Form of Work
Artykuły
(60)
Publikacje naukowe
(18)
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(8)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Druki ulotne
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Goetz Magdalena
(3)
Pogorzelska Marzanna
(3)
Spurek Sylwia
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Czerwiec Karolina
(2)
Firlit-Fesnak Grażyna
(2)
Nowak Anna
(2)
Solik Aleksandra
(2)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(2)
Banaszak Łukasz
(1)
Białachowska Agata
(1)
Borowska Małgorzata
(1)
Bujak Justyna
(1)
Chełstowska Agata
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Chrzanowska Patrycja (socjolog)
(1)
Czarnecki Radosław S
(1)
Czerwińska Kornelia
(1)
Dulas Aleksandra
(1)
Fatyga Magdalena
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grochala Joanna
(1)
Grodź Iwona
(1)
Górna Joanna
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Jarząbek Jarosław
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Kozakoszczak Agnieszka
(1)
Kryniecka-Piotrak Anna
(1)
Krzysztofiak Danuta
(1)
Kudyba Karolina
(1)
Maksymowska Ewa
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Mazur Anna
(1)
Nowakowska Anna Maria (1960- )
(1)
Pikuła Norbert (1975- )
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Prokop Jiří
(1)
Prądziński Jacek
(1)
Puchała Dominik
(1)
Raczkowska Jadwiga
(1)
Rusaczyk Janusz
(1)
Rutkowska Ewa
(1)
Sapia-Drewniak Eleonora (1950- )
(1)
Sokołowska Monika
(1)
Sosnowska Irena
(1)
Spętana Jolanta
(1)
Stobiecka-Rozmiarek Olga
(1)
Stoecker Ewa
(1)
Stypińska Justyna
(1)
Szarota Piotr
(1)
Szczepankiewicz-Battek Joanna (1963- )
(1)
Szeroczyńska Małgorzata
(1)
Szyszlak Tomasz
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Tokarz Tomasz
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Ulman Paweł
(1)
Więckiewicz Agnieszka (filolog)
(1)
Wróblewska Katarzyna
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Zakład Wydawniczy Nomos
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Ziembińska Angelina
(1)
Złotorowicz Sabina
(1)
Śmiszek Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(67)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(32)
Country
Poland
(81)
Language
Polish
(80)
English
(1)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(2)
Nauczyciele
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Dyskryminacja
(32)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(13)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(11)
Szkolnictwo
(8)
Ludzie starzy
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Wykluczenie społeczne
(6)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(5)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(5)
Mowa nienawiści
(5)
ONZ. Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
(5)
Przemoc wobec kobiet
(5)
Starość
(5)
Dyskryminacja etniczna
(4)
Kobieta
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Osoby w wieku starszym
(4)
Praca
(4)
Edukacja antydyskryminacyjna
(3)
Polityka społeczna
(3)
Rodzina
(3)
Seksizm
(3)
Stereotyp
(3)
Uprzedzenia
(3)
Aktywizacja zawodowa
(2)
Dyskryminacja niepełnosprawnych
(2)
Dyskryminacja religijna
(2)
Homoseksualizm
(2)
Język
(2)
Kobieta niepełnosprawna
(2)
Migracje
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Mniejszości seksualne
(2)
Mobbing
(2)
Młodzież
(2)
Nienawiść
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Ochrona zdrowia
(2)
Odrzucenie rówieśnicze
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Polityka edukacyjna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przestępczość
(2)
Rynek pracy
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Tolerancja
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Ubóstwo
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Alkoholizm
(1)
Analiza dyskursu
(1)
Analiza treści i zawartości mediów
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyganie
(1)
Dziecko
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eutanazja
(1)
Film polski
(1)
Gerontologia
(1)
Inność
(1)
Integracja społeczna
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt etniczny
(1)
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011)
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Media społecznościowe
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody nauczania
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Osoby transpłciowe
(1)
Palmer-Fernandez, Gabriel
(1)
Patologia społeczna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polacy
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa kobiet
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Projekt "Stop Bullying"
(1)
Propaganda
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwo z nienawiści
(1)
Psychologia
(1)
Subject: work
Mała Moskwa (film)
(1)
Subject: time
2001-
(24)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(11)
Holandia
(1)
Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Kanada
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(15)
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Podręcznik
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Opracowanie
(2)
Raport
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(21)
Edukacja i pedagogika
(14)
Psychologia
(10)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Językoznawstwo
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
81 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Od Redakcji Przedkładany uwadze czytelników zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest poświęcony problematyce kobiecej. Wiadomo, że jest to problematyka bogata i różnorodna, związana z wieloma aspektami życia jednostek i społeczności. W tym tomie znalazły się tylko niektóre kwestie, może rzadziej dyskutowane. Zeszyt otwiera artykuł E. Malinowskiej na temat świadomości feministycznej kobiet – uczestniczek „Solidarności” w latach 80. Artykuł dedykujemy pamięci 30-lecia NSZZ. Kolejne teksty pokazują kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet odrzucających macierzyństwo (czyli istotny element stereotypu kobiecości) w artykule E. Garncarek. E. Paprzycka analizuje ambiwalencję procesu socjalizacji kobiet. Nieco prowokacyjnie brzmi teza A. Piekarskiej o walorach kobiet na rynku pracy: ich zatrudnianie jest wysoce racjonalne, bo są wykształcone, kompetentne i... tańsze. A. Dziedziczak-Foltyn podnosi problem równości płci w nauce i edukacji akademickiej. Na uwagę zasługuje tekst M. Nowickiej poświęcony koncepcji postkolonializmu. Koncepcja ta zyskała powodzenie wśród badaczek, m.in. jako sposób wyjaśniania społecznego położenia kobiet. I wreszcie I. Desperak omawia aktualny stan ruchu kobiecego w Polsce, podkreślając szczególną rolę dwu Kongresów Kobiet. Całości zeszytu dopełniają recenzje. Omówiona jest monografia dotycząca biedy kobiet oraz autobiografia Marii Jarosz jako przykład sukcesu wcale niełatwo osiągniętego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
W książce opisano sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy. Uwzględniono w niej najnowsze zmiany w przepisach kodeksu pracy dotyczące tych problemów. Autor przedstawia m.in.: szczegółowe rozwiązania proceduralne, organizacyjne i kadrowe; przykłady działań, dzięki którym pracodawca i zatrudnieni mogą zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu; schemat dopasowania poszczególnych działań do różnych typów organizacji; przykłady regulaminów oraz innych dokumentów wykorzystywanych w prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej; informacje istotne dla komisji antymobbingowych powoływanych w firmach i instytucjach. Publikacja zawiera plan przeciwdziałania patologiom – począwszy od określenia właściwości tych zjawisk, przez dobrą identyfikację, na rzeczywistym przeciwdziałaniu skończywszy. Adresaci: Pozycja może okazać się przydatna osobom zarządzającym firmami, urzędami, instytucjami i organizacjami non-profit, członkom zespołów i komisji antymobbingowych oraz wszystkim menedżerom i pracownikom, którym zależy na dobrym zarządzaniu i sprawiedliwym traktowaniu podwładnych. Książka może okazać się pomocna także osobom, które borykają się z problematyką mobbingu w środowisku pracy – swoim lub u najbliższych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Od pewnego czasu w wielu państwach demokratycznych daje się zauważyć niezwykłe nasilenie zjawiska określanego jako „mowa nienawiści” albo „język nienawiści”. Nienawiść – podobnie jak miłość czy przyjaźń – towarzyszą Homo sapiens od początku swego istnienia. I to zarówno w relacjach międzyjednostkowych, jak i międzygrupowych. I tak w historii naszego gatunku wyraźnie widzimy nasilanie się w różnych okresach dziejowych jednych lub drugich. Mamy czasy wojen i czasy pokoju. Ostatnio obserwujemy na świecie nasilenie się postaw nacjonalistycznych, faszyzujących i wykluczających. W Polsce wzajemne oskarżanie się dominuje w społecznych relacjach. Te negatywistyczne postawy doprowadziły do pojawienia się nowych słów w języku polskim. Słowa te pochodzą oczywiście z języka angielskiego (który stał się głównym dostarczycielem dla nowomowy polskiej). Angielski czasownik to hate (nienawidzić) wszedł do polszczyzny jako „hejt” i robi niezwykłą karierę. Pojawiają się słowa od niego pochodne: rzeczowniki: „hejter”, „hejterka”, przymiotnik „hejterski”, czasownik „hejtować”. Stają się często używanymi słowami w tekstach publicystycznych, a nawet naukowych. Hejt ma się we współczesnej Polsce znakomicie, symbolem zdziczenia obyczajów stało się zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w styczniu 2019 r. Niektórzy wierzyli, że stanie się rodzajem katharsis, które uchroni nas przed dalszą eskalacją nienawiści. Kolejne miesiące pokazały jasno, że były to tylko pobożne życzenia. Ulicznymi zamieszkami zakończył się, zorganizowany w lipcu w Białymstoku, Marsz Równości – w uczestników rzucano kamieniami, butelkami i petardami. Niedługo później gminy i powiaty (głównie z południowo-wschodniej części kraju) zaczęły przyjmować uchwały wymierzone w „ideologię LGBT”, a w istocie stygmatyzujące i wykluczające osoby nieheteronormatywne. Tuż przed Świętem Niepodległości swój manifest ogłosił w Internecie były ksiądz katolicki, Jacek Międlar, który zasłynął już wcześniej z antysemickich kazań. W manifeście wzywał do organizowania zbrojnych „szwadronów” i ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Radykalizacja konserwatywnej prawicy wywołuje wrogość i pogardę po drugiej stronie sceny politycznej. W ten sposób powstaje błędne koło nienawiści, z którego coraz trudniej się wyzwolić. Opowieść o nienawiści snuć można na różne sposoby. W tym niewielkim tomie staraliśmy się zaprezentować nie tylko odmienne podejścia teoretyczne, ale i różne rozwiązania formalne – od tekstów typowo empirycznych, po rozważania natury filozoficznej. Nie ulega wątpliwości, że nienawiść warto badać i analizować; trzeba też o niej pisać, bowiem jedynie w ten sposób możemy lepiej zrozumieć wszystkie jej uwarunkowania. W naszych czasach coraz trudniej być optymistą, ale nawet jeśli zbudowanie świata bez nienawiści nigdy nie będzie możliwe, możemy przynajmniej osłabić nieco wpływ, jaki ma ona na nasze życie i relacje z innymi. Książka Nienawiść w przestrzeni publicznej i zawarte w niej rozważania dostarczają czytelnikowi kluczy do otwarcia namysłu nad rzeczywistością. Namysłu i refleksji, która praktycznie wyeliminowana jest z publicznego życia, zazwyczaj obecnego w demokracji. W Polsce polityczno-ideologiczne podziały wyeliminowały swobodną refleksję i dlatego ta książka może nieść też przykład rozważań, które starają się poddać analizie to, co bardzo wielu ludzi w Polsce zauważa, ale zapewne nie potrafi się oprzeć dominującemu sposobowi mówienia i reagowania na „przeciwnika”, który już od dawna stał się – wbrew demokratycznym regułom – „wrogiem”. Z recenzji prof. dr hab. Ireneusza Krzemińskiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 15.03.2022
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44733 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 15.03.2022
Zwalczanie dyskryminacji w polskim systemie edukacji : przykład dobrej praktyki / Sabina Złotorowicz. W: Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji : w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, s. 67-75. - 2015.
Bibliografia na stronie 75.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 15.03.2022
Dyskryminacja w percepcji uczniów gimnzajum / Justyna Bujak. W: Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji : w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, s. 13-21. - 2015.
Bibliografia na stronach 20-21.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44059 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Różne religie - jedna szkoła / Magdalena Goetz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2014, nr 3, s. 56-58.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
To już przekracza wszelkie granice! / Ewa Maksymowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 4, s.110-121.
Streszczenie: Artykuł na temat budowania, zachowywania i odczytywania granic w kontaktach międzyludzkich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 7, s.33-37.
Streszczenie: Pozycja dzieci romskich w szkołach czeskich. Zjawisko dyskryminacji. Kwestia romska w Czechach.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again