Form of Work
Artykuły
(53)
Publikacje naukowe
(14)
Publikacje fachowe
(5)
Książki
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Czerniejewska Izabela (1976- )
(2)
Duszczyk Maciej
(2)
Goetz Magdalena
(2)
Imiela Jacek
(2)
Linka Anna
(2)
Strzemieczna Maria
(2)
Andrejuk Katarzyna
(1)
Araszkiewicz Natalia M
(1)
Boryczko Marcin
(1)
Drozdowicz Jarema
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Gębal Przemysław E
(1)
Hut Paweł
(1)
Izdebska-Długosz Dominika
(1)
Jaworska-Matys Dorota
(1)
Jędrzejczyk Urszula
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Karczewska Julia
(1)
Kawa Marek (1975- )
(1)
Klaus Witold
(1)
Korzeniecka Klaudia
(1)
Koszałka Grażyna
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kubiciel-Lodzińska Sabina
(1)
Kubiciel-Lodzińska Sabina (1980- )
(1)
Leśniewska Katarzyna
(1)
Lisowski Adam
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Mendel Maria (1960- )
(1)
Moro Marie Rose (1961- )
(1)
Mounis Faustyna
(1)
Młynarczuk-Sokołowska Anna
(1)
Neumann Tomasz (opieka społeczna)
(1)
Nowak Małgorzata
(1)
Nowak-Włodarczyk Dorota
(1)
Pabiańczyk Agnieszka
(1)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(1)
Peiron Joanna
(1)
Plewko Jadwiga
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Rękawek Anna
(1)
Samoraj-Charitonow Beata
(1)
Sewastianowicz Monika
(1)
Stopikowska Małgorzata
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Taboł Sebastian
(1)
Tomasik-Abdelsamie Katarzyna
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Wnęk Marcelina
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łukasiewicz Grzegorz
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(46)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(25)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Uczniowie
(1)
Subject
Cudzoziemcy
(41)
Zatrudnienie cudzoziemców
(12)
Edukacja międzykulturowa
(10)
Nauczanie
(8)
Emigracja zarobkowa
(4)
Język polski
(4)
Migracje
(4)
Szkolnictwo
(4)
Język polski (przedmiot szkolny)
(3)
Opieka społeczna
(3)
Rodzina
(3)
Rynek pracy
(3)
Uczniowie
(3)
Dwujęzyczność
(2)
Emigranci
(2)
Język polski jako obcy
(2)
Komunikacja międzykulturowa
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Polacy za granicą
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Służba zdrowia
(2)
Uchodźcy
(2)
Wielokulturowość
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioteka
(1)
Chorzy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Etykieta językowa
(1)
Imigranci
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Konkurencyjność
(1)
Metody nauczania
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Nauczanie języków
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nieletni
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka nad dzieckiem
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Powroty
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo
(1)
Projektowanie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Reemigracja
(1)
Repatriacja
(1)
Resocjalizacja
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Siła robocza
(1)
Studenci zagraniczni
(1)
Superwizja w pracy socjalnej
(1)
Szkoły
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wietnamczycy
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Zarządzanie różnorodnością
(1)
Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ; Wrocław)
(1)
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu
(1)
Subject: time
2001-
(25)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Powiat bialski (woj. lubelskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Bibliografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje
(1)
Relacja
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(16)
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Językoznawstwo
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
57 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 15.03.2022
Sytuacja dzieci wietnamskich w polskiej szkole / Klaudia Korzeniecka. W: Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji : w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, s. 55-63. - 2015.
Bibliografia na stronie 62.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 204)
Bibliografia strony 259-271, netografia strony 271-273.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46514 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 08.06.2021
Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców? / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2005, nr 4, s. 28,37. - 2005.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Wprowadzenie zewnętrznych testów biegłości w nauczaniu języka polskiego jako obcego dal cudzoziemców lub obywateli polskich zamieszkałych za granicą. Standaryzacja nauczania języka polskiego jako obcego oraz jako języka rodzimego. Najważniejsze aspekty nauczania języka polskiego jako drugiego. Próby standaryzacji nauczania języka polskiego za granicą. Nowa podstawa programowa dla szkół polskich poza Polską.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2015, nr 11, s. 17-20.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Poznać znaczy zrozumieć i zaakceptować / Ewa Wawrzyniak // UCZYĆ LEPIEJ. - 2002, nr 15, s.8-9.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ten obcy / Magdalena Goetz // SYGNAŁ. - 2016, nr 3, s. 7-10.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again