Forma i typ
Publikacje naukowe
(14)
Artykuły
(12)
Książki
(9)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Autor
Gryz Jarosław
(2)
Górka Marek (politolog)
(2)
Chunyan Zhang
(1)
Dom Wydawniczy Bellona
(1)
Flis Józef
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Gozdór Grzegorz (1974- )
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grubicka Joanna
(1)
Gumieniak Agata
(1)
Haliżak Edward
(1)
Horbowski Tomasz
(1)
Huk Bogdan (1964- )
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Jarząbek Jarosław
(1)
Kaźmierczak Danuta (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Kosiewski Piotr (1967- )
(1)
Kołodziejczyk Rafał (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Leszczyński Marek (ekonomia)
(1)
Liderman Krzysztof
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Michailiuk Bogdan
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Miernik Rafał
(1)
Molendowska Magdalena
(1)
Pietrek Michalina
(1)
Pochylska Anna
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Ruszel Mariusz
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Serafin Tomasz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Szlachter Damian
(1)
Szulc Bogdan M. (1945- )
(1)
Szyszlak Tomasz
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Wagner Iwona
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Włodzimierz
(1)
Xiangyu Zeng
(1)
Zakrzewska Sylwia Maria
(1)
Zakład Wydawniczy Nomos
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zelwak Andrzej
(1)
Śledź Piotr
(1)
Śmialek Wiesław
(1)
Żebrowski Andrzej (politolog)
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(16)
Kraj wydania
Polska
(26)
Język
polski
(26)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Bezpieczeństwo narodowe
(21)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(3)
Terroryzm
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Cyberprzestępczość
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Walka informacyjna
(2)
Zapobieganie
(2)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dyskryminacja religijna
(1)
Europol
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Jakość życia
(1)
Konflikt etniczny
(1)
Korupcja
(1)
Ludność cywilna
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Problemy społeczne
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samoobrona
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Sztuka wojenna
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współdziałanie
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Temat: dzieło
Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski
(1)
Temat: czas
2001-
(17)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
Temat: miejsce
Polska
(11)
Francja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł problemowy
(10)
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
26 wyników Filtruj
E-book
W koszyku
Data zmiany: 14.03.2023
Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, to uaktualniona wersja publikacji z 2012 roku. Książka skierowana jest do wszystkich specjalistów zajmujących się, z racji wykonywanego zawodu, bezpieczeństwem informacyjnym, a także studentów takich specjalności jak: bezpieczeństwo komputerów, bezpieczeństwo sieci i systemów, czy inżynieria bezpieczeństwa oraz studiujących na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Publikację można czytać, w zależności od potrzeb, wybranymi rozdziałami – każdy z nich stanowi zamkniętą całość, zakończoną spisem cytowanej lub pomocnej literatury. Czytelnik, po zakończonej lekturze, otrzyma spójną wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 12.03.2023
Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie. Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej. Zrozumienie determinant tych zjawisk umożliwia właściwą interpretację bezpieczeństwa energetycznego oraz pozwala zrozumieć przyczyny paradoksów związanych ze sprzecznością interesów ogólnoeuropejskich wobec narodowych. Publikacja napisana jest dla szerokiego grona odbiorców – środowiska naukowego, eksperckiego oraz administracji publicznej. Dedykowana jest tym wszystkim, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości Polski i regionu, nowoczesnej energetyce, ochronie środowiska czy poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 12.03.2023
Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych determinantów działania państwa w XXI stuleciu. W książce opisano sposoby i kierunki myślenia o tym zagadnieniu, a także wyjaśniono kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym. W pracy przedstawiono uwarunkowania realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ukazano jej funkcje oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez państwo.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 09.03.2023
Sektorowa wizja struktury i funkcjonowania państwa pozwala na dynamiczne wyodrębnienie jego obszarów – sektorów, czy też zmiennych, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, m.in.: sektorów: ekonomicznego, politycznego, militarnego (wojskowego), bezpieczeństwa, żywnościowego, informatycznego itp. Definiowanie sektorów bezpieczeństwa ma istotne znaczenie analityczne, ponieważ umożliwia badanie nie tylko sektora bezpieczeństwa, ale również jego interakcje z innymi obszarami nauki. Wśród dziedzin bezpieczeństwa narodowego wyodrębniono następujące sektory: dyplomatyczny, militarny, wywiadowczy, kontrwywiadowczy, prawa i porządku publicznego, ratownictwa, kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny, migracyjny, finansowy, energetyczny, transportowy, infrastruktury krytycznej, środowiska naturalnego i inne. Monografia skierowana jest do analityków bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 18.02.2023
W numerze [Contents] S T U D I A [ S T U D I E S ] Edward Haliżak: Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Security Studies as a Sub-discipline of International Relations], doi 10.7366/020909613201701, s. 9–34; Janusz Symonides: Traktat o zakazie broni nuklearnej [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons], doi 10.7366/020909613201702, s. 35–50; Anna Wojciuk: Od zagrożenia normatywnego do soft power: teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych [From Normative Threat to Soft Power: Theoretical Aspects of Diffusion Analysis of Institutional Models], doi 10.7366/020909613201703, s. 51–64; Tomasz Grzegorz Grosse: Woods jako reżim geoekonomiczny [Bretton Woods as a Geoeconomic Regime], doi 10.7366/020909613201704, s. 65– 82; Grażyna Michałowska: Dzieci uchodźcy [Juvenile Refugees], doi 10.7366/020909613201705, s. 83–104; Rafał Ulatowski: Zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna Niemiec [Germany’s Foreign Cultural and Educational Policy], doi 10.7366/020909613201706, s. 105–122; Weronika Garbacz: Dyplomacja ekonomiczna w paradygmacie realistycznym – próba konceptualizacji pojęcia [Conceptualising Economic Diplomacy within the Realist Paradigm], doi 10.7366/020909613201707, s. 123–142; Zhang Chunyan, Zeng Xiangyu: Water Crises, Water Disputes and Water Cooperation: New Perspectives for Sino-Indian Relations, doi 10.7366/020909613201708, s. 143–162; Jolanta Sierańska: Wyzwania polityki handlowej Nowej Zelandii [The Challenges of New Zealand’s Trade Policy], doi 10.7366/020909613201709, s. 163–188. S P R A W O Z D A N I E [ R E P O R T S ] Anna Pochylska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbigniew Brzeziński: myśl – działanie – dziedzictwo”, Warszawa, 20–21 października 2017 r., s. 189–202 [Report on the international academic conference 'Zbigniew Brzeziński: Thought – Politics – Legacy', Warsaw, 20–21 October 2017], s. 189–202. R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Grażyna Michałowska: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka [Preventing Mass Violations of Human Rights], s. 203–205; Andrzej Szeptycki: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie [Russia’s Hybrid War Against Ukraine], s. 206–211; Filip Urbański: Philip Muehlenbeck, Czechoslovakia in Africa, 1945–1968, s. 212–217.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Książka
W koszyku
Data zmiany: 24.01.2023
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 327-356.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 47388 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Data zmiany: 29.06.2022
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46799 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Data zmiany: 21.12.2019
Ochrona ludności : wybrane problemy / Bogdan Michailiuk ; Akademia Sztuki Wojennej. - Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017. - 210 stron : ilustracje, fotografia, wykresy ; 25 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 191-208.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45935 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Data zmiany: 20.12.2019
(Bezpieczeństwo)
Bibliografia, netografia na stronach 141-147.
Dla studentów kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie i logistyka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45900 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Data zmiany: 16.04.2019
Częściowo materiały z konferencji "Polityka bezpieczeństwa Ukrainy", 2 października 2015 r., Warszawa.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45725 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej