Form of Work
Artykuły
(158)
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Status
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Stanek Janusz
(2)
Bartoszak Magdalena
(1)
Bednarek Stefan
(1)
Biała Księga Kształcenia I Doskonalenia
(1)
Białek Bernadetta
(1)
Bielska Agnieszka red
(1)
Bloch Małgorzata
(1)
Borys Edyta
(1)
Budkowska Liliana
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Chmielewska Małgorzata (wychowanie przedszkolne)
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych
(1)
Dunaj-Kozakow Ewa (1957- )
(1)
Dąbrowska-Resiak Joanna
(1)
Ernstzen Sylwia
(1)
Fechner-Sędzicka Iwona
(1)
Fic Daniel
(1)
Furmańska Małgorzata
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(1)
Gospodarczyk Joanna
(1)
Gąciarz Małgorzata
(1)
Główczewska Daria
(1)
Głąbicka Krystyna
(1)
Habera Hanna
(1)
Jeżowski Mateusz
(1)
Jurek-Rech Beata
(1)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(1)
Kamińska Krystyna (pedagog)
(1)
Kanios Anna
(1)
Kapica Gabriela
(1)
Kasprzak Kaja
(1)
Kałużyńska Marta
(1)
Koralewska Grażyna
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Krzak Barbara
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Makowczyńska Agnieszka
(1)
Mazińska Magdalena
(1)
Morawska Iwona
(1)
Nauczanie
(1)
Nehring Alicja
(1)
Ochmański Marian (1936- )
(1)
Pachniak Katarzyna
(1)
Pachocki Michał
(1)
Partyka Małgorzata
(1)
Parzęcki Ryszard red
(1)
Pawłowska-Niedbała Anna
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Piotrowski Eugeniusz (pedagog)
(1)
Piotrowski Robert
(1)
Poszytek Paweł (1968- )
(1)
Prokowska Teresa
(1)
Prusinowska Magdalena
(1)
Pytka Bożena
(1)
Sak-Grzelczak Ewa
(1)
Sawiński Zbigniew
(1)
Sbruèva Alìna Anatolìïvna
(1)
Sielatycki Mirosław (1957- )
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Strachanowska Iwona Maria
(1)
Subocz Elżbieta
(1)
Szklarczyk-Amati Eliza
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Sztyber Władysław Bogdan
(1)
Szymczyk Leokadia
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Wal Iwona
(1)
Willan-Horla Lidia
(1)
Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Białystok)
(1)
Zamojda Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(152)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(22)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(187)
Language
Polish
(185)
English
(1)
Russian
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(3)
Nauczyciele
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Bibliotekarze
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Pedagodzy
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Edukacja europejska
(97)
Unia Europejska
(85)
Wychowanie przedszkolne
(18)
Integracja europejska
(17)
Edukacja
(15)
Nauczyciele
(11)
Nauczanie początkowe
(7)
Edukacja międzykulturowa
(6)
Edukacja ekologiczna
(5)
Języki obce
(5)
Konkurs
(5)
Oświata
(5)
Europa
(4)
Fundusze strukturalne
(4)
Gimnazjum
(4)
Język angielski
(4)
Kształcenie
(4)
Scenariusz lekcji
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Wymiana międzynarodowa
(4)
Edukacja historyczna
(3)
Globalizacja
(3)
Kompetencje kluczowe
(3)
Polska
(3)
SOCRATES
(3)
Włochy
(3)
Ścieżki edukacyjne
(3)
Biblioteki szkolne
(2)
Dzień Europy
(2)
Edukacja językowa
(2)
Edukacja przyrodnicza
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Ekorozwój
(2)
Ewaluacja
(2)
Finanse
(2)
Francja
(2)
Integracja
(2)
Irlandia
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Kształcenie za granicą
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Niemcy
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Opieka społeczna
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca socjalna
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Program nauczania
(2)
Programy edukacyjne UE
(2)
Przyroda
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły
(2)
Uczenie się
(2)
Współdziałanie
(2)
Wykształcenie
(2)
"Biała Księga" edukacji i kształcenia
(1)
"Dwanaście gwiazd"
(1)
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
(1)
Baza danych
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Comenius (program)
(1)
Demokracja
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dzieci
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Edukacja elementarna
(1)
Edukacja humanistyczna
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja przyszłości
(1)
Edukacja za granicą
(1)
Edukacja zawodowa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekoturystyka
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erasmus+ (program)
(1)
Europa Środkowa
(1)
Europejska Rama Kwalifikacji
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejski Zielony Ład (program)
(1)
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
(1)
Facebook
(1)
Fundusz socjalny
(1)
Grecja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Historia
(1)
Hymn Unii Europejskiej
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Subject: time
2001-
(17)
1989-2000
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(10)
Polska
(7)
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(17)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(16)
Artykuł z pracy zbiorowej
(12)
Artykuł problemowy
(11)
Scenariusz zajęć
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Literatura polska
(1)
Literatury europejskie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(24)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
187 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
OD REDAKCJI JAK KSZTAŁCIĆ SOCJOLOGÓW? Niniejszy zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest poświęcony problemom dydaktycznym. Jakkolwiek dydaktyka dominuje w codziennej działalności nauczycieli akademickich, rzadko jest przedmiotem debaty ponadlokalnej (czyli dotyczącej bieżących spraw organizacyjnych), analizującej sens i charakter studiów socjologicznych. Jesteśmy w trakcie przemian szkolnictwa wyższego ze względu na nowe Ustawy oraz wdrażanie doświadczeń i ustaleń Unii Europejskiej (proces boloński, krajowe ramy kwalifikacyjne). Przemiany te są odpowiedzią na wyzwania współczesności. Są też przedmiotem dyskusji w środowisku socjologów, w ramach Konferencji Instytutów Socjologii, na konferencjach (m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – listopad 2010) i na Zjeździe w Krakowie (wrzesień-2010). Takie właśnie są źródła prezentowanych tekstów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Nearly all the texts included in this issue of Sociological Revue relate to civil society and participative democracy. The articles present various approaches to these phenomena and their aspects, and are based on empirical data. The large article by F. Schütze is focused on the results of research previously presented in Sociological Review (vol. 60–2011/1 and vol. 57–2008/4). This international research project is devoted to European identity and civil society, as a result of which, the author proposes the design of a learning program for civil society activists and common citizens. The next article by A. Krzewińska describes the method of study of deliberative democracy developed by James Fishkin. J. Stempień proposes the economic concept of Principal-agent to investigate representative democracy systems. M. Legris Revel analyses research results in France concerning the process of institutionalisation and proceduralisation of the participation of citizens. C. Penna proposes the actor-network approach to investigate the relationships between social movements and the state during the land reform in Brazil. The last article by M. Wieczorkowska is devoted to a different topic – the cultural and social aspects of the female body in the context of medicalisation.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 25.03.2022
(Organizacja i Zarządzanie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego)
Bibliografia przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36136 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 08.07.2021
Dzieci świata / Małgorzata Gąciarz. W: Życie Szkoły. 2004, nr 5, s. 38-43. - 2004.
Poznawanie kultury europejskiej.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prezentacja Polski w Radzie Unii Europejskiej / Małgorzata Partyka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 12, s.16.
Streszczenie: Scenariusz lekcji bibliotecznej. Uświadomienie uczniom roli i znaczenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Poznajmy się lepiej / Jolanta Rogoza // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, 1, s.29-31.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Nasz przedszkolak w Europie / Teresa Dziurzyńska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, 7, s.430-432.
No cover
Article
In basket
No cover
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again