Form of Work
Artykuły
(34)
Książki
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Berryman Julia
(2)
Zaremba-Popławska Ewa
(2)
Anthony T. Mitchel
(1)
Basiński Mikołaj
(1)
Drogoś Katarzyna
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Długołęcka Alicja
(1)
Greszta Elżbieta
(1)
Jankowska Urszula
(1)
Jaroszewski Marcin
(1)
Jędrzejko Mariusz Z
(1)
Katra Grażyna
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Mużdżak Antonina
(1)
Ochlust Małgorzata
(1)
Oleszkowicz Anna
(1)
Piątek Ewa
(1)
Ribner Neil G
(1)
Senejko Alicja
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Szwedzik Adam
(1)
Waśkiewicz Olena
(1)
Year
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Młodzież
(31)
Dorastanie
(8)
Dojrzewanie
(3)
Dorastanie. dorosłość
(3)
Lęk
(3)
Recenzje
(3)
Alkoholizm
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Emocje
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Osobowość
(2)
Psychologia
(2)
Płeć
(2)
Rodzina
(2)
Seksuologia
(2)
Spostrzeganie
(2)
Testy
(2)
Uczenie się
(2)
"Cześć, Tereska"
(1)
AIDS
(1)
Afryka
(1)
Agresywność
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biologia
(1)
Bunt
(1)
Decyzje
(1)
Domy dziecka
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z rodziny patologicznej
(1)
Film
(1)
Gry i zabawy
(1)
Inicjacja seksualna
(1)
Kosik, Rafał
(1)
Kozakiewicz Mikołaj
(1)
Młodzież niedostosowana społecznie
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nikotynizm
(1)
Oleszkowicz, Anna (1956- ). Psychologia dorastania
(1)
Opieka nad dzieckiem
(1)
Pedagog szkolny
(1)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy (Katowice)
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poradnictwo psycho
(1)
Problemy
(1)
Profilaktyka systemowa
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Przemoc
(1)
Psychologia wieku dorastania
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzice
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotność
(1)
Seksualność
(1)
Senejko, Alicja (1954- ). Psychologia dorastania
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkoła
(1)
Terapia pedagogiczna
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zaburzenia zachowania dziecka
(1)
Zachowanie uzależniające
(1)
Żywienie
(1)
Subject: work
Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
44 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Dorastanie jest szczególnym okresem zarówno w życiu nastolatka, jak i jego otoczenia. Aby rozumieć rozwój młodego człowieka, warto zauważyć, jak bardzo wpływają na niego przemiany kulturowo-cywilizacyjne. Procesy globalizacji stwarzają zupełnie nowe, dotychczas nieuwzględniane w teoriach naukowych, warunki rozwoju. Książka dostarcza odpowiedzi na pytania: - jak kształtują się wzorce atrakcyjności fizycznej młodzieży stale korzystającej z mediów, - jakie znaczenie mają realne i wirtualne przyjaźnie i związki w dobie portali społecznościowych, - jak krystalizuje się tożsamość i światopogląd nastolatka, - jak przebiega rozwój poznawczy człowieka dorastającego w społeczeństwie informacyjnym, skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źródła młodzieńczego idealizmu. Książka pozwala zrozumieć prawidłowości i dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolatków w sferze biologicznej, seksualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Można mieć także nadzieję, że opracowanie – które zaliczyć należy do wnikliwych badań juventologicznych, czyli nad społecznymi problemami młodzieży – znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, zarówno ze względu na przytoczone zagadnienia, jak i ze względu na poruszoną tematykę. Z merytorycznego punktu widzenia publikacja powinna być sztandarowa dla osób zajmujących się młodzieżą. Widać w niej ogromną intuicję badawczą autorów oraz praktyczny wymiar formułowanych wniosków. dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Rzeszowskiej Praca posiada zaletę rzadko spotykaną w publikacji zbiorowej – logiczny przejrzysty wykład, a przystępna forma językowa ułatwia zrozumienie prezentowanych treści przez przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Wszystko to sprawia, że praca dostarcza nam usystematyzowanej wiedzy na temat dylematów i zagrożeń współczesnego wychowania dzieci i młodzieży, pobudza do refleksji i podsuwa przykłady rozwiązań. Zaprezentowane konkluzje i delegacje tworzą prototyp nowego modelu wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży w kontekście społeczeństwa zmiany, moralnego funkcjonowania „sieciowego człowieka” i rewolucji kulturowej. dr hab. prof. AHE Irena Motow Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Publikacja jest cennym źródłem wiedzy w przedmiotowej problematyce oraz stanowi dużą wartość poznawczą i utylitarną. Ważność poruszanej problematyki, jak też interesujący sposób jej przedstawienia mogą sprawić, iż publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników, którzy po jej przeczytaniu z niecierpliwością oczekiwać będą na drugi jej tom. Ogromne zaangażowanie autorów w treści poszczególnych rozdziałów pozwoliły uzyskać udokumentowany materiał teoretyczny o cennych walorach poznawczych. dr hab. Tomasz Bąk Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Jaka jest sytuacja życiowa dorastającej jednostki w przestrzeni życiowej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną? Czy istnieje zależność pomiędzy preferowanymi przez rodziców stylami wychowania a czasem rozłąki migracyjnej? Jaki jest obraz samego siebie osób dorastających w relacjach interpersonalnych w aspekcie cech wewnętrznych określonych stylami funkcjonowania? Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć dr Anna Dąbrowska, której zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodzin patologicznych, dysfunkcjonalnych oraz stojących w obliczu różnego typu kryzysów. Szczególną uwagę skupia na postrzeganiu rzeczywistości społecznej przez młodzież wychowującą się w tego rodzaju środowiskach rodzinnych. W niniejszej publikacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 300 szkołach przedstawia sytuację życiową dorastających wychowują­cych się w rodzinach rozłączonych przestrzennie, a także nakreśla dla nich strategię działań wspierających w formie modelu realnego (zalecanego) oraz modelu wzorcowego. Książka jest kierowana do osób, które z racji wykonywanego zawodu i peł­nionych funkcji potrzebują rzetelnej wiedzy o rodzinie migracyjnej – dość nowym i wciąż jeszcze mało rozpoznanym typie środowiska wychowaw­czego. Anna Dąbrowska – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pra­cownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Ja­giellońskiego. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 16.09.2021
Bibliogr. s. 257-264.
Praca omawia pojęcie, rodzaje i przyczyny zjawisk patologicznych. Autor przedstawia psychospołeczne uwarunkowania patologii indywidualnych dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm, pornografia, samookaleczenia, samobójstwa dzieci i młodzieży). Zwraca uwagę na patologię cywilizacji konsumpcyjnej i chorób cywilizacyjnych (zakupoholizm, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, nikotynizm, depresje dziecięce, nerwice dziecięce, nieśmiałość i samotność dzieci i młodzieży, psychopatie). Ostatnie rozdziały dotyczą zagadnień związanych z patologią rodzin (agresja i przemoc rodziców wobec dzieci, przemoc seksualna, zaburzenia emocjonalne, przestępczość nieletnich) i patologią zachowań w grupach społecznych (subkultury, "fala" w wojsku, pseudokibice, sekty religijne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40324 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Terapia nastolatków / Jarosław Jagieła // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, 2, s.154-155.
Streszczenie: Rec.Neil G.Ribner, Terapia nastolatków, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Współczesne problemy młodzieży / Małgorzata Nowicka // NOWA SZKOŁA. - 1993, nr 3, s. 3-8.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ucieczka od trudnej rzeczywistości / Krzysztof Tryksza // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 10, s.27-30.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zrozumieć trudności dorastania / Mirosława Nerło // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 10, s.2-9.
Temat: Dorastanie
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W piekle blokowiska / Rafał Rutkowski // POLONISTYKA. - 2002, 10, s.623-626.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Relacje nastolatków z rodzicami / Barbara Borowiecka // NOWA SZKOŁA. - 2005, 2, s.30-32.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Realizuję program "Nasze spotkania" / Elżbieta Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, 9, s.44-45.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Strategia rozwiązywania problemów młodzieży / Teresa Nowacka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, 8, s.49-50.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 4, s.10-13.
Temat: Dorastanie
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przewidywanie konsekwencji / Grażyna Katra, Antonina Mużdżak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s.123-131.
Streszczenie: Konsekwencje swoich wyborów - przykłady warsztatów dla uczniów jak nauczyć się podejmowania słusznych decyzji w życiu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again