Form of Work
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Kozioł Leszek
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(4)
Language
English
(2)
Polish
(2)
4 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
W zbiorze artykułów składających się na ten kwartalnik zawarto wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Stanowią one rezultat badań podstawowych oraz wdrożeniowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich takich przykładowo, jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Zamojska, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawie oraz Małopolska Wyższ Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Kwartalnik jest ukierunkowany na współczesną tematykę i wciąż pojawiające się nowe problemy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: wpływ pandemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną Polski, na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, czy na rentowność firm i stopę wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; na zagadnienie jakości i kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, koszty jakości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście zróżnicowanego rozwoju, jak również na prezentację arkusza oceny zarządzania jakością w firmie, jako narzędzia koncepcyjnego badania jakości; na wyeksponowanie specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych i społecznych; na skutki ekonomiczne i finansowe wprowadzenia nowych produktów na rynku finansowym, takich przykładowo jak kryptowaluty i inne. Autorzy w swych dziełach nie udzielają rad i nie przekazują stanowczych opinii, odpowiedzi, lecz prezentują własne rezultaty badań, spostrzeżenia, wyniki badań poprzedników oraz skromnie zadają fundamentalne pytania: Czym jest zarządzanie różnymi zasobami w nowych warunkach? Co stanowi jego treść? Jakie jest jego instrumentarium badawcze? Nie zawsze znajdujemy odpowiedzi na te pytania, za to pojawiają się inspiracje do głębszych rozważań na temat problemów zglobalizowanego świata i roli, jaką odgrywa w nim człowiek oraz jego praca.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
Dear Readers, the year of 2021 starts with changes in the functioning of our journal. The Financial Science. Nauki o finansach will be published every six months from now on. We dedicate the current issue to our beloved colleague Professor Ewa Bogacka-Kisiel. She was the professor emeritus of The Wroclaw University of Economics and Business and longtime chief editor of The Financial Sciences. Nauki o finansach. Professor Jacek Karwowski and Professor Jacek Uchman beautifully reminisce about the times when the Professor was with us. It is difficult for us to come to terms with the thought that we have only memories left. But we will cherish them carefully. The first issue in 2021 consists of five articles.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
The current issue of Financial Sciences is a collection of articles addressing various areas of financial research, and many of them refer to widely recognized problems of corporate finance, for example those by Robert Kowalak and Bartłomiej Jabłoński, and the paper by Zhao Li and Yujing Chu also covers that area. Chamil W. Senarathne refers in his article to religious conditioning of financial markets. The problems of taxation are presented by Tetiana Paientko, Valeriy Oparin and Yana Sarnetska. We hope that the variety of these papers will be interesting for our readers.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
The collection of essays we include in this issue of Financial Science magazine shows the constant interest of authors in the current problems of the capital market and investment. The reader can also find here research works covering the area of managing healthcare and corporate finance. The initial field of research is well represented by authors such as Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka and Piotr Zasępa. It also contains the paper by Bartłomiej Jabłoński and Jacek Kuczowic. The problem of a broadly defined financing and managing healthcare is presented in the paper by Agnieszka Bem and Paulina Ucieklak-Jeż. As far as the notion of corporate finance is concerned, we include the articles by Paweł Mielcarz and Dmytro Osiichuk. The thematic range of scientific research materials is so diverse that we can expect the present issue to become a point of interest on the reading list, also owing to its variety.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again