Form of Work
Artykuły
(20)
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(12)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Author
Lew-Starowicz Rafał
(2)
Rywczyńska Anna
(2)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(2)
Wrońska Agnieszka (pedagog)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Łoskot Małgorzata
(2)
Andrzejewski Adam (pedagog)
(1)
Barr Nicholas Adrian (1943- )
(1)
Bednarek Józef
(1)
Buller Leszek Jan (1965- )
(1)
Cymerys Kazimierz
(1)
Czajkowska Agnieszka (pedagog)
(1)
Czuba Beata
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Deputowski Piotr
(1)
Galanciak Sylwia
(1)
Getzen Thomas E
(1)
Hopwood Karl
(1)
Jakubiak Katarzyna
(1)
Jankowska-Karpa Dagmara
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kozłowski Tomasz (1980- )
(1)
Kuźmicz Maria
(1)
Maria wstęp red
(1)
Mordwa Stanisław
(1)
Otwinowski Wiesław
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
(1)
Richardson Janice
(1)
Rybińska Agnieszka
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Taper Agnieszka E
(1)
Trubalska Justyna
(1)
Tymowska Katarzyna
(1)
Wagner Iwona
(1)
Wesołowska Anna Maria (1954- )
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Wnuk Aneta (pedagogika)
(1)
Wojciechowski Łukasz
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Wydawnictwo Poltext
(1)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Poznań )
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Żukowski Tomasa
(1)
Żywicka Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(36)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Dzieci
(9)
Internet
(9)
Młodzież
(9)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(8)
Edukacja medialna
(8)
Bezpieczeństwo społeczne
(4)
Cyberprzemoc
(4)
Bezpieczeństwo
(3)
Dziecko
(3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(3)
Kompetencje medialne
(3)
Nauczyciele
(3)
Poczucie bezpieczeństwa
(3)
Rzeczywistość wirtualna
(3)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Jakość życia
(2)
Patologia społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Uczniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Zachowania ryzykowne
(2)
Zapobieganie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Aplikacje internetowe
(1)
Bariery edukacyjne
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
(1)
COVID-19
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Chłopcy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Ekonomika zdrowia
(1)
Emerytura
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Higiena społeczna
(1)
Kombatanci
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Korupcja
(1)
Ludzie starzy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Miasta
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Netykieta
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności edukacyjne
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Operacje wojenne
(1)
Opieka nad dzieckiem
(1)
Optymizm
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z iepełnosprawnością
(1)
Oświata
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podstawa programowa
(1)
Postawy
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Problemy społeczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rada Europy
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Socjotechnika
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo wiedzy
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(1)
Studenci
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienia medialne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie komunikacyjne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
2001-
(19)
Subject: place
Polska
(13)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(11)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(16)
Media i komunikacja społeczna
(11)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Psychologia
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Transport i logistyka
(1)
37 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Idea zrównoważonego rozwoju wzbudza uzasadnioną uwagę zarówno w społeczeństwie, jak i w gospodarce oraz w nauce. Poszukujemy bowiem sposobu na racjonalne funkcjonowanie w złożonej rzeczywistości. Konieczne jest nie tylko naukowe opracowanie zasad zrównoważonego rozwoju, lecz także ich efektywna implementacja w praktyce gospodarczej. Nie bez znaczenia jest przy tym również społeczne poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju. Niewątpliwie problemy w zakresie ochrony środowiska oraz etyki prowadzone¬go biznesu stanowią ogromne wyzwanie rozwojowe. Nie możemy dopuścić, by stały się one barierą rozwoju naszej cywilizacji. Stąd też obecne koncepcje teoretyczne coraz częściej podkreślają konieczność ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na interesariuszy oraz budowania wartości dodanej – rozumianej dużo szerzej niż dotychczas. Współczesny świat spogląda na ideę zrównoważonego rozwoju z ogromną na-dzieją, ponieważ oznacza ona szansę na zmianę filozofii gospodarowania z poszanowaniem zasad gospodarki rynkowej. Nie możemy tej szansy zmarnować. Ta wspaniała idea wymaga jednak jeszcze wiele pracy, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Tematów badawczych więc nie brakuje. Środowisko ekonomistów z dyscypliny ,,finanse”, a w tym ,,rachunkowość”, od dawna zaangażowane jest naukowo w prace badawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów aktywności i profesjonalizmu naszego środowiska naukowego jest niniejsza publikacja. W opracowaniu opublikowano wybrane artykuły dotyczące idei zrównoważonego rozwoju w zakresie rachunkowości, których autorami są osoby z uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Podkreślam wagę inspirujących treści poszczególnych opracowań. Istotny wkład w naukową jakość publikacji wnieśli także recenzenci. Zgłoszone przez nich uwagi i sugestie podniosły jeszcze wartość naukową opracowania. Niniejsza publikacja jest naszym wspólnym sukcesem: autorów i recenzentów. Danuta Dziawgo '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową – dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych. W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej, natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Jan Rymarczyk. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Monografia przedstawia interdyscyplinarną analizę bezpieczeństwa państwa w XXI wieku z uwzględnieniem jego aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Autorzy dokonali pogłębionej analizy zarówno pojęcia bezpieczeństwa państwa, jak również podstaw normatywnych, instytucji oraz wybranych płaszczyzn, na których to pojęcie występuje. W publikacji omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadań samorządu terytorialnego w tym zakresie, bezpieczeństwa lokalnego oraz społecznego, systemu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa w komunikacji społecznej, a także szczególnych aspektów ochrony informacji w obrocie gospodarczym i bezpieczeństwa finansowego. Monografia porusza także problematykę bezpieczeństwa państwa w kontekście międzynarodowym, w tym w ramach zinstytucjonalizowanych form współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, czy wobec konfliktów międzynarodowych. Wyjaśnia zjawiska terroryzmu, antyterroryzmu i kontrterroryzmu. Omawia też szeroko zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 04.12.2021
Tytuł grzbietowy: Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia : mechanizmy i diagnoza. Pierwsze miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN. Na stronie tytułowej i okładce: Mechanizmy i diagnoza, modelowanie relacji dzieci - nowe technologie cyfrowe, konteksty czasów koronawirusa.
Bibliografia, netografia na stronach 185-189.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46565 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46576 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 9, s.538-539.
Book
In basket
Date of change: 13.10.2020
(Seria Naukowa ; t. 6)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia na stronach 335-353.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46141 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again