Form of Work
Artykuły
(50)
Publikacje naukowe
(20)
Publikacje fachowe
(16)
Publikacje dydaktyczne
(10)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Kamińska Izabela (pedagog)
(7)
Józefowski Eugeniusz (1956- )
(3)
Borzyszkowska Hanna
(2)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara
(2)
Puławska Iwona
(2)
Samoraj Mariusz
(2)
Sasin Magdalena
(2)
Stefańska Anita (pedagog)
(2)
Łapot-Dzierwa Kinga (1969- )
(2)
Bartel Robert
(1)
Budzyński Mariusz
(1)
Czekierda Piotr (1976- )
(1)
Didkowska Bernadeta
(1)
Grodź Iwona
(1)
Górna Hanna M
(1)
Kalbarczyk Anna (1958- )
(1)
Karcz Juliusz
(1)
Kasprzak Michalina
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Kojs Rafał
(1)
Kosztyła Bernadeta
(1)
Kowal Andrzej
(1)
Kurowska Barbara
(1)
Kuźba Agnieszka Katarzyna
(1)
Leszczyński Grzegorz (1956- )
(1)
Malinowski Adam (pedagog)
(1)
Mazan-Mazurkiewicz Alicja (1972- )
(1)
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(1)
Ostrowska-Cichy Monika
(1)
Pankowska Krystyna
(1)
Ratomska Marta
(1)
Soszyński Piotr
(1)
Szabelska-Holeksa Marta
(1)
Sztorc Agata (sztuki piękne)
(1)
Szubielska Magdalena
(1)
Szymańska Anna (psycholog)
(1)
Sędzicki Mieczysław
(1)
Tarczyński Jarosław
(1)
Ungeheuer-Gołąb Alicja
(1)
Wiażewicz-Wójtowicz Paula
(1)
Wolanin Anita
(1)
Wójtowicz Marzena (psycholog)
(1)
Zalewski Zbigniew
(1)
Zembrzuska Agnieszka
(1)
Łowkajtis Dominika
(1)
Łubowska Ewa
(1)
Łukowicz-Loska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(17)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(42)
Country
Poland
(59)
Language
Polish
(58)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(7)
Klasa 1.
(6)
Klasa 2.
(6)
Klasa 3.
(6)
Nauczyciele nauczania początkowego
(5)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Edukacja artystyczna
(34)
Nauczanie początkowe
(12)
Pedagogika artystyczna
(11)
Warsztaty artystyczne
(11)
Wychowanie estetyczne
(9)
Dzieci
(7)
Sztuka
(6)
Sztuka (przedmiot szkolny)
(6)
Arteterapia
(5)
Metody nauczania
(5)
Edukacja kulturalna
(4)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Kreatywność
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Tematy i motywy
(3)
Wychowanie do wartości
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Czytelnictwo dzieci
(2)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(2)
Edukacja plastyczna
(2)
Filia nr 2 w Człuchowie (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ; Słupsk)
(2)
Filozofia
(2)
Malarstwo
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teatroterapia
(2)
Techniki artystyczne
(2)
Twórczość dzieci i młodzieży
(2)
Uczniowie
(2)
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego (Uniwersytet Warszawski)
(2)
ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie
(1)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Beszczyńska, Zofia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ilustracje dla dzieci
(1)
Imprezy artystyczne
(1)
International Society of Education through Art InSEA Poland
(1)
Język angielski
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Książka obrazkowa
(1)
Kształcenie
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Marzenia
(1)
Matematyka
(1)
Modernizm
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Musierowicz, Małgorzata
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odbiór dzieła sztuki
(1)
Papieroplastyka
(1)
Plenery artystyczne
(1)
Programy nauczania
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Taniec
(1)
Tutoring
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczucia
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Urządzenia mobilne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie plastyczne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Warszawski)
(1)
Zajęcia terenowe
(1)
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą (Uniwersytet Warszawski)
(1)
Zdolności artystyczne
(1)
Subject: time
2001-
(36)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(3)
Człuchów (woj. pomorskie)
(2)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Tarragona (Hiszpania)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(20)
Artykuł z pracy zbiorowej
(18)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(17)
Scenariusz zajęć
(9)
Artykuł z czasopisma fachowego
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(43)
Kultura i sztuka
(16)
Historia
(3)
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
59 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Podjęta tematyka rozważań sytuuje się na styku dwóch dużych obszarów dociekań pedagogicznych. Z jednej strony obejmuje problem pedeutologiczny, dociekając, w jakie kompetencje powinien być wyposażony współczesny nauczyciel, z drugiej zaś – aktualne problemy teorii wychowania estetycznego przez zawężenie podmiotu badań do nauczycieli muzyki. W pierwszej rozdziale skoncentrowano się na roli technologii informacyjno-komunikacyjnej we współczesnej pedagogice, ze specjalnym uwzględnieniem edukacji estetycznej, co każe również zastanowić się nad obecnością nowych mediów w sztuce. Przedstawione są tu stanowiska zarówno pedagogów, jak i teoretyków sztuki (tu głównie Ryszarda W. Kluszczyńskiego) na temat udziału nowych mediów w obydwu rozpatrywanych obszarach. Drugi rozdział dotyczy pojęcia kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki. Opisano w nim kompetencje oraz poddano analizie dokumenty określające postulowany stan kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki, a także ich naturalne rozwinięcie, jakim są programy kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego. W kolejnym rozdziale zawarto metodologię badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Oprócz przedmiotu badań, celów, metod, technik, narzędzi, omówiono również samą organizację badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 05.04.2022
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 347)
Na podstawie rozprawy doktorskiej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 167-186.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46639 (1 egz.)
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W serii publikowane są prace poruszające problematykę edukacyjnych oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej w różnych dziedzinach. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Zmiany, jakie zaszły w życiu kulturalnym i twórczości artystycznej, stały się przedmiotem refleksji autorów tej książki – naukowców uniwersyteckich, czynnych artystów, pracowników instytucji kultury. Dzielą się oni swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z brakiem możliwości uprawiania sztuki w dotychczasowym kształcie oraz poszukiwaniami innych środków wyrazu, nowych sposobów kontaktu z publicznością i edukacji artystycznej. Mamy nadzieję, że ta pozycja okaże się ciekawa i wartościowa dla czytelników, a w przyszłości, być może, stanie się jednym ze świadectw tych dziwnych i trudnych czasów, jakie stały się naszym udziałem. Jesteśmy przekonani, że mimo wszelkich trudności kultura i sztuka wyjdą z tej próby obronną ręką – bo bez nich świat i człowiek nie mogliby istnieć. * Książka jest niezwykle wartościową monografią naukową na temat ważnej dla człowieka funkcji sztuki i roli twórczości artystycznej w czasach niesprzyjających tradycyjnej relacji twórca–odbiorca. To bardzo interesujące opracowanie naukowe na temat różnorakich uwarunkowań kreatywności jest tym cenniejsze, że autorzy poszczególnych rozdziałów próbują opisać podjęty temat in statu nascendi, w czasach pandemii i kwarantanny. Brak dystansu czasowego do opisywanych zjawisk – ponieważ epidemia jeszcze się nie zakończyła, a zatem przedstawione warunki twórczości nie uległy zmianie – sprawia, że publikacja ma niezwykle aktualny, „gorący” charakter. Z lektury wszystkich tekstów wyłania się ponadto refleksja dotycząca głębszego znaczenia i rangi opracowania, a mianowicie, że ich autorzy, analizując sytuację w warunkach trwającej pandemii, znajdują się jednocześnie w samym środku potężnej zmiany kulturowej i rejestrują wczesny etap tego procesu. Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Pankowskiej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 24.02.2022
Sztuka abstrakcyjna / Izabela Kamińska. W: Życie Szkoły. 2022, nr 1, s. 42. - 2022.
Article
In basket
Date of change: 24.02.2022
Potwory i bazgroły / Izabela Kamińska. W: Życie Szkoły. 2022, nr 1, s. 40-41. - 2022.
Article
In basket
Date of change: 15.02.2022
Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci / Monika Ostrowska-Cichy. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 16, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria, badania praktyka w działaniach międzyedukacyjnych, s. 127-135. - 2020.
Bibliografia na stronie 135.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again