkel: Whistleblowing: Antecedents and consequences, 10.7366/1896180020163803, s. 267–283; Elżbieta Turska, Irena Pilch: Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy [Machiavellianism and organizational culture predict workplace mobbing], 10.7366/1896180020163804, s. 284–296; Elżbieta Strutyńska: Nauczyciel w roli ofiary? O uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym [Teacher as a victim? On the determinants of mobbing in school settings], 10.7366/1896180020163805, s. 297–309. Inne artykuły [Other articles] Dorota Kanafa-Chmielewska: Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej [Psychological perspective on social involvement], 10.7366/1896180020163806, s. 310–320; Marcin Moroń: Rozumienie emocji a agresywność i wrogość. Mediacyjna rola empatii, aleksytymii i makiawelizmu [Emotion understanding, aggressiveness and hostility. Mediatory role of empathy, alexithymia and Machiavellianism], 10.7366/1896180020163807, s. 321–338. Metody [Methods] Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski: Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale [Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS-PL). Psychometric description of the Polish version], 10.7366/1896180020163808, s. 339–355; Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran: Roszczeniowość psychologiczna i metoda jej pomiaru – polska adaptacja [Polish adaptation of Psychological Entitlement Scale (PES)], 10.7366/1896180020163809, s. 356–367.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.11.2021
Książka jest interdyscyplinarnym owocem intelektualnych rozważań badaczy zjawiska ekskluzji społecznej. Dotyczy sytuacji społecznej ludzi zagrożonych wykluczeniem, problemu izolacji, dyskryminacji i stereotypizacji – mechanizmów ograniczających udział w życiu społecznym (…). W tekstach pojawia się próba odpowiedzi na zasadnicze pytania: kim jest osoba wykluczona? Inność jest przyczyną czy skutkiem odrzucenia społecznego? Czy inność jest kategorią społecznie niewygodną? Wreszcie warto powędrować po marginesie kultury, poddając analizie konkretne obszary wykluczenia, jak np. osoby bezdomne, osadzonych, klientów pomocy społecznej czy artystów „innych”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wpływ poczucia alienacji na funkcjonowanie jednostki / Katarzyna Tomaszek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 6, s. 25-32.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Alienacja młodzieży : wnioski z badań / Patryk Zawadzki // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 4, s. 37-41.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again