Form of Work
Książki
(23)
Artykuły
(6)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Proza
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(22)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Author
Hrabal Bohumil
(3)
Alberti Stanisław (1895-1940)
(2)
Baluch Jacek (1940- )
(2)
Bednarek Magdalena
(2)
Czcibor-Piotrowski Andrzej
(2)
Havel Václav (1936-2011)
(2)
Hrabal Bohumil (1914-1997)
(2)
Jagodziński Andrzej Sławomir (1954- )
(2)
Janaszek-Ivaničkova Halina (1931- )
(2)
Piotrowski Andrzej (1931-2014)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Čapek Karel (1890-1938)
(2)
Ciszewska Ewa
(1)
Dmochowska Cecylia
(1)
Dębska Agnieszka
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Gay John (1685-1732)
(1)
Gruszczyńska-Dębską Halina
(1)
Hasek Jaroslav
(1)
Hrabal Bohumil (1914-1997). Postrzyżyny
(1)
Hulka-Laskowski Paweł
(1)
Illg Jacek (1955- )
(1)
Janaszek-Ivanickova Halina
(1)
Janicki Kamil (historyk)
(1)
Jaworowski Mieczysław
(1)
Kaczorowski Aleksander (1969- )
(1)
Kluska Stanisław (1940- )
(1)
Kundera Milan (1929- )
(1)
Maciejewska Monika
(1)
Magnuszewski Józef
(1)
Müller Jaroslav
(1)
Nawrocki Witold
(1)
Nurczyńska-Fidelska Ewelina
(1)
Pavel Jakub
(1)
Pavel Ota (1930-1973)
(1)
Potocki Jacek
(1)
Smejkal Zdeněk
(1)
Stachowski Jan (1951- )
(1)
Szczygieł Mariusz (1966- )
(1)
Tarajło-Lipowska Zofia
(1)
Waczków Józef (1933-2004)
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Ładysz Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(10)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(6)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(32)
Czech
(1)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Literatura czeska
(9)
Literatury słowiańskie
(3)
Adamik, Kasia
(2)
Adaptacja filmowa
(2)
Aforyzmy czeskie
(2)
Dramat filmowy
(2)
Edukacja filmowa
(2)
Film czeski
(2)
Film niemiecki
(2)
Film polski
(2)
Film szwedzki
(2)
Holland, Agnieszka
(2)
Język czeski
(2)
Literatura polska
(2)
Malarstwo czeskie
(2)
Powieść
(2)
Tokarczuk, Olga
(2)
Antologia
(1)
Artykuły
(1)
Artyści czescy
(1)
Arystokracja
(1)
Bahlcke, Joachim
(1)
Biografie
(1)
Bracia czescy
(1)
Capek Karol
(1)
Czesi
(1)
Dobrawa
(1)
Dramat czeski
(1)
Emnilda słowiańska
(1)
Etnopsychologia
(1)
Ewangelicyzm reformowany
(1)
Havel, Václav
(1)
Hrabal, Bohumil
(1)
Język
(1)
Kobieta
(1)
Kupka, František (1871-1957)
(1)
Oda
(1)
Pisarze czescy
(1)
Poezja czeska
(1)
Polityka
(1)
Postawy
(1)
Powieść czeska
(1)
Przedsława
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka słowacka
(1)
Słowniki czesko-polskie
(1)
Słowniki polsko-czeskie
(1)
Totalitaryzm
(1)
Władcy
(1)
Subject: work
Pokot (film)
(2)
Prowadź swój pług przez kości umarłych
(2)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
2001-
(3)
1001-1100
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Czechy
(2)
Europa Środkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Opowiadanie czeskie
(2)
Powieść czeska
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Biografia
(1)
Poezja czeska
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Reportaż
(1)
Szkice literackie czeskie
(1)
Domain
Historia
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Kultura i sztuka
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Religia i duchowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
34 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Status polszczyzny w świecie ; Glottodydaktyka polonistyczna ; Nazwy własne ; Przewartościowania stylowe ; Językoznawstwo ; Nowsze słownictwo ; Onomastyka ; Tacierzyństwo ; Stylistyka ; Czasowniki poliprefiksalne ; Języki słowiańskie ; Język mówiony ; Feminatywa ; Relacja ; Czasownik ; Egzaminy biegłości ; Nagłówek ; Język polski ; Struktura predykatowo-argumentowa ; Interiekcje wow ; Yes ; Słowotwórstwo ; Komunikowanie polityczne ; Nazwiska żeńskie ; Dialektologia ; Uzus ; Semantyka ; Frekwencja ; Neologizmy ; Język słoweński ; Norma językowa ; Profesor Witold Śmiech ; Okolicznik ; Czechy ; Interpunkcja okoliczników ; Telewizyjna transmisja sportowa ; Zmiany leksykalne ; Wpływy obcojęzyczne ; Odmiany polszczyzny ; Verba mentalis ; Toponomastyka ; Czasowniki ; Żeńskie nazwy zawodów ; Zapożyczenia ; Sufiks -owa ; Żeńskie nazwiska słowackie ; Czeskie ; Słoweńskie i polskie ; Zmiany w leksyce ; Demokratyzacja i wulgaryzacja języka ; Prasa ; Języki zachodniosłowiańskie ; Fitonimia ; Maksymy konwersacyjne ; Reguły grzecznościowe ; Składnia ; Kategoria przypadka ; Dopełniacz ; Biernik ; Stereotyp ojca ; Redefinicja stereotypu ; Blogi ojcowskie ; Zapożyczone interiekcje ; Wykrzykniki ; Angloamerykańskie zapożyczenia ; Interpunkcja polska ; Nazwy marketingowe ; Trend slow food fast ; Mikrotoponimia ; Miloš Zeman ; Wariancja ; Rekcja dopełniaczowa czasownika polskiego ; Zdanie ; Typologia wypowiedzeń ; Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego ; Wypowiedzenie ; Egzaminy doniosłe ; Innowacja pedagogiczna
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
From the Editors After the European Union great enlargement on May 1, 2004 and the following accession of Bulgaria and Romania, the number of the European population covered by various EU policies including the Common Agricultural Policy increased in a significant way. It resulted in two major processes forming the starting point of considerations encapsulated in the presented volume. The first one has been focused on the structure of European societies that underwent major transformations and consequently diversification of the social positions, types of the political involvement in public life as well as increasing diversities in value systems. At the same time the role of the rural population as a potential political force influencing EU social and political life has also increased. Simultaneously one of the priority objectives of the – if we might put it in this way – EU development project has been focused on the protection of natural as well as cultural resources located mainly in rural areas. Therefore the current LIX volume of the ‘Sociological Review’ has been devoted to the problems of rural areas of contemporary Europe in order to show the complexity and the richness of the issues mentioned above.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Od 1998 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest wydawana seria Gospodarka Przestrzenna. Inicjatorem wydawania serii był Krzysztof R. Mazurski, a kontynuatorami (od 2002 r.) Zbigniew Przybyła i Jacek Potocki. Niniejszy tom Gospodarki przestrzennej powstał przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej) z Uniwersytetem Szczecińskim (Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych). W dobie poważnych transformacji, zarówno globalnych, europejskich, jak i w układzie regionalnym i lokalnym, konieczne wydaje się ciągłe diagnozowanie społecznych, ekonomicznych i przestrzennych przyczyn tych zmian. Wiedza ta może posłużyć do trafnego definiowania perspektywicznych modeli procesów rozwojowych oraz odpowiedniego modyfikowania współczesnej polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej na szczeblu unijnym i krajowym. W warunkach coraz dynamiczniejszych zmian i wynikającego z nich braku stabilności gospodarki konieczne jest zdefiniowanie roli sektora publicznego z jego zadaniami w zakresie kształtowania finansów publicznych, polityki gospodarczej, regionalnej czy społecznej. Z drugiej strony niezwykle istotne jest badanie wpływu tych zmian na otaczającą nas rzeczywistość. Z tego względu przedmiotem uwagi jest także lokalny i regionalny wymiar gospodarki i szczególna rola przypisana samorządowi terytorialnemu. Tak zakreślony obszar zainteresowań wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wymiany poglądów przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (w tym: ekonomii, zarządzania, prawa, finansów publicznych, geografii i politologii). Z tego właśnie względu w niniejszym tomie zebrano prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, których wspólnym mianownikiem jest przestrzenny wymiar opisywanych zjawisk i procesów. Mamy nadzieję, że publikacja zostanie dobrze przyjęta przez Czytelników.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Z przyjemnością wracasz do książek Bohumila Hrabala? Poruszają cię powieści Milana Kundery? Lubisz się pośmiać przy opowiadaniach Petra Šabacha? Sprawdź, jak twórczość twoich ulubionych pisarzy prezentuje się na dużym ekranie. W książce zostały zamieszczone analizy filmowych adaptacji najsłynniejszych czeskich utworów literackich. Wśród reżyserów znajdziemy takie nazwiska, jak Jiří Menzel, Jan Hřebejk czy Jan Švankmajer. Autorzy poszczególnych tekstów odkrywają, w jaki sposób książki zostają „przepisane” na język filmu oraz oceniają trafność zastosowanych zabiegów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 14.07.2021
Gottland / Mariusz Szczygieł. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2006. - 237, [3] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Reportaż)
Bibliografia na stronach 235-[238].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42348 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sytuacja językowa w Czechach / Monika Maciejewska // POLONISTYKA. - 2013, nr 3, s. 45-46.
Book
In basket
Date of change: 05.05.2021
(Biblioteka Pisarzy Czeskich i Słowackich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30540 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 14.04.2021
Druk z klisz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10002 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 12.05.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym / Joachim Bahlcke. - Berlin ; Siedle, 2017.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45645 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 08.09.2017
Tłumaczenie z języka z czeskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45036 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 08.09.2017
Obsługiwałem angielskiego króla / Hrabal ; przekład Jan Stachowski. - Warszawa : Świat Literacki, copyright 2007. - 203, [4] strony ; 20 cm.
(Film ; 13)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45035 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 06.09.2017
Hrabal : słodka apokalipsa / Aleksander Kaczorowski. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. - 261, [3] strony : fotografie ; 23 cm.
(Biografie)
Bibliografia na stronach 249-255. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44995 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 10.07.2017
(Kolekcja Gazety Wyborczej : XX wiek ; 27)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44906 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Mistrz Teodoryk i czeskie malarstwo XIV wieku // WIELCY MALARZE : ich życie, inspiracje i dzieło. - 2001, nr 144, s.1-31.
No cover
Article
In basket
Date of change: 28.10.2016
František Kupka // WIELCY MALARZE : ich życie, inspiracje i dzieło. - 2001, nr 135, s.1-31.
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(HL)
Bibliogr. s. 467-505. Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42908 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again