Form of Work
Artykuły
(1285)
Publikacje naukowe
(1189)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(39)
Publikacje fachowe
(20)
Czasopisma
(8)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(18)
Szeroczyńska Małgorzata
(17)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(9)
Czechowska-Bieluga Marta
(7)
Fijałkowski Adam (1969- )
(7)
Marchlik Paulina
(7)
Wyrobek-Pawłowska Wanda (1912-1999)
(7)
Flaszyńska Ewa
(6)
Siemionow Justyna
(6)
Zaorska Marzenna (1960- )
(6)
Jarzębińska Aneta
(5)
Malinowski Ludwik (1935- )
(5)
Rutkowski Mateusz
(5)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Brenk Mikołaj
(4)
Dolata Roman
(4)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(4)
Golinowska Stanisława (1947- )
(4)
Kanios Anna
(4)
Kelm Albin
(4)
Kupisiewicz Małgorzata
(4)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(4)
Pląsek Rafał
(4)
Ruszkowska Marzena
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Uziembło Aniela (1919-?)
(4)
Wojnar Irena (1924- )
(4)
Zańko Piotr
(4)
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Antoszewska Beata
(3)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(3)
Bobik Bogumiła
(3)
Boryczko Marcin
(3)
Chaczko Krzysztof
(3)
Chimicz Dorota
(3)
Chojnacka Barbara
(3)
Grygiel Paweł
(3)
Hryniewicka Anna
(3)
Jedlińska Agnieszka
(3)
Kolankiewicz Maria
(3)
Kostrzyńska Małgorzata
(3)
Koterwas Agnieszka
(3)
Krajewska Beata (pedagog)
(3)
Krasiejko Izabela
(3)
Matyjas Bożena
(3)
Michoń Piotr
(3)
Mydłowska Beata
(3)
Oszwa Urszula
(3)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(3)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(3)
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
Romaniuk Miłosz
(3)
Rzepka Magdalena (1989- )
(3)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(3)
Subocz Elżbieta
(3)
Szmagalski Jerzy
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(3)
Telka Lucyna
(3)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(3)
Trochimiak Barbara
(3)
Weissbrot-Koziarska Anna
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Ziaja Wiesław
(3)
Zięciak Monika
(3)
Łojko Majka
(3)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(3)
Łuszczyńska Marynia
(3)
Aksamit-Staszkiewicz Diana
(2)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Baczko-Dombi Anna
(2)
Białas Adam (1977- )
(2)
Bocheńska-Brandt Anna
(2)
Bodnar Wioletta
(2)
Boguszewska Anna (pedagog)
(2)
Brzezicki Łukasz
(2)
Buchholz Aleksandra
(2)
Buczek Katarzyna
(2)
Błachnio Katarzyna
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Chańko Anna
(2)
Chojnacka Barbara (pedagog)
(2)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(2)
Cieślikowska-Ryczko Angelika
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Deja Monika (pedagog)
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Domarecka Ewa
(2)
Domański Henryk (1952- )
(2)
Duda Ewa (pedagog)
(2)
Dudek Iwona (psycholog)
(2)
Dunajska Anna (praca socjalna)
(2)
Franc Małgorzata (1968- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Gajdzica Zenon (1970- )
(2)
Galanciak Sylwia
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gałkowski Stanisław
(2)
Gindrich Piotr (1968- )
(2)
Year
2020 - 2022
(392)
2010 - 2019
(897)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1244)
1901-2000
(14)
1918-1939
(10)
1989-2000
(3)
1945-1989
(2)
Country
Poland
(1297)
Language
Polish
(1265)
English
(31)
French
(1)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(7)
Pedagodzy
(5)
Socjolodzy
(4)
Nauczyciele
(3)
Bibliotekarze
(2)
Rodzice
(2)
Młodzież
(1)
Terapeuci
(1)
Subject
Opieka społeczna
(109)
Polityka społeczna
(73)
Osoby w wieku starszym
(64)
Praca socjalna
(53)
Nauczyciele
(50)
Uczniowie
(50)
Dzieci
(48)
Wychowanie w rodzinie
(47)
Wychowanie
(46)
Młodzież
(43)
Pedagogika
(42)
Rodzina
(39)
Pracownicy socjalni
(38)
Wsparcie społeczne
(37)
Szkolnictwo wyższe
(36)
Rodzice
(34)
Postawy
(31)
Studenci
(31)
Kształcenie
(28)
COVID-19
(27)
Rynek pracy
(27)
Ubóstwo
(27)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(26)
Nauczanie początkowe
(23)
Relacje międzyludzkie
(23)
Edukacja włączająca
(22)
Integracja społeczna
(22)
Szkolnictwo
(22)
Świadczenia społeczne
(22)
Praca
(21)
Rodzina zastępcza
(21)
Dziecko z niepełnosprawnością
(20)
Jakość życia
(19)
Pedagodzy
(19)
Zatrudnienie
(19)
Bezrobocie
(18)
Budżety rodzinne
(18)
Domy pomocy społecznej
(18)
Metody nauczania
(18)
Minimum socjalne
(18)
Nauczanie
(18)
Osoby z niepełnosprawnością
(18)
Społeczności lokalne
(18)
Szkoły wyższe
(18)
Pedagogika resocjalizacyjna
(17)
Piecza zastępcza
(17)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Współdziałanie
(17)
Dziecko autystyczne
(16)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(16)
Autyzm
(15)
Bezdomność
(15)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(15)
Asystenci rodzin
(14)
Kompetencje społeczne
(14)
Kształcenie nauczycieli
(14)
Praca społeczna
(14)
Przemoc w rodzinie
(14)
Ojcostwo
(13)
Starzenie się społeczeństwa
(13)
Wychowanie estetyczne
(13)
Wychowanie przedszkolne
(13)
Wykluczenie społeczne
(13)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Badania naukowe
(12)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Uczenie się
(12)
Działacze społeczni
(11)
Etyka
(11)
Monografia
(11)
Szkoły podstawowe
(11)
Wolontariusze
(11)
Dochody indywidualne
(10)
Kształcenie ustawiczne
(10)
Młodzież trudna
(10)
Opieka nad osobami starszymi
(10)
Opracowanie
(10)
Osiągnięcia szkolne
(10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Pedagogika specjalna
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Więźniowie
(10)
Chorzy w rodzinie
(9)
Emerytura
(9)
Gimnazja
(9)
Motywacja uczenia się
(9)
Pedagogika społeczna
(9)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(9)
Polacy za granicą
(9)
Prawo rodzinne
(9)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(9)
Testy psychologiczne
(9)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(8)
Kompetencje zawodowe
(8)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(8)
Niepełnosprawność
(8)
Osobowość
(8)
Pedagodzy społeczni
(8)
Prawa dziecka
(8)
Prawo pracy
(8)
Subject: work
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(5)
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Ala ma kota, a Ali?
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Biblia
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Chowanna
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dydaktyka specjalna
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kawalerowie Orderu Uśmiechu
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Opiekun Społeczny (czasopismo)
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przegląd Pedagogiczny (Warszawa ; 1917)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Reveille for radicals
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Rules for radicals
(1)
Samoocena i test
(1)
Social diagnosis
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Subject: time
2001-
(1035)
1901-2000
(224)
1989-2000
(114)
1945-1989
(64)
1918-1939
(39)
1801-1900
(37)
1939-1945
(10)
1601-1700
(8)
1501-1600
(6)
1701-1800
(6)
1901-1914
(5)
1401-1500
(4)
1914-1918
(4)
400-301 p.n.e.
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(585)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(35)
Niemcy
(23)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(16)
Europa
(13)
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Francja
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Ukraina
(9)
Wielka Brytania
(9)
Czechy
(8)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(6)
Kraków (woj. małopolskie)
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(5)
Województwo lubelskie (1999- )
(5)
Województwo śląskie (1999- )
(5)
Łódź (woj. łódzkie)
(5)
Europa Zachodnia
(4)
Katowice (woj. śląskie)
(4)
Ostrołęka (woj. mazowieckie)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Szwecja
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(4)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Świat
(4)
Finlandia
(3)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(3)
Słowacja
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Bytom (woj. śląskie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Mazury
(2)
Portugalia
(2)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
Warmia
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Województwo pomorskie (1999- )
(2)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(2)
Łotwa
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Albania
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia)
(1)
Austria
(1)
Azja Południowa
(1)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Ghana
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Indie
(1)
Iwano-Frankiwsk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski)
(1)
Izrael
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jaworzno (woj. śląskie)
(1)
Kanada
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola ; okolice)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Krzemieniec (Ukraina, obw. tarnopolski)
(1)
Królestwo polskie
(1)
Kutno (woj. łódzkie)
(1)
Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski)
(1)
Litwa
(1)
Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Lubicz ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Macedonia
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Nepal
(1)
Norwegia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Pahiatua (Nowa Zelandia)
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Piła (woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Gostycyn)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(1264)
Artykuł problemowy
(709)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(681)
Raport z badań
(278)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(231)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(218)
Recenzja naukowa
(85)
Case study (studium przypadku)
(40)
Artykuł przeglądowy
(29)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(22)
Biogram
(22)
Artykuł monograficzny
(20)
Dane statystyczne
(14)
Artykuł naukowy
(12)
Biografia
(12)
Czasopismo naukowe
(8)
Czasopismo polskie
(8)
Wspomnienie pośmiertne
(7)
Wydawnictwo źródłowe
(7)
Wywiad dziennikarski
(7)
Czasopismo ekonomiczne
(6)
Raport z czasopisma socjologicznego
(6)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Recenzja
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Pamiętniki i wspomnienia
(4)
Dokument programowy
(2)
Opracowanie
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma Pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo politologiczne
(1)
Hip-hop (muzyka)
(1)
Komunikat
(1)
List do redakcji
(1)
Mowy i przemówienia
(1)
Nekrolog
(1)
Polemika
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Psychologia
(1)
Rap
(1)
Raport z bad
(1)
Raport z badImpact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies
(1)
Recenzja literacka
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(614)
Edukacja i pedagogika
(590)
Historia
(149)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(142)
Psychologia
(135)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(112)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(90)
Medycyna i zdrowie
(50)
Filozofia i etyka
(42)
Nauka i badania
(40)
Kultura i sztuka
(30)
Media i komunikacja społeczna
(29)
Językoznawstwo
(21)
Informatyka i technologie informacyjne
(13)
Matematyka
(10)
Zarządzanie i marketing
(10)
Literaturoznawstwo
(9)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(8)
Kultura fizyczna i sport
(7)
Religia i duchowość
(7)
Architektura i budownictwo
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Etnologia i antropologia kulturowa
(4)
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biologia
(2)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
1297 results Filter
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 23.06.2022
Bibliografia, netografia na stronach
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 23.06.2022
Bibliografia na stronie 68.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 23.06.2022
Bibliografia na stronach 33-34.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu: · Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii. · Geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.j.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again