Form of Work
Artykuły
(30)
Publikacje fachowe
(16)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Skrzyński Dariusz
(4)
Gondek Tomasz Maciej
(2)
Jędrzejko Mariusz
(2)
Murawiec Sławomir (1966- )
(2)
Bartkowiak Kinga
(1)
Blicharski Marcin
(1)
Dobska Monika
(1)
Duszyński Jerzy (1949- )
(1)
Gniadek Agnieszka
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Górniak Jarosław
(1)
Ires Correa Washington
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Koniewski Maciej
(1)
Kossowska Małgorzata (1968- )
(1)
Kozłowska Beata
(1)
Kościelny Robert
(1)
Krefft Maja
(1)
Krupnik Seweryn
(1)
Kuszak Kinga
(1)
Kuś Paweł
(1)
Kłodkowski Piotr (1964- )
(1)
Kłoskowska Adriana
(1)
Letki Natalia (1973- )
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna
(1)
Lewko Jolanta
(1)
Litwinow Monika
(1)
Majkusiak Danuta
(1)
Marciniak Lidia
(1)
Nalepa Zofia (modelka)
(1)
Nowicka Olga
(1)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(1)
Rewekant Anna (psychiatra)
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Sadowska Katarzyna
(1)
Sander Aleksandra
(1)
Siewierska-Chmaj Anna (1955- )
(1)
Sterna Władysław
(1)
Szczegielniak Anna
(1)
Taraszkiewicz Małgorzata
(1)
Tur Porres Gisselle
(1)
Wasilewski Juliusz
(1)
Wichary Szymon
(1)
Wilkowska Magdalena
(1)
Wrońska-Zblewska Katarzyna
(1)
Zaleśkiewicz Tomasz (1970- )
(1)
Śniegulska Magdalena
(1)
Świtał Paweł
(1)
Żerdziński Maciej (1967- )
(1)
Year
2020 - 2022
(36)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(33)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(36)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(5)
Nauczyciele
(5)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Przedszkola
(2)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Pedagodzy
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Epidemie
(34)
COVID-19
(27)
Wpływ na zdrowie
(9)
Zdrowie psychiczne
(9)
Nauczanie na odległość
(6)
Nauczyciele
(5)
Dzieci
(4)
Biblioteki publiczne
(3)
Biblioteki szkolne
(3)
Covid-19
(3)
Kryzys psychiczny
(3)
Chorzy na depresję
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Dobrostan psychiczny
(2)
Kwarantanna (medycyna)
(2)
Lockdown
(2)
Praca zdalna
(2)
Prawo pracy
(2)
Płaca
(2)
Społeczeństwo
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Uczniowie
(2)
Uzależnienie od Internetu
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wynagrodzenia
(2)
Aktywność zawodowa
(1)
BHP
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Bibliotekarze
(1)
Choroby zakaźne ludzi
(1)
Czas
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dojrzewanie
(1)
Frankl, Viktor E.
(1)
Gospodarka
(1)
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
(1)
Jaspers, Karl
(1)
Koronawirusy
(1)
Kryzys rozwojowy
(1)
Książki
(1)
Miejska Biblioteka Publiczna (Chrzanów)
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Organizacja pracy
(1)
Osoby samotne
(1)
Osoby uzależnione od Internetu
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Pomaganie
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedszkola
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia egzystenclana
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Samotność
(1)
Strach
(1)
Stres
(1)
Sukces
(1)
Tokarczuk, Olga
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uzależnienie od gier komputerowych
(1)
Użytkownicy bibliotek
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(30)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(24)
Mokotów (Warszawa ; część miasta)
(1)
Niemcy
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(8)
Artykuł z czasopisma fachowego
(8)
Case study (studium przypadku)
(5)
Artykuł fachowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Poradnik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Felieton
(1)
Komentarz prawny
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(18)
Psychologia
(13)
Medycyna i zdrowie
(12)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(4)
Historia
(1)
38 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Monografia prezentuje przygotowanie zarówno samego systemu zarządzania w opiece zdrowotnej, jak i podmiotów do zagrożenia, jakim jest pandemia. W pracy dokonano rozpoznania i oceny polskiego systemu na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Krytycznej ocenie poddano wpływ pandemii na politykę zdrowotną oraz działania podejmowane przez poszczególne rządy w celu łagodzenia skutków COVID-19 zwłaszcza w trakcie pierwszej fali. Próba zebrania danych statystycznych w odniesieniu do ogólnej pojemności zakładów, szacowanej zdolności intensywnej opieki do radzenia sobie ze wzrostem liczby pacjentów oraz wskazanie wydatków w zakresie dodatkowych środków przeznaczonych na służbę zdrowia w czasie pandemii to tylko przykładowe obszary objęte obserwacją statystyczną, umożliwiającą wysunięcie pierwszych wniosków. Ze względu na wielość poruszanych zagadnień i zróżnicowanie poziomu szczegółowości wywód jest prowadzony na dwóch zasadniczych poziomach – regulacji prawnych wprowadzonych w okresie pandemii i realnych problemów zarządczych w obszarze ambulatoryjnej opieki i lecznictwa zamkniętego. Wielość problemów pojawiających się na poszczególnych etapach analizy spowodowała, że pracę ograniczono jedynie do zarysowania zagadnień, ukazując konieczność zmian.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Spis treści: 3-11. Nanotechnologia w obliczu nowotworów Nanotechnology in the face of cancer Dominika Psiuk, Emilia Nowak, Agata Rocka, Krystian Cholewa, prof. dr hab. n. med. Agata Filip 14-18. Remdesivir a covid-19 Remdesivir a covid-19 Izabela Oleś 19-28. Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology Szymon Adam Porębski Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Po zmianie w prawie od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Publikacja ,,Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii'' powstała przy współpracy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz współpracujących ośrodków akademickich w reakcji na bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierujemy do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia i skutecznej pomocy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Polecenie pracy zdalnej, w celach związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi, może być zarówno samodzielną decyzją pracodawcy, jak i odpowiedzią na wniosek samego pracownika. Pracodawca może określić zasady pracy zdalnej np. w zarządzeniu lub w regulaminie pracy, jednak polecenia powinny być wydawane indywidualnie poszczególnym pracownikom. Dzięki publikacji poznasz najważniejsze reguły związane z polecaniem pracy zdalnej i reguł jej wykonywania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 04.02.2022
Bibliografia, netografia na stronach 83-84.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 13.12.2021
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46615 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46571 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 29.03.2021
Covid-19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. 2020, nr 11, s. 10-12. - 2020.
Wykaz aktów prawnych na stronie 12.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again