Form of Work
Artykuły
(15)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Ciukszo Danuta
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Radochoński Mieczysław
(2)
Bałachowicz Józefa
(1)
Brańka Zofia
(1)
Chałasiński Józef
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Franusz Georgina
(1)
Gulczyńska Justyna (pedagog)
(1)
Głowacka-Sobiech Edyta (1972- )
(1)
Halicka Ewa
(1)
Horbowski Adam
(1)
Jacuńska Małgorzata
(1)
Januś Ewa
(1)
Józwiak Wojciech
(1)
Kaczorowska Joanna
(1)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(1)
Kielar Maria
(1)
Klepacka Anna M
(1)
Klimowicz Tadeusz
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Koziolek Adam
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Kurasz Anna
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Milas Edward
(1)
Mirkowska Zofia
(1)
Pacławska Kazimiera
(1)
Paprot Aleksandra
(1)
Pilch Tadeusz (1939- )
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Sosnowski Tomasz (1975-2020)
(1)
Stanek Piotr
(1)
Suska-Kuźmicka Monika
(1)
Szczebyło Agata
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Sławecka Jadwiga
(1)
Słowak Joanna
(1)
Taszarek Bożena
(1)
Tyluś Urszula
(1)
Wołoszyn Ewelina
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Rzeszów)
(1)
Zawadowska Janina (1936-2010)
(1)
Ziętara Wojciech
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łopatkowa Maria (1927-2016)
(1)
Żółkiewski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Dziecko wiejskie
(27)
Rodzina wiejska
(5)
Wieś
(4)
Dziecko
(3)
Rodzina
(3)
Agresywność
(2)
Dzieci
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Młodzież wiejska
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Rola społeczna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły wiejskie
(2)
Wsie
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezrobocie
(1)
Bogumił Niechcic
(1)
Cyganie
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Florkowski, Henryk
(1)
Gry i zabawy
(1)
Harcerstwo
(1)
Język dziecka
(1)
Kara cielesna
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Klub Promocji Talentów Dzieci Wiejskich
(1)
Kolonie letnie
(1)
Kształcenie
(1)
Landy, Aleksander
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Migracje
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Męskość
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(1)
Pedagodzy polscy
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Postawy
(1)
Praca osób niepełnoletnich
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia zabawy
(1)
Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjologia
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Sprawozdania z konferencji
(1)
Streetworking
(1)
Subkultura
(1)
Szanse edukacyjne
(1)
Ubóstwo
(1)
Wolontariat
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zabawki
(1)
Subject: time
1901-2000
(3)
2001-
(3)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
31 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Spis treści [Contents] Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara: Duże gospodarstwa rolne w krajach UE o różnym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2005–2016 [Large Farms in EU Countries with Different Levels of Economic Development in 2005–2016], doi: 10.7366/wir012019/01, s. 7-23; Beata Kucia-Guściora: Węzłowe problemy preferencji podatkowych dla grup producentów rolnych [Fundamental Issues of the Tax Preferences for the Groups of Growers] , doi: 10.7366/wir012019/02, s. 25-43; Ewa Halicka, Joanna Kaczorowska, Agata Szczebyło: Zrównoważona konsumpcja żywności w wiejskich gospodarstwach domowych z dziećmi [Sustainable Food Consumption in Rural Households with Children] , doi: 10.7366/wir012019/03, s. 45-61; Anna M. Klepacka: Determinants of Growth of Selected Renewable Energy Types within the Context of Sustainable Development [Determinanty wzrostu wykorzystania wybranych źródeł energii odnawialnej w kontekście rozwoju zrównoważonego], doi: 10.7366/wir012019/04, s. 63-86; Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek, Bożena Taszarek, Ewelina Wołoszyn: Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych [Preferences of Farmers from the Lublin Region in the Demand for Advisory Services], doi: 10.7366/wir012019/05, s. 87-106. Sto lat rozwoju polskiej wsi Adam Koziolek: Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim [The Genesis of the Polish Rural Press in the Territories Annexed During the Russian Partition], doi: 10.7366/wir012019/06, s. 107-121. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Temat: Intergenerational relations ; Społeczeństwo postindustrialne ; Teoria społeczeństwa ryzyka ; Zmiany kulturowe ; Transformation of class structure ; The ‘death of class’ ; The new forms of inequality ; Transformacja struktury klasowej ; „śmierć klasy” ; Nowe formy nierówności ; Post-komunistyczna transformacja ; Prorynkowe postawy ; Prodemokratyczne postawy ; Polskie Badanie Panelowe ; Social classes ; Post-communist transformation ; Pro-market attitudes ; Jakość życia ; Polish Panel Survey ; Pozycja stratyfikacyjna ; Subiektywna ocena położenia społecznego ; Położenie społeczne ; Position stratification ; Subjective evaluation of social position ; Measurement scales ; Social position ; Gender inequality ; Gender segregation ; Gender status ; Occupation attainment ; Estonian labour market ; Nierówności płci ; Segregacja ze względu na płeć ; Status płci ; Osiąganie pozycji zawodowej ; Estoński rynek pracy ; Wieś i rolnictwo ; Struktura agrarna ; Różnorodność i zróżnicowanie ; Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego ; Agriculture and countryside ; Systemic change ; Agrarian change ; Diversity and differentiation ; Zaburzenia psychiczne ; Strukturalna koncepcja dzieciństwa ; Relacje międzygeneracyjne ; Zagrożenie biedą ; Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz dzieci ; Structural concept of childhood ; Pro-democratic attitudes ; Risk of poverty ; EU initiatives for children ; Tatus społeczno –ekonomiczny ; Klasy społeczne ; Quality of life ; Subjective quality of life ; Nowa gospodarka ; Subiektywna jakość życia ; The three competing rural development dynamics ; Samobójstwa ; Zmiana systemowa ; Skale pomiarowe
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 01.03.2022
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 198)
Nazwy autorów na stronach 575-576.
Przedstawiono obszary wspierania rodzin w Polsce ukazując zarówno problemy ogólne, jak i szczegółowe. Omówiono m. in. sytuacje kryzysu w rodzinie, dezorganizację rodziny w Polsce po 1989 r., odraczanie ról małżeńskich i rodzicielskich, kryzys dialogu w rodzinie, pomoc bezrobotnym w Polsce, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i socjalną na wsi, zadania asystentów rodziny, sieroctwo, streetworking, socjalizację dorastających dziewcząt, potrzebę poradnictwa egzystencjalnego, poradnictwo kariery. Poruszono też zagadnienia: poradnictwa rodzinnego opartego na ekologicznym modelu promującym odporność psychiczną, potrzeby pomocy rodzinnym opiekunom seniorów, problemów nastoletnich matek, poradnictwa postadopcyjnego, rodzicielstwa osób chorych na schizofrenię, konsekwencji rozłąki z rodzicem spowodowanej migrację lub rozwodem, pediatrycznej opieki paliatywnej, i inne. Podsumowano projekt "Profesjonalny senior - wolontariusz w organizacji pozarządowej" we Wrocławiu. Znalazły się tu również opracowania empiryczne dotyczące np. stylów przywiązania kobiet będących w związkach partnerskich, poziomu wsparcia udzielanego gimnazjalistom z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także po angielsku.
Dla studentów specjalności pedagogicznych i pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43504 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43135 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 26.01.2022
(Agresja i przemoc we współczesnym świecie ; t. 2)
Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie.
Bibliografia przy referatach.
Tom zawiera artykuły o charakterze teoretycznym i diagnostycznym, prezentowane w czasie konferencji naukowej na temat agresji ("Agresja i przemoc we współczesnym świecie") zorganizowanej w Krakowie w 1998 r. Ukazując problem agresji w rodzinie i w szkołach (podstawowych, średnich i policealnych) omówiono przemoc wobec dziecka, wobec kobiety, w kontaktach między uczniem a nauczycielem, w społeczności uczniów, w wychowaniu fizycznym, agresywność dziewcząt i chłopców. Szeroko przedstawiono profilaktykę oraz terapię agresji i przemocy, w tym: rolę pedagoga szkolnego, rozwijanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, przykłady zajęć terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36052 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Omówienie zagadnień dotyczacych : edukacji (wykształcenia), szans życiowych/edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz możliwościach ich wyrównywania.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego / Urszula Tyluś // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 9, s.10-14.
Book
In basket
Date of change: 11.12.2020
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 43361 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45602 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2630 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość / Georgina Franusz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2013, nr 1, s. 14-19.
Streszczenie: Wyniki badań, których celem była ocena stylu życia dzieci wiejskich na przykładzie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie i na tym tle określenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Edukacja kulturowa wśród dzieci z obszarów wiejskich / Aleksandra Paprot // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 7, s.5-11.
Streszczenie: Aktywność kulturowa. Gminne instytucje i ośrodki kultury. Współpraca stowarzyszeń ze świetlicami wiejskimi. Działalność edukacyjna muzeów.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Działalność opiekuńczo-wychowawcza Edmunda Bojanowskiego / Joanna Słowak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 4, s.53-56.
Streszczenie: Obraz koncepcji wychowania dzieci wiejskich według Edmunda Bojanowskiego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Codzienność wychowawcza w rodzinach wiejskich / Józefa Bałachowicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 4, s.17-27.
Streszczenie: Praktyki wychowawcze stosowane w rodzinie wiejskej i ich wpływ na doświadczenia z dzieiciństwa dwóch pokoleń. Badania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again