Form of Work
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Bartol Izabella
(2)
Banaszek-Szapowałowa Aneta
(1)
Bąk Dorota
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Klasa 7.
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Klasa 6.
(2)
Klasa 8.
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Subject
Części mowy
(3)
Język polski (przedmiot szkolny)
(3)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Gramatyka
(1)
Imiesłów
(1)
Partykuła
(1)
Przysłówek
(1)
Wykrzyknik (część mowy)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Scenariusz zajęć
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Językoznawstwo
(2)
4 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Monografia dedykowana jest Profesor Ewie Straś. Współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków w kraju i za granicą podzielili się na łamach tych stron rezultatami naukowego oglądu słów, myśli i obrazów słowiańskiego kręgu. W pięciu rozdziałach zgromadzonych jest 26 tekstów, w których autorzy przyjmują perspektywę semazjologiczną, onomazjologiczną czy translatoryczną, badają konkretne teksty dawne i współczesne, podejmują się omówienia zagadnień teoretycznych i praktycznego zastosowania metod i narzędzi lingwistycznych, omawiają określone przejawy działalności człowieka – nie tylko komunikacyjnej – w takich sferach jak władza, media, bezpieczeństwo. Większość tekstów ma charakter porównawczy, najczęściej analizowane są zagadnienia dotyczące języka polskiego i rosyjskiego, a także czeskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again