Form of Work
Artykuły
(5)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Śliwerski Bogusław (1954- )
(4)
Prucha Jan
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Bocheńska-Brandt Anna
(1)
Dejna Dagna (1984- )
(1)
Kanios Anna
(1)
Krüger Heinz-Hermann
(1)
Lewicka Maria
(1)
Mietzel Gerd
(1)
Mikołajczak-Matyja Nawoja
(1)
Moore Rob
(1)
Nalaskowski Filip (1980- )
(1)
Nowakowska-Siuta Renata (1970- )
(1)
Osuch Maciej
(1)
Pachociński Ryszard
(1)
Pfaff Nicolle
(1)
Uljens Michael
(1)
Vanova Miroslava
(1)
Wiatrowska Leokadia
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Pedagogika porównawcza
(6)
Pedagogika
(4)
Badania porównawcze
(3)
Wychowanie
(3)
Badania naukowe
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Studenci
(2)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Gibbs, John C.
(1)
Grupy społeczne
(1)
Język polski
(1)
Językoznawstwo porównawcze
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Leksykografia
(1)
Lęk
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedeutologia
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reforma oświaty
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Więź społeczna
(1)
Zachowanie
(1)
Zaufanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Europa
(2)
Niemcy
(1)
Turcja
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Raport z badań
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Nauka i badania
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
12 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Anna Jaklik, Mariola Łaguna: Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych [Organizational trust: An analysis of approaches and theoretical models], doi: 10.7366/ 1896180020153501, s. 369–382; Marzena Cypryańska, Aleksandra Jaskółowska: Humanizacja Ja – nowe ujęcie w kontekście analizy zniekształceń w bezpośrednich sądach porównawczych [Self-humanizing – A new view in the context of the biases in direct comparative judgments], doi: 10.7366/ 1896180020153502, s. 383–395; Ewa Gurba, Dorota Czyżowska, Arkadiusz Białek: Religijność młodych wchodzących w dorosłość a rozwój ich tożsamości i dobrostan psychiczny [The religiosity of young people entering adulthood, development of their identity and psychological well-being], doi: 10.7366/ 1896180020153503, s. 396–408; Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota: An investigation of the predictive role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs [Wymiary tożsamości jako predyktory przekonań młodych dorosłych na temat małżeństwa], doi: 10.7366/ 1896180020153504, s. 409–418; Łukasz Budzicz: Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian? [Aftermath of the Stapel case: More alarming data, the beggining of change?], doi: 10.7366/ 1896180020153505, s. 419–434. Metody [Methods] Irena Pilch, Elżbieta Sanecka, Magdalena Hyla, Karina Atłas: Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym [The Polish adaptation of the TriPM scale measuring psychopathy], doi: 10.7366/ 1896180020153506, s. 435–454; Eugenia Mandal, Marcin Moroń: Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach [Questionnaire of Sequential Influence Techniques in Romantic Relationships], doi: 10.7366/ 1896180020153507, s. 455–477; Katarzyna Adamczyk: Development and validation of the Polish-language version of the Dating Anxiety Scale in a sample of young adults [Opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza na próbie młodych dorosłych], doi: 10.7366/ 1896180020153508, s. 478–488.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42698 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39671, 39640 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39172, 38723 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Współczesne teorie i nurty wychowania / Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 1998. - 403 s. : portrety ; 24 cm.
Bibliogr. s. 387-402
Streszczenie: Książka przedstawia kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki porównawczej ostatnich dwóch dekad rozwoju kultury intelektualnej na świecie. Autor omawia 17 odmiennych koncepcji wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36509 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34240 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again