Form of Work
Artykuły
(39)
Książki
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Chunyan Zhang
(1)
Dunin-Wilczyńska Ewa
(1)
Feibel Thomas
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Haliżak Edward
(1)
Hockuba Jadwiga
(1)
Malinow Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Miller Alice
(1)
Pochylska Anna
(1)
Rubacha Iwona
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wawerska-Kus Joanna
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Xiangyu Zeng
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Dziecko
(40)
Internet
(5)
Komputer
(4)
Reklama
(4)
Gry komputerowe
(3)
Media
(3)
Młodzież
(3)
Przemoc a dziecko
(3)
Rodzina
(3)
Dzieciństwo
(2)
Prostytucja
(2)
Seksualne wykorzystywanie dzieci
(2)
Telewizja
(2)
Ubóstwo
(2)
"Baśnie"
(1)
Agresja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Asertywność
(1)
Domy dziecka
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Mass media
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oświata
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pornografia
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka uzależnień
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc seksualna
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzinna polityka społeczna
(1)
Rozwód
(1)
Scenariusze imprez szkolnych
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć do nauczania początkowego
(1)
Straż pożarna
(1)
Szkoła
(1)
Totalitaryzm
(1)
Więziennictwo
(1)
Zagrożenia społeczne
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
46 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Intergenerational relations ; Społeczeństwo postindustrialne ; Teoria społeczeństwa ryzyka ; Zmiany kulturowe ; Transformation of class structure ; The ‘death of class’ ; The new forms of inequality ; Transformacja struktury klasowej ; „śmierć klasy” ; Nowe formy nierówności ; Post-komunistyczna transformacja ; Prorynkowe postawy ; Prodemokratyczne postawy ; Polskie Badanie Panelowe ; Social classes ; Post-communist transformation ; Pro-market attitudes ; Jakość życia ; Polish Panel Survey ; Pozycja stratyfikacyjna ; Subiektywna ocena położenia społecznego ; Położenie społeczne ; Position stratification ; Subjective evaluation of social position ; Measurement scales ; Social position ; Gender inequality ; Gender segregation ; Gender status ; Occupation attainment ; Estonian labour market ; Nierówności płci ; Segregacja ze względu na płeć ; Status płci ; Osiąganie pozycji zawodowej ; Estoński rynek pracy ; Wieś i rolnictwo ; Struktura agrarna ; Różnorodność i zróżnicowanie ; Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego ; Agriculture and countryside ; Systemic change ; Agrarian change ; Diversity and differentiation ; Zaburzenia psychiczne ; Strukturalna koncepcja dzieciństwa ; Relacje międzygeneracyjne ; Zagrożenie biedą ; Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz dzieci ; Structural concept of childhood ; Pro-democratic attitudes ; Risk of poverty ; EU initiatives for children ; Tatus społeczno –ekonomiczny ; Klasy społeczne ; Quality of life ; Subjective quality of life ; Nowa gospodarka ; Subiektywna jakość życia ; The three competing rural development dynamics ; Samobójstwa ; Zmiana systemowa ; Skale pomiarowe
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
W numerze [Contents] S T U D I A [ S T U D I E S ] Edward Haliżak: Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Security Studies as a Sub-discipline of International Relations], doi 10.7366/020909613201701, s. 9–34; Janusz Symonides: Traktat o zakazie broni nuklearnej [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons], doi 10.7366/020909613201702, s. 35–50; Anna Wojciuk: Od zagrożenia normatywnego do soft power: teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych [From Normative Threat to Soft Power: Theoretical Aspects of Diffusion Analysis of Institutional Models], doi 10.7366/020909613201703, s. 51–64; Tomasz Grzegorz Grosse: Woods jako reżim geoekonomiczny [Bretton Woods as a Geoeconomic Regime], doi 10.7366/020909613201704, s. 65– 82; Grażyna Michałowska: Dzieci uchodźcy [Juvenile Refugees], doi 10.7366/020909613201705, s. 83–104; Rafał Ulatowski: Zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna Niemiec [Germany’s Foreign Cultural and Educational Policy], doi 10.7366/020909613201706, s. 105–122; Weronika Garbacz: Dyplomacja ekonomiczna w paradygmacie realistycznym – próba konceptualizacji pojęcia [Conceptualising Economic Diplomacy within the Realist Paradigm], doi 10.7366/020909613201707, s. 123–142; Zhang Chunyan, Zeng Xiangyu: Water Crises, Water Disputes and Water Cooperation: New Perspectives for Sino-Indian Relations, doi 10.7366/020909613201708, s. 143–162; Jolanta Sierańska: Wyzwania polityki handlowej Nowej Zelandii [The Challenges of New Zealand’s Trade Policy], doi 10.7366/020909613201709, s. 163–188. S P R A W O Z D A N I E [ R E P O R T S ] Anna Pochylska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbigniew Brzeziński: myśl – działanie – dziedzictwo”, Warszawa, 20–21 października 2017 r., s. 189–202 [Report on the international academic conference 'Zbigniew Brzeziński: Thought – Politics – Legacy', Warsaw, 20–21 October 2017], s. 189–202. R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Grażyna Michałowska: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka [Preventing Mass Violations of Human Rights], s. 203–205; Andrzej Szeptycki: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie [Russia’s Hybrid War Against Ukraine], s. 206–211; Filip Urbański: Philip Muehlenbeck, Czechoslovakia in Africa, 1945–1968, s. 212–217.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Unikamy zagrożeń / Bogumiła Wódka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 7, s.419-420.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uwodzenie przez reklamę / Monika Kurzynoga // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 6, s.22-23.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uległośc wobec reklam / Barbara Orkiszewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, 1, s.61-64.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Unikajmy zagrożeń / Daria Rafalska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s.50-52.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 9, s.538-539.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 2, s.5-9.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again