Form of Work
Artykuły
(13)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Semenowicz Halina (1910-2004)
(2)
Aynuksa Ipek
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Brzegowy Paweł
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Domalewski Adam
(1)
Dorocki Sławomir (1974- )
(1)
Frankiewicz Wanda
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Kempińska Urszula
(1)
Kleczkowska Agata
(1)
Kohtamäki Natalia
(1)
Laloux Ludovic
(1)
Litwin-Sondej Elżbieta
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Nowak Anna
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Pietrewicz Oskar
(1)
Popiuk-Rysińska Irena
(1)
Rewizorski Marek
(1)
Rurka Anna (1978- )
(1)
Schreiber Hanna
(1)
Sur Serge
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Séraphin Gilles (1970- )
(1)
Urban-Sigłowy Marta
(1)
Wojnar Irena (1924-2021)
(1)
Ziarko Marek
(1)
Zielińska Karolina
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(12)
1990 - 1999
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
French
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Freinet, Celestyn
(3)
Freinet, Célestin (1896-1966)
(3)
Edukacja
(2)
Edukacja europejska
(2)
Francja
(2)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Aborcja
(1)
Badania naukowe
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Edukacja za granicą
(1)
Emigracja
(1)
Etyka
(1)
Film francuski
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kheiron
(1)
Konkurs
(1)
Kształcenie
(1)
Kucharstwo
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metodologia
(1)
Metody nauczania
(1)
Mialaret, Gaston
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nowe Wychowanie
(1)
Ojcowie i synowie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Pedagodzy
(1)
Placówki wsparcia dziennego
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Skłodowska-Curie, Maria
(1)
Stereotyp narodowy
(1)
Stern, André
(1)
Stern, Arno
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkoły
(1)
Techniki Freineta
(1)
Tematy i motywy
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uniwersytety dziecięce
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: work
Mein Vater, mein Freund
(1)
Nous trois ou rien (film ; 2015)
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(3)
Subject: place
Francja
(7)
Polska
(2)
Iran
(1)
Paryż (Francja)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Historia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.07.2022
W numerze [Contents] STUDIA [STUDIES] Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt’s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9–36; Stanisław Bieleń: NATO – czas przewartościowań [NATO – A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37–50; Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51–74; Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75–92; Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93–108; Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109–132; Agnieszka Szpak: Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ‘Little Green Men’ in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133–152; Agata Kleczkowska: Palestyna – państwo nieuznawane [Palestine – An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153–176; Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours à la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177–188; Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia’s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189–210; Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211–222; Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People’s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223–246; Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956–1973 [Sub-Saharan Africa in Israel’s Foreign Policy 1956–1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247–270; İpek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) – Well-Known Musician, Forgotten Political Figure. A Luminary in the 600 Years of Turkish–Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271–284; Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations – Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285–302; Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303–321. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat” – 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations „A Stronger UN. A Better World” – 3 November 2015], s. 323–348. RECENZJE [REVIEWS] Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN’s Collective Security System after the Cold War], s. 349–354; Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
W numerze [Contents] ARTYKUŁY [Articles] Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013 [Economic performance in Polish regions in 2013], doi: 10.7366/1509499545801, s. 5–24; Marek W. Kozak: 10 lat polityki spójności w Polsce [10 years of cohesion policy in Poland], doi: 10.7366/1509499545802, s. 25–50; Janusz Zaleski, Zbigniew Mogiła, Joanna Kudełko: Jakość prognoz płatności w ramach NPR/NSRO a wyniki analizy kontrfaktualnej [The quality of the prognoses concerning NDP and NSRF payments and the results of a counterfactual analysis], doi: 10.7366/1509499545803, s. 51–69; Magdalena Górczyńska: Odnowa miejska à la française: społeczny wymiar programów rewitalizacji [Urban renewal à la française: social dimension of urban renewal schemes], doi: 10.7366/1509499545804, s. 70–87; Andrzej Raczyk, Kamila Graczyk: Polityka promocyjno-informacyjna a rozwój gospodarczy miast Polski [Promotion and information policy and economic development of Polish cities], doi: 10.7366/1509499545805, s. 88–104; Krzysztof Bierwiaczonek: Społeczne użytkowanie przestrzeni publicznej miast posocjalistycznych. Przykład trzech miast górnośląskich [Social using of public space in the postsocialistic cities. Example of three Uppersilesian cities], doi: 10.7366/1509499545806, s. 105–124; Artur Bajerski: Lokalne konflikty wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce [Local disputes over the assignment of children to schools in their catchment areas in the rural districts of Poland], doi: 10.7366/1509499545807, s. 125–143; Maciej J. Nowak, Anna Kiepas-Kokot: Ograniczenia środowiskowe w instrumentach zarządzania przestrzenią na szczeblu gminnym w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem gmin cennych przyrodniczo [Environmental constraints in the instruments for space management at the municipal level in the West Pomeranian region], doi: 10.7366/1509499545808, s. 144–163. SPRAWOZDANIA „Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”, Konferencja Kongresu Budownictwa i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 30 czerwca 2014 r., Sejm RP, s. 164–169, doi: 10.7366/1509499545809. RECENZJE Wojciech Sońta: Joanna Bach-Głowińska, 2014, Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, doi: 10.7366/1509499545810, s. 170–173. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
System edukacyjny we Francji / Małgorzata Kowalska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2007, nr 6, s.46-48.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uczyć się dla Napoleona / Andrzej Nieuważny // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2006, nr 4, s.11-16.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 23.12.2020
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości we Francji / Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Marek Ziarko. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 302-315. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 312-315.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Nauczanie Demokracji we Francji / Ludovic Laloux ; tł. Beata Skrobacka // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 2, s.23-28.
Streszczenie: Lekcje demokracji we francuskich szkołach
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Podróż po Europie - Francja / Jolanta Wajszczuk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, 5, s.343-346.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Konkurs wiedzy o kuchni francuskiej / Gabriela Smolij // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2003, 6, s.256-257.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34156, 34155, 34154 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5814 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: Zbiór artykułów poświęconych osobie i koncepcji pedagogicznej C. Freineta oraz jej zastosowaniu w Polsce, a także stanowiących propozycje wykorzystania jego metody swobodnej twórczości w nauczaniu języka polskiego i muzyki oraz wychowaniu społecznym na lekcjach muzyki uczniów klas początkowych. Materiały z sesji zorg. przez Zakład Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego przy współudz. gdańskiego ODN dn. 23 IV 1988 r. w Gdańsku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32770 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again