Form of Work
Artykuły
(1139)
Publikacje naukowe
(1057)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(32)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(18)
Szeroczyńska Małgorzata
(16)
Marchlik Paulina
(7)
Wyrobek-Pawłowska Wanda (1912-1999)
(7)
Fijałkowski Adam (1969- )
(6)
Flaszyńska Ewa
(5)
Jarzębińska Aneta
(5)
Malinowski Ludwik (1935- )
(5)
Siemionow Justyna
(5)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Wojnar Irena (1924- )
(5)
Zaorska Marzenna (1960- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Czechowska-Bieluga Marta
(4)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(4)
Golinowska Stanisława (1947- )
(4)
Kelm Albin
(4)
Kupisiewicz Małgorzata
(4)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(4)
Pląsek Rafał
(4)
Ruszkowska Marzena
(4)
Rutkowski Mateusz
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Uziembło Aniela (1919-?)
(4)
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Antoszewska Beata
(3)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(3)
Bobik Bogumiła
(3)
Brenk Mikołaj
(3)
Chaczko Krzysztof
(3)
Chimicz Dorota
(3)
Chojnacka Barbara
(3)
Grygiel Paweł
(3)
Jedlińska Agnieszka
(3)
Kanios Anna
(3)
Kolankiewicz Maria
(3)
Kostrzyńska Małgorzata
(3)
Krajewska Beata (pedagog)
(3)
Matyjas Bożena
(3)
Michoń Piotr
(3)
Mydłowska Beata
(3)
Oszwa Urszula
(3)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(3)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(3)
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
Romaniuk Miłosz
(3)
Rzepka Magdalena (1989- )
(3)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(3)
Szmagalski Jerzy
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Telka Lucyna
(3)
Trochimiak Barbara
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Zańko Piotr
(3)
Zięciak Monika
(3)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(3)
Łuszczyńska Marynia
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Baczko-Dombi Anna
(2)
Białas Adam (1977- )
(2)
Bodnar Wioletta
(2)
Boguszewska Anna (pedagog)
(2)
Boryczko Marcin
(2)
Brzezicki Łukasz
(2)
Buchholz Aleksandra
(2)
Buczek Katarzyna
(2)
Błachnio Katarzyna
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Deja Monika (pedagog)
(2)
Dolata Roman
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Domarecka Ewa
(2)
Dudek Iwona (psycholog)
(2)
Franc Małgorzata (1968- )
(2)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Galanciak Sylwia
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gałkowski Stanisław
(2)
Gindrich Piotr (1968- )
(2)
Górecki Mirosław
(2)
Górniok-Naglik Alina
(2)
Gątarek Izabela
(2)
Hamerlińska-Latecka Agnieszka
(2)
Hanuszkiewicz Wojciech
(2)
Horowski Jarosław (1976- )
(2)
Hołyst Justyna
(2)
Hryniewicka Anna
(2)
Humenny Grzegorz
(2)
Imiela Jacek
(2)
Izdebski Paweł (psycholog)
(2)
Jakimiec Daniel
(2)
Janas Katarzyna
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Jaworska Joanna
(2)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(2)
Jelonkiewicz Irena
(2)
Jędryszek-Geisler Aleksandra
(2)
Year
2020 - 2021
(250)
2010 - 2019
(889)
Time Period of Creation
2001-
(1091)
1901-2000
(14)
1918-1939
(10)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(1139)
Language
Polish
(1113)
English
(25)
French
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(2)
Młodzież
(1)
Subject
Opieka społeczna
(106)
Polityka społeczna
(66)
Osoby w wieku starszym
(55)
Dzieci
(45)
Praca socjalna
(45)
Wychowanie
(45)
Nauczyciele
(42)
Wychowanie w rodzinie
(42)
Uczniowie
(41)
Młodzież
(36)
Szkolnictwo wyższe
(36)
Rodzina
(35)
Wsparcie społeczne
(34)
Pedagogika
(33)
Pracownicy socjalni
(33)
Rodzice
(30)
Rynek pracy
(26)
Studenci
(26)
Ubóstwo
(26)
Kształcenie
(23)
Postawy
(23)
Relacje międzyludzkie
(22)
Świadczenia społeczne
(22)
Rodzina zastępcza
(21)
Praca
(20)
Szkolnictwo
(20)
Nauczanie początkowe
(19)
Budżety rodzinne
(18)
Integracja społeczna
(18)
Minimum socjalne
(18)
Osoby z niepełnosprawnością
(18)
Dziecko z niepełnosprawnością
(17)
Edukacja włączająca
(17)
Jakość życia
(17)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(17)
Zatrudnienie
(17)
Bezrobocie
(16)
Metody nauczania
(16)
Nauczanie
(16)
Piecza zastępcza
(16)
Społeczności lokalne
(16)
Szkoły wyższe
(16)
Domy pomocy społecznej
(15)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(15)
Autyzm
(14)
Bezdomność
(14)
Asystenci rodzin
(13)
COVID-19
(13)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(13)
Kompetencje społeczne
(13)
Pedagodzy
(13)
Pedagogika resocjalizacyjna
(13)
Praca społeczna
(13)
Wychowanie estetyczne
(13)
Wychowanie przedszkolne
(13)
Wykluczenie społeczne
(13)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Dziecko autystyczne
(12)
Kształcenie nauczycieli
(12)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Przemoc w rodzinie
(12)
Starzenie się społeczeństwa
(12)
Badania naukowe
(11)
Działacze społeczni
(11)
Uczenie się
(11)
Współdziałanie
(11)
Dochody indywidualne
(10)
Etyka
(10)
Monografia
(10)
Opracowanie
(10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Szkoły podstawowe
(10)
Emerytura
(9)
Gimnazja
(9)
Kształcenie ustawiczne
(9)
Młodzież trudna
(9)
Ojcostwo
(9)
Opieka nad osobami starszymi
(9)
Osiągnięcia szkolne
(9)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(9)
Polacy za granicą
(9)
Chorzy w rodzinie
(8)
Niepełnosprawność
(8)
Pedagodzy społeczni
(8)
Pedagogika specjalna
(8)
Prawo pracy
(8)
Projekt socjalny
(8)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(8)
Sztuka
(8)
Terapia logopedyczna
(8)
Testy psychologiczne
(8)
Więźniowie
(8)
Dziecko
(7)
Gospodarstwo domowe
(7)
Imigranci
(7)
Kobieta
(7)
Kompetencje zawodowe
(7)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(7)
Subject: work
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(5)
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Ala ma kota, a Ali?
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Biblia
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Chowanna
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dydaktyka specjalna
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kawalerowie Orderu Uśmiechu
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Opiekun Społeczny (czasopismo)
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przegląd Pedagogiczny (Warszawa ; 1917)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Reveille for radicals
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Rules for radicals
(1)
Samoocena i test
(1)
Social diagnosis
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Subject: time
2001-
(907)
1901-2000
(204)
1989-2000
(106)
1945-1989
(59)
1918-1939
(38)
1801-1900
(33)
1939-1945
(10)
1601-1700
(8)
1501-1600
(6)
1701-1800
(6)
1901-1914
(5)
1401-1500
(4)
1914-1918
(4)
400-301 p.n.e.
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(502)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(33)
Niemcy
(19)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(16)
Europa
(11)
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Francja
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Wielka Brytania
(9)
Czechy
(7)
Ukraina
(7)
Stany Zjednoczone (USA)
(6)
Kraków (woj. małopolskie)
(5)
Województwo śląskie (1999- )
(5)
Łódź (woj. łódzkie)
(5)
Katowice (woj. śląskie)
(4)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Szwecja
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(4)
Województwo lubelskie (1999- )
(4)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Świat
(4)
Europa Zachodnia
(3)
Finlandia
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(3)
Słowacja
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Bytom (woj. śląskie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Mazury
(2)
Portugalia
(2)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Warmia
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Województwo pomorskie (1999- )
(2)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(2)
Łotwa
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Albania
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia)
(1)
Austria
(1)
Azja Południowa
(1)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Ghana
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Indie
(1)
Izrael
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jaworzno (woj. śląskie)
(1)
Kanada
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola ; okolice)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Krzemieniec (Ukraina, obw. tarnopolski)
(1)
Królestwo polskie
(1)
Kutno (woj. łódzkie)
(1)
Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski)
(1)
Litwa
(1)
Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Lubicz ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Macedonia
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Nepal
(1)
Norwegia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Pahiatua (Nowa Zelandia)
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Powiat bialski (woj. lubelskie)
(1)
Powiat płocki (woj. mazowieckie)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(1123)
Artykuł problemowy
(630)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(579)
Raport z badań
(238)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(231)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(182)
Recenzja naukowa
(84)
Case study (studium przypadku)
(37)
Artykuł przeglądowy
(26)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(24)
Biogram
(22)
Artykuł monograficzny
(20)
Dane statystyczne
(14)
Biografia
(10)
Artykuł naukowy
(9)
Wydawnictwo źródłowe
(7)
Wywiad dziennikarski
(6)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Recenzja
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Wspomnienie pośmiertne
(4)
Dokument programowy
(2)
Opracowanie
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma Pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Hip-hop (muzyka)
(1)
Komunikat
(1)
List do redakcji
(1)
Mowy i przemówienia
(1)
Nekrolog
(1)
Polemika
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Psychologia
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rap
(1)
Recenzja literacka
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(525)
Edukacja i pedagogika
(499)
Historia
(134)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(129)
Psychologia
(114)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(110)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(81)
Filozofia i etyka
(40)
Medycyna i zdrowie
(38)
Nauka i badania
(36)
Kultura i sztuka
(26)
Media i komunikacja społeczna
(26)
Językoznawstwo
(18)
Zarządzanie i marketing
(10)
Informatyka i technologie informacyjne
(9)
Matematyka
(9)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(7)
Kultura fizyczna i sport
(7)
Literaturoznawstwo
(7)
Religia i duchowość
(7)
Architektura i budownictwo
(4)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Inżynieria i technika
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biologia
(1)
1139 results Filter
Article
In basket
Date of change: 29.11.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym : badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Joanna Smogorzewska. - Warszawa, 2019.
Article
In basket
Date of change: 23.11.2021
[Dydaktyka specjalna - recenzja] / Teresa Żółkowska. W: Szkoła Specjalna. T. 82, nr 3 (2021), s. 237-240. - 2021.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronach 239-240.
Zawiera recenzję książki: Dydaktyka specjalna.T.1. W horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. T. 2. Od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. - Warszawa, 2020.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 18.11.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 80.
Zawiera recenzję książki: Kawalerowie Orderu Uśmiechu / Tadeusz Belerski. - Warszawa 2013.
Zawiera recenzję książki: Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Cz. 2, Słońce za serce / [opracowanie] Tadeusz Belerski. - Warszawa, 2020.
Article
In basket
Date of change: 18.11.2021
Dotyk w relacji dziecka i wychowawcy : przykład żłobka / Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki). W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 61, nr 6 (2021), s. 66-76. - 2021.
Bibliografia na stronach 75-76.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 18.11.2021
Życie Alice Miller i jej poglądy na wychowanie / Anna Koprowicz (Akademia Pomorska w Słupsku). W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 61, nr 6 (2021), s. 31-40. - 2021.
Bibliografia, netografia na stronie 40.
Streszczenie w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again