Form of Work
Artykuły
(29)
Książki
(14)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Holzer Jerzy Zdzisław
(2)
Rosset Edward
(2)
Sikorski Dominik
(2)
Stanny Monika
(2)
Zielińska Agnieszka
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bartoszewski Jakub
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Cieślak Maria
(1)
Czerny Mirosława
(1)
Domański Czesław
(1)
Guz Jagoda
(1)
Iglicka Krystyna
(1)
Józefowicz Adam
(1)
Jędrzejczak Alina
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kijas Artur red nauk
(1)
Kozieł Sławomir
(1)
Maryański Andrzej
(1)
Mazanowska Justyna
(1)
Mijakowska Katarzyna
(1)
Mitręga Marian
(1)
Okólski Marek
(1)
Pietkiewicz Krzysztof red nauk
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
(1)
Sielatycki Mirosław (1957- )
(1)
Sosnowski Michał
(1)
Stokowski Franciszek (1941- )
(1)
Szczepański Marek (1959- )
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia (1938- )
(1)
Walkowska Wiesława
(1)
Waszak Stanisław
(1)
Wrona Jerzy
(1)
Łowmiański Henryk
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(50)
Language
Polish
(50)
Subject
Demografia
(39)
Polska
(10)
Ludność
(8)
Polityka społeczna
(4)
Geografia
(3)
Wieś
(3)
Oświata
(2)
Polityka ludnościowa
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
"Solidarność"
(1)
Demografia historyczna
(1)
Emerytura
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Geografia produkcji
(1)
Geografia społeczna
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Imigracja
(1)
Jakość życia
(1)
Języki mniejszości
(1)
Konpsumpcja
(1)
Kształcenie
(1)
Litwa
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Poznańskie województwo
(1)
Problemy współczesności
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina
(1)
Sprawozdania z konferencji
(1)
Starzenie się
(1)
Statystyka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Turystyka
(1)
Urbanizacja
(1)
Wielkopolska
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykształcenie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
50 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Publikacja stanowi kolejny przyczynek w debacie naukowej prowadzonej wokół kwestii należących do obszaru nauk ekonomicznych i wpisuje się w wiele różnorodnych i ważnych zagadnień mieszczących się w tym szerokim spektrum badawczym związanym z mikroekonomią, makroekonomią, a także metaekonomią – postulującą budowę modelu odpowiadającego obecnemu lub przyszłemu paradygmatowi człowieka i dobrobytu. Na książkę składa się 10 rozdziałów, które zawierają przegląd wyników aktualnych badań i twórczych dociekań w postaci oryginalnych, teoretycznych i empirycznych analiz, prowadzonych przez przedstawicieli najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Jest ona adresowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni, ale także do osób, które w praktyce zajmują się problemami ekonomii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań ich rozwoju w ujęciu dynamicznym – od momentu powstania każdego z miast do 2011 roku. Zagadnienie przeanalizowała w trzech kategoriach: społeczno-kulturowej, gospodarczej i administracyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stworzyła autorską typologię ścieżek rozwoju badanych miast. Zaprezentowana w książce metoda wyznaczania i analizy ścieżek rozwoju miast może mieć zastosowanie w badaniach innych ośrodków i stać się inspiracją do studiów porównawczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na XVII Warsztatach Antropologicznych im. Prof. Janusza Charzewskiego, które odbyły się w Łodzi 18 listopada 2016 r. Zawarte w niej teksty przybliżają zagadnienia i metody rekonstrukcji wielkości i płodności rodziny na podstawie źródeł historycznych oraz biologii dawnych populacji ludzkich w świetle badań genetycznych czy też archiwalnych. Na tle zmian w strukturze i dynamice demograficznej populacji ludzkich prezentują ich biologiczne skutki oraz prognozują kierunki i dynamikę dalszych zmian. Ze względu na interdyscyplinarnych charakter publikacji jest ona przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, m. in. studentów antropologii fizycznej, historii czy demografii historycznej, a także dla studentów genetyki populacji i nauk o zdrowiu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Tytuł niniejszego zeszytu Prac Naukowych „Ekonomia – finanse – bankowość” sugeruje, że artykuły w nim opublikowane dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Autorzy skorzystali z potencjału wynikającego z takiego sfomułowania tytułu i opracowali zestaw artykułów związanych z każdym z wymienionych obszarów. Dodatkowo część prac ma charakter interdyscyplinarny, co utrudnia ich jednoznaczne zaklasyfikowanie. Ponieważ autorzy wywodzą się głównie z Uniwersytetu Opolskiego, część prezentowanych artykułów dotyczy regionu opolskiego jako obszaru badawczego.W obrębie ekonomii mieszczą się teksty autorstwa M. Buckiej i A. Zagórowskiej, J. Pieczonki oraz J. Platje, R. Poskarta i D. Rokity-Poskart. Duża część prac dotyczy finansów, jednak odnoszą się one do różnych ich obszarów. Do obszaru tematycznego dotyczącego finansów przedsiębiorstw zaliczają się opracowania S. Kauf i A. Tłuczak, A. Bruskiej i I. Pisz oraz M. Krasuckiej. Druga grupa zagadnień w obrębie finansów dotyczy finansów publicznych i samorządowych. W tym nurcie mieszczą się prace K. Ćwieląga i J. Olejniczaka. Kolejnym uwzględnionym w publikacji obszarem finansów są finanse osobiste, których dotyczy artykuł M. Maciejasz-Świątkiewicz. Ostatnia grupa artykułów jest poświęcona bankowości i ubezpieczeniom. Można do niej zaliczyć prace A. Czerwińskiego oraz M. Willmann.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Oddając tę książkę do rąk czytelników, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje ona środowisko statystyków, a także ożywi pamięć i pragnienie utrwalania wiedzy o ludziach i instytucjach tworzących łódzką myśl statystyczną. Publikacja jako pierwsza obejmuje charakterystykę działalności różnych organizacji i instytucji, a przede wszystkim statystyków, którzy działali w Łodzi na przestrzeni blisko 200 lat.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Czasopismo jest półrocznikiem, przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Współczesne zmiany demograficzne w Polsce / Katarzyna Mijakowska // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2013, nr 1, s. 14-16.
Streszczenie: Konspekt lekcji prowadzonej metodą oceniania kształtującego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Struktura płci ludności Polski na tle świata / Jerzy Wrona // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2013, nr 1, s. 4-7.
Streszczenie: Procentowy udział mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uczyć wszystkich, których nauczyć można / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1996, nr 7, s.(6)-(11). - Warszawa.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Schemat procesu transformacji demograficznej jako pomoc w objaśnianiu uczniom tego zjawiska.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Niż demograficzny.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przemiany demograficzne w Polsce / Aleksandra Cicharska // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2009, nr 1, s.5-10.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Struktura ludności Polski / Justyna Mazanowska // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2013, nr 1, s. 17-18.
Streszczenie: Karta pracy do lekcji na temat demografii Polski.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sytuacja demograficzna Polski / Zbigniew Strzelecki // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2002, 1, s.3-6.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again