Form of Work
Artykuły
(13)
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Author
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(2)
Zdrojowa-Kinga
(2)
Andruszko Robert
(1)
Asmann Miłosz
(1)
Brzozowski Ryszard
(1)
Cieślak Piotr
(1)
Dobrowolski Lucjan
(1)
Dymek-Kucińska Anna
(1)
Iliffe Steve
(1)
John-Borys Maria
(1)
Jurczak Marek E
(1)
Kohut Dorota
(1)
Kozanecka Maria
(1)
Kościelny Robert
(1)
Kurtyka-Chałas Justyna
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Manthorpe Jill (1955- )
(1)
Maté Gabor (1944- )
(1)
Mikler-Chwastek Anna (1976- )
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Olczak Anna (nauki kultury fizycznej)
(1)
Ozimek Edward
(1)
Plandowska Magdalena
(1)
Rębiałkowska-Stankiewicz Małgorzata
(1)
Staszak-Winkler Justyna (1980- )
(1)
Szurowska Beata (1973- )
(1)
Szwałkiewicz Elżbieta
(1)
Wiśniewska Marta (pedagog)
(1)
Wiśniewska-Roszkowska Kinga
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
(1)
Zaorska Marzenna (1960- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Nauczyciele szkół podstawowych
(2)
Fizjoterapeuci
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Wychowawcy małych dzieci
(1)
Subject
Choroby ludzi
(10)
Ludzie starzy
(5)
Choroby zakaźne ludzi
(3)
Promocja zdrowia
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Anatomia człowieka
(2)
Choroby cywilizacyjne
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Diagnoza logopedyczna
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dzieci
(2)
Higiena
(2)
Koronawirusy
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Otyłość
(2)
Profilaktyka zdrowotna
(2)
Starzenie się
(2)
Terapia logopedyczna
(2)
Uczniowie
(2)
Zdrowie fizyczne
(2)
Zdrowotność
(2)
Alkoholizm
(1)
Ankieta
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Biologia sanitarna
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba Huntingtona
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Choroby
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby narządu ruchu
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Chorzy
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Ciąża
(1)
Cukrzyca
(1)
Człowiek
(1)
Diagnoza
(1)
Dorośli
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja żywieniowa
(1)
Epidemie
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Fizjoterapia
(1)
Geriatria
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Książki
(1)
Lekomania
(1)
Metody nauczania
(1)
Miażdżyca
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nadwaga
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nerwice
(1)
Nikotynizm
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Okres prenatalny
(1)
Ontogeneza
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Osobowość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Głogów)
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poród
(1)
Program nauczania
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Płód
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Ryzyko zachorowalności
(1)
Socjologia
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Starość
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Szkody prenatalne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Techniki samopomocy
(1)
Uczenie się
(1)
Uzależnienia
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zdrowe odżywianie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: work
Biblia
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Podręcznik
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Raport z badań
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Poradnik
(1)
Publikacje
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(11)
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Biologia
(1)
Historia
(1)
Religia i duchowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
25 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 22.07.2022
Na okładce: Książka ważna zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Może uratować Ci życie. Peter A. Levine
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46932 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 25.02.2022
Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby / Justyna Kuryka-Chałas. W: Psychologia dla służb społecznych. s. 343-347. - 2015.
Bibliografia na stronie 327.
Book
In basket
Date of change: 22.12.2021
Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających / Maria John-Borys. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 177, [3] strony : ilustracje, errata ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2041)
Bibliografia
Streszczenie po angielsku i niemiecku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37596 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46417 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 27.04.2020
Wielki strach przed książkami / Robert Kościelny. W: Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 2020, nr 2, s. 5-7. - 2020.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 06.03.2018
Bibliografia przy rozdziałach
Publikacja, w której w kompleksowy sposób poruszono kwestię realizacji koordynacji ruchowej w opiece nad pacjentem. Autorka przystępnie wyjaśnia, czym jest koordynacja ruchowa, prezentując definicje i pojęcia z nią związane, jej rodzaje oraz etapy kształtowania się w rozwoju ontogenetycznym, omawia objawy zaburzeń koordynacji ruchowej w wybranych jednostkach chorobowych oraz metody ich oceny, opisuje zasady i techniki pracy z pacjentem nad poprawą koordynacji na poziomie aktywności i partycypacji, ilustrując je przykładowymi ćwiczeniami.Ważnym uzupełnieniem podręcznika są krótkie filmy instruktażowe dostępne na portalu fizjoterapia.pzwl.pl, do których stały dostęp mają posiadacze książki. Ponadto, w celu lepszego przyswojenia wiedzy, na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania sprawdzające. Publikacja adresowana jest do studentów fizjoterapii i medycyny oraz do fizjoterapeutów. Będzie również przydatna dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej i neurologii, a także innych zainteresowanych tematem [tył okładki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45304 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego / Anna Cabaj // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s.28-34.
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43279 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42358 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again