Form of Work
Artykuły
(18)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Hajzer Katarzyna
(2)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Chrzanowska Magdalena
(1)
Czaja-Antoszek Izabela
(1)
Frąckowiak-Świtkowska Marzena
(1)
Grzybowska Agnieszka
(1)
Grzybowska Agnieszka (polonistyka)
(1)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(1)
Kamińska-Jatczak Izabela
(1)
Kostrzyńska Małgorzata
(1)
Kotyśko Martyna
(1)
Kowalski Robin M
(1)
Kutnyj Przemysław
(1)
Leary Mark
(1)
Lewicka Maria
(1)
Michałowska Ewa
(1)
Olszewska Barbara (pedagog)
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Pilarska Paula
(1)
Rumińska Aldona
(1)
Wydra Magdalena
(1)
Zaremba Ewa
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
English
(1)
Audience Group
9-13 lat
(1)
Młodzież
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Autoprezentacja
(21)
Komunikacja społeczna
(3)
Agresywność
(1)
Bezdomność
(1)
Curriculum vitae
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Egzaminy
(1)
Facebook
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Internauci
(1)
Ja (psychologia)
(1)
Jabłońska, Marta
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Lęk
(1)
Narcyzm
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciel mianowany
(1)
Nauczyciele
(1)
Opracowanie
(1)
Osobowość
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Psychoedukacja
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Samokontrola
(1)
Samoocena
(1)
Samopoznanie
(1)
Samowychowanie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Tożsamość (psychologia)
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Subject: work
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Selfie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
26 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Spis treści [Contents] Dorota Rutkowska, Krzysztof Przybyszewski: Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji [Framing effect: Cognitive effort and influence of contextual cues about gains and losses on decision making], doi: 10.7366/1896180020153401, s. 248–265; Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska: Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych, [Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A self-rating study], doi: 10.7366/1896180020153402, s. 266–282; Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek: Przynależność grupowa i poczucie osobistego sprawstwa: rola fuzji tożsamości i klarowności Ja, [Group adherence and personal agency: The role of identity fusion and self-concept clarity], doi: 10.7366/1896180020153403, s. 283–295; Andrzej Nowak, Karolina Ziembowicz, Agata Zabłocka-Bursa, Wiesław Bartkowski: Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne [Social influence from the ‘object of impact’ perspective: Theory and a simulation model], doi: 10.7366/1896180020153404, s. 296–309; Anna Filip, Marta Białecka-Pikul: Rozumienie autoprezentacji przez dzieci: rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci, [Understanding self-presentation by children: The role of theory of mind and accuracy of mothers’ knowledge about their children’s thinking], doi: 10.7366/1896180020153405, s. 310–323; Elżbieta Stojanowska: Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i ingracjacji osób o różnej płci psychologicznej [Influence of self – construal priming on effectiveness of self: Promotion and ingratiation in people differing in psychological gender], doi: 10.7366/1896180020153406, s. 324–334; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relationships: Initial test of the theory and method], doi: 10.7366/1896180020153407, s. 335–351.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Monografia zawiera rozważania dotyczące aktywności asystentów rodzinnych. Autorka podejmuje próbę połączenia teorii naukowej – transwersalnej analizy aktywności Jeana-Marie Barbiera – z rozważaniami asystentów z pola praktyki. Jest to jednocześnie przykład wykorzystania koncepcji metateoretycznej do podejmowania refleksji nad praktyką. Publikacja może zaciekawić zarówno teoretyków, jak i refleksyjnych praktyków zajmujących się pracą socjalną z rodziną. Pierwsi mogą odnaleźć propozycję holistycznego i transwersalnego podejścia do analizowania aktywności, w którym uwzględniono różne jej przestrzenie, a drudzy – przykłady słownictwa, za pomocą którego będą mogli opisywać to, co robią w praktyce, nadając swoim wypowiedziom intencję naukową. Książka jest adresowana do osób poszukujących pogłębionego, naukowego namysłu nad praktyką pracy socjalnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 16.12.2021
Czy wystąpienia publiczne mogą być pomocne w dotarciu do prawdy o sobie i swojej autentyczności? Przemysław Kutnyj, autor książki Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, udowadnia, że tak, jeśli tylko zadbamy o dobrą komunikację. Dobrą, to znaczy taką, która uwzględnia ideały klasycznej retoryki: prawdę i uczciwość. Autor pokazuje, że przemowy publiczne to rzemiosło, które może opanować każdy. Książka ma charakter kompendium, które kompleksowo, krok po kroku pomoże przygotować wystąpienie publiczne. Przemysław Kutnyj porusza kwestie językowe, stylistyczne, jak również te dotyczące stresu na poziomie profesjonalnego treningu mentalnego. Omawia także zagadnienia związane z mową ciała i emisją głosu. Ze wskazówek zawartych w poszczególnych rozdziałach skorzystają wszyscy ci, którzy na co dzień borykają się z trudnościami w przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji tak, aby była ona naturalna i przystępna. Książka prezentuje rzetelną wiedzę oraz techniki przydatne w rozwijaniu umiejętności mówcy. Zawiera ciekawe studia przypadków, ćwiczenia, wiele inspiracji oraz obszerną część poświęconą storytellingowi. Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcieliby przemawiać publicznie, również w formie webinarów czy w innych formach prezentacji w internecie. To tytuł dla tych, którzy pragną udoskonalić swój warsztat mówcy o konkretne narzędzia i szukają sposobu, by jasno wyrażać myśli i skuteczniej osiągać cele zawodowe oraz prywatne z poszanowaniem innych ludzi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W trosce o obraz siebie / Paula Pilarska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2012, nr 4, s. 14-20.
Streszczenie: Autoprezentacja - czyli co kształtuje nasz wizerunek.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sztuka prezentacji na co dzień / Anna Maria Seweryńska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2003, 5, s.22-26.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Styl autoprezentacji a ocena atrakcyjności autoprezentacji innych osób / Elżbieta Stojanowska // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1997, nr 2, s.107-119. - Warszawa.
No cover
Article
In basket
Date of change: 15.11.2018
Taktyki autoprezentacji a korzystanie z portalu Facebook / Martyna Kotyśko, Paweł Izdebski. W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz, s.283-291. - 2015.
Bibliografia s. 291.
No cover
Article
In basket
Date of change: 20.07.2018
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta Jabłońska. - Łódź, 2018.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Autoprezentacja nauczyciela / Jakub Pstrąg // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 10, s.7-10.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again