Form of Work
Artykuły
(42)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(9)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Proza
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Szczygieł Mariusz (1966- )
(3)
Boček Evžen (1966- )
(2)
Prokop Jiří
(2)
Sambor Barbara
(2)
Śmigielski Mirosław
(2)
Badora Sylwia
(1)
Barkauskait Marija
(1)
Baron Roman
(1)
Bielec Dorota
(1)
Blabolil-Obrębska Dorota
(1)
Boček Evžen (1966- ). Arystokratka
(1)
Burczyk Irena
(1)
Burkovičová Radmila
(1)
Capka Frantisek
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Dombek Małgorzata
(1)
Dostala Františka
(1)
Dzidovà Lenka
(1)
Fabián Petr
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Friedl Jiri
(1)
Gejgušová Ivana (1955- )
(1)
Glugla Paweł
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowska Barbara (pedagog)
(1)
Havel Václav (1936-2011)
(1)
Jagodziński Andrzej Sławomir (1954- )
(1)
Kaczmarek Agnieszka
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Konieczka-Śliwińska Danuta
(1)
Krafl Pavel
(1)
Kulig Beata
(1)
Lazarová Bohumíra
(1)
Lehr-Spławiński Tadeusz
(1)
Lukášová Jitka (1980- )
(1)
Machałek Małgorzata
(1)
Maksym-Benczew Joanna
(1)
Matuszczak Katarzyna
(1)
Matuszkiewicz Iwona
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Palamer-Kabacińska Ewa
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Piwowarczyk Mirosław
(1)
Rejak Bożena
(1)
Sowa Agnieszka (ekonomia)
(1)
Sołtys Anna
(1)
Stepanek Kamil
(1)
Syslova Zora
(1)
Taczanowski Jakub
(1)
Vaculik Jaroslav
(1)
Vanová Hana
(1)
Vitásková Kateřina (1972- )
(1)
Waingertner Przemysław
(1)
Wojciechowski Zygmunt
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zormanová Lucie (1983- )
(1)
Červinkovà Helena
(1)
Łuszczyńska Marynia
(1)
Škvrňák Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(3)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(52)
English
(3)
Audience Group
Dorośli
(1)
Demographic Group
Literatura czeska
(2)
Literatura polska
(1)
Subject
Czechy
(13)
Oświata za granicą
(4)
Polska
(4)
Szkolnictwo
(4)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Pedagogika
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Komenský, Jan Amos
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Oświata
(2)
Pedagodzy
(2)
Polacy za granicą
(2)
Rodzina
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Afazja
(1)
Ankieta
(1)
Artyści czescy
(1)
Arystokracja
(1)
Choroby wieku starczego
(1)
Cyganie
(1)
Czechy a Polska
(1)
Czesi
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyskryminacja etniczna
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja
(1)
Edycja krytyczna
(1)
Etnopsychologia
(1)
Gomułka, Władysław (1905-1982)
(1)
Górnictwo
(1)
Havel, Václav
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Hutnictwo
(1)
Kinner, Cyprian
(1)
Kobieta
(1)
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Listy
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Ludzie w wieku średnim
(1)
Matura
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Monografia
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauka liczenia
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Podręcznik
(1)
Polityka
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka senioralna
(1)
Polityka zdrowotna
(1)
Polska a Czechy
(1)
Postawy
(1)
Potrzeba (psychologia)
(1)
Praska wiosna 1968 r.
(1)
Program nauczania
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedszkola
(1)
Reportaż literacki polski
(1)
Reportaż polski
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Samokształcenie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szlachta
(1)
Słuch
(1)
Totalitaryzm
(1)
Turystyka przemysłowa
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wyższa Szkoła Menedżerska (Warszawa)
(1)
Zaburzenia połykania
(1)
Zadania rozwojowe
(1)
Zamki i pałace
(1)
Subject: work
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Subject: time
2001-
(16)
1901-2000
(8)
1989-2000
(4)
1601-1700
(3)
1801-1900
(3)
1701-1800
(2)
1945-1989
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1901-1914
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Czechy
(18)
Polska
(8)
Niemcy
(2)
Ostrawa (Czechy)
(2)
Albania
(1)
Białoruś
(1)
Bułgaria
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Holandia
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Szwecja
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
Łotwa
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Raport z badań
(6)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Satyra
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opowiadanie czeskie
(1)
Poezja czeska
(1)
Powieść
(1)
Powieść obyczajowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Reportaż
(1)
Szkice literackie czeskie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Historia
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
55 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Status polszczyzny w świecie ; Glottodydaktyka polonistyczna ; Nazwy własne ; Przewartościowania stylowe ; Językoznawstwo ; Nowsze słownictwo ; Onomastyka ; Tacierzyństwo ; Stylistyka ; Czasowniki poliprefiksalne ; Języki słowiańskie ; Język mówiony ; Feminatywa ; Relacja ; Czasownik ; Egzaminy biegłości ; Nagłówek ; Język polski ; Struktura predykatowo-argumentowa ; Interiekcje wow ; Yes ; Słowotwórstwo ; Komunikowanie polityczne ; Nazwiska żeńskie ; Dialektologia ; Uzus ; Semantyka ; Frekwencja ; Neologizmy ; Język słoweński ; Norma językowa ; Profesor Witold Śmiech ; Okolicznik ; Czechy ; Interpunkcja okoliczników ; Telewizyjna transmisja sportowa ; Zmiany leksykalne ; Wpływy obcojęzyczne ; Odmiany polszczyzny ; Verba mentalis ; Toponomastyka ; Czasowniki ; Żeńskie nazwy zawodów ; Zapożyczenia ; Sufiks -owa ; Żeńskie nazwiska słowackie ; Czeskie ; Słoweńskie i polskie ; Zmiany w leksyce ; Demokratyzacja i wulgaryzacja języka ; Prasa ; Języki zachodniosłowiańskie ; Fitonimia ; Maksymy konwersacyjne ; Reguły grzecznościowe ; Składnia ; Kategoria przypadka ; Dopełniacz ; Biernik ; Stereotyp ojca ; Redefinicja stereotypu ; Blogi ojcowskie ; Zapożyczone interiekcje ; Wykrzykniki ; Angloamerykańskie zapożyczenia ; Interpunkcja polska ; Nazwy marketingowe ; Trend slow food fast ; Mikrotoponimia ; Miloš Zeman ; Wariancja ; Rekcja dopełniaczowa czasownika polskiego ; Zdanie ; Typologia wypowiedzeń ; Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego ; Wypowiedzenie ; Egzaminy doniosłe ; Innowacja pedagogiczna
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
To kolejna publikacja z serii poświęconej polskiej refleksji politycznej, odnoszącej się do integracji Europy Środkowo-Wschodniej. Czytelnik znajdzie w niej teksty historyków, politologów i ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych. Dotyczą one relacji zachodzących między Polską i Polakami a narodami Europy Środkowo-Wschodniej: Węgrami, Czechami, Słowakami, Rumunami i ich państwami od schyłku XIX do początku XXI wieku. Autorzy uwzględniają nie tylko fakty z zakresu wzajemnych stosunków pomiędzy Warszawą, Budapesztem, Pragą, Bratysławą i Bukaresztem, lecz także ich zaczyn – polskie koncepcje, projektujące kształt relacji z Madziarami, Czechami, Słowakami i Rumunami oraz odtworzonymi przez nich w XX wieku suwerennymi państwami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Artykuły [Articles] Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce [Local tax competition in Poland], doi: 10.7366/1509499526401, s. 5–29; Piotr Werner: Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce [The rebound effect in ICT development in households in Poland], doi: 10.7366/1509499526402, s. 30–49; Marek W. Kozak: Historyczne rezydencje w Czechach i Polsce: zróżnicowania regionalne i przyczyny odmienności [Historical residences in the Czech Republic and in Poland: Regional variation and reasons of the differences], doi: 10.7366/1509499526403, s. 50–67; Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz: Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga [Evaluation of socio-economic development of large cities in Poland – results of a study with the use of the Hellwig development pattern method], doi: 10.7366/1509499526404, s. 68–86; Mariusz Malinowski: Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw – wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym [Human potential and economic effectiveness of enterprises: Application of taxonomic measures in a regional spectrum], doi: 10.7366/1509499526405, s. 87–109; Katarzyna Radzik-Maruszak: Model Tampere – przykład realizacji idei nowego współzarządzania publicznego [The Tampere model: An example of implementation of the New Public Governance idea], doi: 10.7366/1509499526406, s. 110–131; Urszula Kaźmierczak: Znaczenie lokalnej produkcji surowców skalnych dla gospodarki gmin [The significance of local raw rock material mining for the communes’ economy], doi: 10.7366/1509499526407, s. 132–148; Roman Szul: Wielki Inspirato. Wokół poglądów ekonomicznych i społeczno-politycznych Antoniego Kuklińskiego, doi: 10.7366/1509499526408, s. 149–157. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 14.07.2021
Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2006. - 237, [3] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Reportaż)
Bibliografia na stronach 235-[238].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42348 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Stosunki między Polską a Czechosłowacją w latach 1918-1989 : / Jiri Friedl // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2010, nr 4, s.20-25.
Streszczenie: Spór o Zaolzie to główna przyczyna konfliktów polsko-czeskich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Rozważania na temat filmu jako środka dydaktycznego w systemie edukacjnym Czech.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Specyfika kształcenia w Republice Czeskiej na poziomie kształcenia przedszkolnego, podstawowego, średniego i wyższego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła podstawowa w Czechach / Irena Adamek, Agata Vlasakova // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, 6, s.58 (378) - 59 (379).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Władysław Gomułka wobec Praskiej Wiosny / Jerzy Eisler // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 1998, 5, s.257-273.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 7, s.33-37.
Streszczenie: Pozycja dzieci romskich w szkołach czeskich. Zjawisko dyskryminacji. Kwestia romska w Czechach.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Dzieje regionów na lekcjach historii w czeskich szkołach podstawowych i średnich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Reforma czeskiej edukacji szkolnej / Bogusław Śliwerski // NOWA SZKOŁA. - 1997, nr 6, s.39-45.
No cover
Article
In basket
Date of change: 15.05.2021
Bibliografia, netografia na stronie 21.
Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2020 w ramach projektu Erasmus+ "Development, assessment and validation of social competences in higher education - DASCHE" (www.dasche.eu).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again