Form of Work
Publikacje naukowe
(22)
Książki
(19)
Artykuły
(17)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
Gumieniak Agata
(2)
Górka Marek (politolog)
(2)
Leszczyński Marek (ekonomia)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Abramski Andrzej (1956- )
(1)
Aluchna Maria
(1)
Domański Tomasz (1953- )
(1)
Dworzecki Zbigniew
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Filaber Joanna
(1)
Getzen Thomas E
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gozdór Grzegorz (1974- )
(1)
Hoffmann Tomasz (1973- )
(1)
Horbowski Tomasz
(1)
Huk Bogdan (1964- )
(1)
Jakubiak Katarzyna
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Konieczny Jerzy (prawnik)
(1)
Kosiewski Piotr (1967- )
(1)
Kosmynka Stanisław
(1)
Letkiewicz Arkadiusz (1965- )
(1)
Liedel Krzysztof (1969- )
(1)
Ligarski Sebastian (1975- )
(1)
Machnikowski Ryszard M. (1968- )
(1)
Majchrzak Grzegorz (1969- )
(1)
Malinowski Ludwik (1935- )
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Miernik Rafał
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Mochocki Ryszard
(1)
Molendowska Magdalena
(1)
Nogalski Bogdan (1946- )
(1)
Owczarek Lidia
(1)
Paszkowski Marek
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Reginia-Zacharski Jacek (1968- )
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Serafin Tomasz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Stelmach Michał
(1)
Szlachter Damian
(1)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Toruński "Dom Organizatora"
(1)
Trubalska Justyna
(1)
Tymowska Katarzyna
(1)
Ura Edward
(1)
Wagner Iwona
(1)
Wojciechowski Łukasz
(1)
Wojtaszek Marek M. (1980- )
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Włodzimierz
(1)
Zelwak Andrzej
(1)
Łodzińska Jolanta
(1)
Śnieżek Henryk
(1)
Żuber Marian
(1)
Żukowski Tomasa
(1)
Żywicka Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(24)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(39)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(21)
Terroryzm
(11)
Bezpieczeństwo narodowe
(9)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Zapobieganie
(3)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Internet
(2)
Młodzież
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Policja
(2)
Problemy społeczne
(2)
Władza państwowa
(2)
Zachowania ryzykowne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
2001
(1)
Al-Kaida
(1)
Antyterroryzm
(1)
Aplikacje internetowe
(1)
BHP
(1)
Biuro Operacji Antyterrorystycznych (Komenda Główna Policji)
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
COVID-19
(1)
Cenzura
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cybernetyka
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dzieci
(1)
Dziennikarze
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Ekonomika zdrowia
(1)
Europol
(1)
Gimnazja
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Innowacje
(1)
Inwigilacja
(1)
Jakość życia
(1)
Kontrterroryzm
(1)
Korupcja
(1)
Lotniska
(1)
Muzułmanie
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Opracowanie
(1)
Optymizm
(1)
Państwo Islamskie (ISIS)
(1)
Pisarze polscy
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Raport z badań
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skubisz, Jolanta
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strategia
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska)
(1)
Teoria chaosu
(1)
Terroryzm kryminalny
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Uzależnienia behawioralne
(1)
Walka informacyjna
(1)
Wojna partyzancka
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zachowanie uzależniające
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdrowie
(1)
Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
(1)
Subject: work
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Subject: time
2001-
(23)
1901-2000
(9)
1989-2000
(9)
1945-1989
(4)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Wielka Brytania
(2)
Ameryka Środkowa
(1)
Cieszyn (woj. śląskie)
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(14)
Artykuł problemowy
(13)
Praca zbiorowa
(5)
Podręcznik
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Opracowanie
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(19)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
40 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.07.2022
Monografia przedstawia interdyscyplinarną analizę bezpieczeństwa państwa w XXI wieku z uwzględnieniem jego aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Autorzy dokonali pogłębionej analizy zarówno pojęcia bezpieczeństwa państwa, jak również podstaw normatywnych, instytucji oraz wybranych płaszczyzn, na których to pojęcie występuje. W publikacji omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadań samorządu terytorialnego w tym zakresie, bezpieczeństwa lokalnego oraz społecznego, systemu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa w komunikacji społecznej, a także szczególnych aspektów ochrony informacji w obrocie gospodarczym i bezpieczeństwa finansowego. Monografia porusza także problematykę bezpieczeństwa państwa w kontekście międzynarodowym, w tym w ramach zinstytucjonalizowanych form współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, czy wobec konfliktów międzynarodowych. Wyjaśnia zjawiska terroryzmu, antyterroryzmu i kontrterroryzmu. Omawia też szeroko zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
Spis treści [Contents] Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management – ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management – an institutional approach], doi 10.7366/1898352942601, s. 5–19; Wojciech Szymla: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwoenergetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], doi 10.7366/1898352942602, s. 20–33; Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego [Public policy and patterns of public governance], doi 10.7366/1898352942603, s. 34–48; Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych: Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The importance of Turkey for the energy security in the European Union], doi 10.7366/1898352942604, s. 49–66; Paweł Smaga: Lekcje z kryzysu finansowego [Lessons from the financial crisis], doi 10.7366/1898352942605, s. 67–83. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Bob Jessop: The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development, doi 10.7366/1898352942606, s. 84–99. Wywiady [Interviews] Marek Benio: O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego [On the multi-speed Europe’s competitiveness and the European Citizens’ Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament], doi 10.7366/1898352942607, s. 100–102. Recenzje [Reviews] Maria Wiśniewska: Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne [Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne ], s. 103–105. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46845 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.06.2022
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46799 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 21.06.2022
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46757 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 14.04.2021
(Stosunki Międzynarodowe / [Uniwersytet Łódzki])
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45305 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again