Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(22)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Author
Jemielniak Dariusz
(2)
Niedbalski Jakub
(2)
Palka Stanisław (1941- )
(2)
Urbaniak-Zając Danuta
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bajkowski Tomasz
(1)
Becker Howard S
(1)
Bednarski Marek
(1)
Borowik Joanna (pedagog)
(1)
Buła Anna
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Dudel Barbara
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Gawda Katarzyna
(1)
Gulczyńska Anita
(1)
Hernik Kamila
(1)
Jeznach Anna
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Klimka-Kołysko Małgorzata
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Kos Ewa
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Miszewski Kamil
(1)
Muszyńska Małgorzata (pedagog)
(1)
Mystkowska-Wiertelak Anna
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(1)
Pasikowski Sławomir
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Pawłowicz Ewa (pedagog)
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Pyfel Łukasz
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Sobczuk Sebastian
(1)
Sobocińska Magdalena
(1)
Sordyl-Lipnicka Barbara
(1)
Szatan Ewa
(1)
Winiecka Katarzyna
(1)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(1)
Zasacka Zofia
(1)
Łaguna-Raszkiewicz Kamilla
(1)
Łączyk Małgorzata
(1)
Żernik Klaudia
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(29)
Time Period of Creation
2001-
(25)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Subject
Badania jakościowe
(26)
Dzieci
(5)
Aktywizacja społeczna
(4)
Badania ilościowe
(4)
Kompetencje kluczowe
(4)
Pedagogika
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Pedagogika wczesnoszkolna
(4)
Uczniowie klas początkowych
(4)
Nauczyciele
(3)
Studenci
(3)
Nauczanie początkowe
(2)
Postawy
(2)
Rodzina
(2)
Uczniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wzór osobowy
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Ankieta
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autonomia (pedagogika)
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Decentralizacja (administracja)
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dokumenty
(1)
Dzieci trzeciej kultury
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukatorzy ekologiczni
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Grupy rekonstrukcji historycznych
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kreatywność
(1)
Lekarze
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Małżeństwo
(1)
Metody badawcze
(1)
Migracje
(1)
Modele rodziny
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Organizacje
(1)
Otwartość poznawcza
(1)
Pamięć zbiorowa
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polacy za granicą
(1)
Potrzeba (psychologia)
(1)
Poznanie
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Prognozowanie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rada rodziców
(1)
Rekonstrukcje historyczne (widowiska)
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzice
(1)
Rozumienie
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Samopoznanie
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subkultura więzienna
(1)
Szkoły
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Urzędy pracy
(1)
Więźniowie długoterminowi
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wywiad narracyjny
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zogniskowany wywiad grupowy
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(20)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Gmina Czarna Białostocka (woj. podlaskie, pow. białostocki)
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Mysłowice (woj. śląskie)
(1)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(19)
Artykuł z pracy zbiorowej
(19)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Raport z badań
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(22)
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Nauka i badania
(4)
Psychologia
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
38 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Prezentowana książka stanowi owoc wieloletnich doświadczeń autora związanych z praktyką wykorzystywania oprogramowania CAQDA w pracy badawczej i dydaktycznej . Zawiera szereg użytecznych informacji dotyczących stosowania programów NVivo oraz Atlas.ti w realizacji projektów badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Ze względu na uniwersalny charakter prezentowanych narzędzi komputerowych, a także z uwagi na szczegółowy opis kolejnych funkcji obu programów proponowana pozycja może stać się nieocenioną pomocą dla wielu badaczy reprezentujących różne szkoły metodologiczne w ramach szeroko rozumianych jakościowych metod badawczych. Publikacja jest skierowana zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego, jak i do instytucji publicznych oraz praktyków realizujących w swojej pracy badania jakościowe na użytek komercyjny.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Książka Jakuba Niedbalskiego to wartościowa publikacja z zakresu metodyki badań jakościowych, napisana przez kompetentnego Autora zarówno w zakresie wiedzy o metodologiach jakościowych, jak i umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, poświęcona prezentacji i upowszechnieniu wybranych bezpłatnych programów komputerowych służących wspomaganiu analizy danych jakościowych. Czytelnik tej książki – aktualny bądź potencjalny badacz jakościowy – z pewnością będzie mógł po jej przeczytaniu wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, a tym samym wdrożyć lub szerzej zastosować nowoczesne technologie w swojej pracy naukowo-badawczej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Monografia przedstawia zastosowania rozwiązań metodologicznych i metod badawczych, które to wskazują na dużą złożoność i zmienność otoczenia marketingowego. Przede wszystkim zaprezentowano w niej na rosnące umiędzynarodowienie badań marketingowych oraz konieczność dostosowywania metod do nowych wyzwań oraz zwiększania jakości wyników badań. Autorzy omawiają m.in.: uwarunkowane kulturowo jakościowe badania marketingowe, badania eksperymentalne, poszukiwanie consumer insight w kontekście doświadczeń klientów w procesie zakupowym, badania zachowań nieuświadomionych przez konsumentów, a także dostosowanie metod badań do specyfiki sektora.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Publikacja powstała w związku z VII Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, które odbyło się w czerwcu 2018 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jego tematem przewodnim uczyniliśmy krytykę metodologiczną, spostrzegając, że leży ona u podstaw praktyk społecznych zachodzących w środowisku nauki, a także reagując na powszechnie dostrzegany problem, jakim jest słabość czy wręcz zanik krytyki metodologicznej w praktyce życia naukowego. Pytanie – czym jest współcześnie pojmowana krytyka metodologiczna – stanowiło najogólniejsze zagadnienie, na którym zamierzaliśmy oprzeć szczegółowe rozważania i całość dyskusji. Zdawaliśmy sobie sprawę ze złożoności sformułowanego tematu, licząc się z tym, jak kontrowersyjny jest obecnie ogólny wizerunek nauk społecznych – wyobrażenie ich funkcji, społecznego zaangażowania – oraz jak problematyczny staje się status podstawowych kategorii określających właściwości krytycznego myślenia metodologicznego (m.in. rozumienie samej metodologii, praktyki nauki czy jej metody). W przypadku dyscyplin wiedzy traktujących o wychowaniu – kształtowaniu ludzkiej praktyki – przeczuwane i dostrzegane wątpliwości miały i nadal mają szczególnie istotne znaczenie. Redaktorzy
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
W książce zostały zamieszczone rezultaty jakościowych badań zjawisk i zachowań ekonomicznych. Autorzy reprezentujący różne dziedziny nauki – socjologię, ekonomię, psychologię –zwracają szczególną uwagę na metodologiczne aspekty analiz. W poszczególnych rozdziałach podejmują zróżnicowaną problematykę, dotyczącą m.in. zakorzenienia działań ekonomicznych w obszarze sektora turystycznego, budżetowania gospodarstw domowych, stylów wydawania pieniędzy, wzajemnych zależności między tożsamością a inwestowaniem, ekonomicznego i etycznego wymiaru relacji prostytutka–klient oraz kreowania wizerunku biznesmena w komercyjnych serwisach fotograficznych. Publikacja jest adresowana zarówno do psychologów, socjologów i ekonomistów wykorzystujących w swej pracy metody jakościowe, jak i praktyków gospodarczych zainteresowanych poruszanymi w niej tematami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Celem monografii jest scharakteryzowanie wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowych w naukach społecznych, dlatego opisano ich podstawy teoretyczne oraz omówiono najważniejsze metody i techniki badawcze. Wśród wielu typów metod jakościowych scharakteryzowano m.in. etnografię, etnometodologię, wiele rodzajów wywiadów, analizę konwersacyjną, analizę rysunku, badania fenomenograficzne, badania w działaniu, teorię ugruntowaną, badania integralno-kulturowe oraz przedstawiono sposoby analizowania danych jakościowych. Zwrócono uwagę na dyskurs i krytykę naukową jako podstawowe paradygmaty działalności naukowo-badawczej. Dokonano porównań wielu aspektów badań ilościowych i badań jakościowych. Wzrost zainteresowania badaniami jakościowymi zaobserwowano w pedagogice, socjologii, psychologii i naukach o zdrowiu. Badania te stają się przedmiotem analiz badaczy, wykładowców, studentów i praktyków. Stają się coraz bardziej widoczne w pracach awansowych oraz są przeprowadzane na zamówienie osoby prawnej czy fizycznej, zlecającej dokonanie badań jakościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Książka poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, prezentuje ich założenia, zasady interpretacji materiału empirycznego, na przykładach wyjaśnia ich praktyczne zastosowanie. Intencją autorek jest nie tylko przedstawienie wymienionych metod badawczych, ale także zwrócenie uwagi na organizację procesu badawczego i interpretacji zgromadzonych danych, teoretyczne uwarunkowania i konsekwencje decyzji badacza co do wyboru paradygmatów badawczych. Praca jest oryginalnym polskim opracowaniem problematyki empirycznych badań jakościowych w pedagogice. Większość książek na ten temat, które pojawiły się na polskim rynku w ostatnich latach, to tłumaczenia. Książka autorstwa polskich badaczek może wypełnić pewną lukę w metodologii nauk społecznych i humanistycznych w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 02.03.2022
Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 02.03.2022
Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teoria ugruntowana.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Czerpiąc z ponad czterdziestu lat doświadczenia jako naukowiec i dydaktyk, Howard Becker oferuje teraz uczniom i badaczom wiele cennych technik. Triki badawcze w socjologii pomogą studentom nauczyć się właściwego podejścia do projektów badawczych, lepiej zrozumieć otrzymane rezultaty i podpowiedzą, gdzie szukać nowych danych. Porady Beckera zawierają zarówno proste sztuczki, takie jak zmiana pytania wywiadu z „Dlaczego?” na „Jak?” jako sposób na skłonienie ludzi do rozmowy bez pytania o usprawiedliwienie, oraz bardziej techniczne metody, jak wykorzystanie matryc logicznych. Becker wyodrębnił te sztuczki z różnych dziedzin, takich jak historia sztuki, antropologia, socjologia, literatura i filozofia, oraz odnosząc się do rozmaitych autorytetów, od Jamesa Agee'a do Ludwiga Wittgensteina. Autor odnajduje wspólne zasady, które leżą u podstaw rzetelnych badań w naukach społecznych, a także odnoszą się zarówno do badań ilościowych, jak i jakościowych. Oferuje praktyczne porady i pomysły, które studenci mogą zastosować do swoich danych, mając pewność, że otrzymają rezultaty, o których wcześniej nie pomyśleli. Podobnie jak Warsztat pisarski badacza, Triki badawcze w socjologii będą pomocne dla pokoleń studentów i badaczy. Napisana w nieformalnym, przystępnym stylu, z którego znany jest Becker, książka ta będzie skarbnicą wiedzy dla adeptów wielu różnych dyscyplin.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again