Form of Work
Artykuły
(27)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Skrzyński Dariusz
(12)
Sakowska-Baryła Marlena
(3)
Zegarek Łukasz
(3)
Wrona Grzegorz
(2)
Bielak-Jomaa Edyta
(1)
Bogucka Iwona
(1)
Byrski Jan
(1)
Chomiczewski Witold
(1)
Czerniawski Michał
(1)
Dörre-Kolasa Dominika
(1)
Gawroński Maciej
(1)
Gałęzowska Karolina
(1)
Golat Rafał
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Grzelczak-Miłoś Iwona
(1)
Gumularz Mirosław
(1)
Góral Urszula
(1)
Jagielski Mariusz
(1)
Karwala Damian
(1)
Konarski Xawery
(1)
Kozik Patrycja
(1)
Kral Przemysław
(1)
Lubasz Dominik
(1)
Makowska-Gasek Magdalena
(1)
Mednis Arwid
(1)
Namysłowska Monika
(1)
Okoń Zbigniew
(1)
Olszewski Artur Tomasz
(1)
Sieradzka Aneta
(1)
Susałko Monika
(1)
Szostek Dariusz
(1)
To
(1)
Trubalska Justyna
(1)
Wiewiórowski Wojciech Rafał
(1)
Witkowska-Nowakowska Katarzyna
(1)
Wojciechowski Łukasz
(1)
Wróblewski Mirosław
(1)
Zaradna Agnieszka
(1)
Zawadzka Natalia
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Łuczak-Tarka Joanna
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Subject
Dane osobowe
(17)
Ochrona danych osobowych
(12)
Szkolnictwo
(7)
Biblioteki szkolne
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Procedura "Niebieskie Karty"
(2)
Baza danych
(1)
Bezrobotni
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Facebook
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Informacja publiczna
(1)
Konkursy i festiwale
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Orzecznictwo
(1)
Polska
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Profilowanie danych osobowych
(1)
Przedszkola
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkoły
(1)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(8)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
31 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.09.2022
W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poradnik zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, jakie należy wprowadzić w związku z pracą zdalną ze szczególnym uwzględnieniem: zasad prowadzenia korespondencji mailowej i wideokonferencji, standardów wykorzystywania sprzętu służbowego, zmian w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w rejestrze czynności przetwarzania. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za organizację pracy w sektorze publicznym, pracowników działów kadr i menedżerów przygotowujących polecenia pracy zdalnej i ją nadzorujących. Zainteresuje również inspektorów ochrony danych oraz prawników zajmujących się tym zagadnieniem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
Monografia przedstawia różne aspekty bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Analizuje ewolucję obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w krajowych systemach informatycznych na tle zmian w prawie wspólnotowym. Omawia regulacje prawne, które tworzą krajowy system cyberbezpieczeństwa, zapewniający bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. W publikacji zaprezentowano mechanizm popełniania przestępstwa oszustwa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jako przestępstwa popełnianego w Internecie oraz omówiono problematykę prewencji zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na przykładzie koncepcji CPTED. W monografii dokonano także analizy bezpieczeństwa energetycznego w cyberprzestrzeni, w tym czynniki składające się na podatność sektora energetycznego na ataki cybernetyczne
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Publikacja stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej. W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony danych osobowych z perspektywy poszczególnych sektorów i zagadnień szczególnych, omawiając m.in. ochronę danych osobowych w: sektorze łączności elektronicznej, medycynie, oświacie, bankowości, sektorze ubezpieczeniowym, samorządzie terytorialnym, działalności literackiej, artystycznej i akademickiej. Poruszono w nim także wybrane problemy związane z ochroną danych osobowych, takie jak: sztuczna inteligencja, blockchain, zagadnienia kolizyjnoprawne czy własność intelektualna. Ponadto: ilustracją omawianych zagadnień są liczne przykłady praktyczne wyraźnie wyodrębnione w tekście; dla każdego z omawianych zagadnień wskazana jest podstawa prawna; poszczególne tematy opatrzone są również wykazem orzecznictwa (z przytoczeniem istotnych tez); tekst podzielono na szczegółowe części i opatrzono na marginesie numerami bocznymi; istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zamieszczone są w ramkach z opisem „WAŻNE!”; publikacja zawiera szczegółowy indeks rzeczowy, którego hasła – dla szybkiego odnalezienia zagadnienia w tekście – odnoszą się do numerów bocznych. Autorami opracowania są praktycy – zarówno sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, jak i przedstawicie administracji – z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, uznani specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, a także teoretycy z różnych ośrodków akademickich. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, podmiotów stosujących prawo we wszystkich sektorach, oraz organów administracji publicznej i sądów. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Article
In basket
Date of change: 03.10.2020
O profilowaniu osób bezrobotnych, czyli piętnowaniu nosicieli piętna / Agnieszka Zaradna. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna. s. 97-105. - 2018.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 105.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.09.2018
Ochrona danych osobowych. Część 2 / Dariusz Skrzyński. W: Sygnał. 2018, nr 5, s. 44-46. - 2018.
No cover
Article
In basket
Date of change: 24.07.2018
Ochrona danych osobowych. Część 1 / Dariusz Skrzyński. W: Sygnał. 2018, nr 4, strony 44-46. - 2018.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again