Form of Work
Artykuły
(58)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(8)
Publikacje popularnonaukowe
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Zając Dariusz
(3)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(2)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Trojan Elżbieta
(2)
Baranowska Lidia
(1)
Graczyk Agnieszka
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Górniewicz Józef (1956- )
(1)
Halina wybór oprac
(1)
Jastrzębska Lidia
(1)
Juśko Edmund (1955- )
(1)
Kaszyński Krzysztof
(1)
Kucha Ryszard (1942- )
(1)
Lucjan wybór oprac
(1)
Marchlik Paulina
(1)
Merieu Philipe
(1)
Mroczek Krystyna
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedojadło Andrzej (1953- )
(1)
Nowak Małgorzata
(1)
Płaziak-Janiszewska Alina
(1)
Rojek Marcin
(1)
Rusiecki Mieczysław (1932- )
(1)
Szewczyk Kazimierz
(1)
Wiśniewska Jolanta (pedagog)
(1)
Wojtyła Wojciech
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława
(1)
Wąsik Barbara (pedagog)
(1)
Zdybel Dorota
(1)
Żuk-Łapińska Ludmiła (?-2004 )
(1)
Żukowski Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(52)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(14)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(67)
Subject
Nauczyciele
(56)
Etyka zawodowa
(14)
Etyka nauczyciela
(10)
Pedagogika
(4)
Uczniowie
(3)
Autorytet
(2)
Bibliotekarz
(2)
Etyka
(2)
Etyka nauczycielska
(2)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(2)
Odpowiedzialność
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Postawy
(2)
Szkoła
(2)
Uczeń
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowawca
(2)
Zawód
(2)
Bergson, Henri
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dyrektorzy
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Egzaminator
(1)
Egzaminy
(1)
Egzaminy zewnętrzne
(1)
Etyka (przedmiot szkolny)
(1)
Etyka pedagogiczna
(1)
Filozofowanie z dziećmi
(1)
Homplewicz, Janusz
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura pracy
(1)
Muzyka
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciel
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele-bibliotekarze
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Osobowość
(1)
Prawda
(1)
Pękala, Joanna
(1)
Raport z badań
(1)
Rodzice
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Spolegliwość (filozofia)
(1)
Sport
(1)
Spostrzeganie
(1)
Studenci
(1)
Szkoła a rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wartości
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie do prawdy
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Wzór osobowy
(1)
Subject: work
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Etyka pedagogiczna
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(10)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Raport z badań
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Bibliografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Filozofia i etyka
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
67 results Filter
Book
In basket
Date of change: 22.04.2022
Materiały z II Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu w 1995 roku.
Bibliografia przy rozdziałach.
Materiały zawarte w tej książce są zbiorem referatów, które można podzielić na trzy grupy tematyczne dotyczące: kulturowo-poznawczych kontekstów kształcenia nauczycieli; stanu świadomości nauczyciela widzianego przez pryzmat badań i stwierdzeń empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36219 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli, z uwagi na jej niezwykłą wrażliwość, nie należy do łatwych obszarów badawczych. Ze względu na brak jednoznaczności w rozwikłaniu kwestii etycznych zawodu nauczycielskiego (choć zapewne nie tylko zawodu nauczycielskiego, jeśli chodzi o sprawy etyki), należy zachować umiar i powściągliwość w przyjmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących etyki zawodu nauczycielskiego. Taka jest bowiem specyfika etycznego wymiaru pracy zawodowej nauczycieli, który nie poddaje się jednoznacznym kategoryzacjom. Taką postawę, którą w tym miejscu można by nazwać „umiarkowanie zdystansowaną” wobec etycznego wymiaru zawodu nauczycielskiego starał się zachować autor przedłożonej pracy. Praca ma charakter studium teoretycznego i wpisuje się we współczesną myśl pedagogiczną, a w szczególności pedeutologiczną. Zaprezentowano w niej wiele kwestii, które, dotychczas, nie były w zadowalającym stopniu dostrzegane i doceniane, a niejednokrotnie i pomijane w rozważaniach nad etycznym wymiarem zawodu nauczycielskiego. Rozprawa składa się z pięciu wzajemnie dopełniających się rozdziałów. W pierwszym z nich podjęto analizę etycznych kwestii pracy zawodowej, a w szczególności kategorię etyczności pracy zawodowej, jej teoretycznych podstaw, a także etyczności niektórych zawodów po to, aby na ich tle przedstawić etyczność pracy zawodowej nauczycieli. W rozdziale drugim przedstawiono kwestie związane z etycznością reprezentantów tej kategorii społeczno-zawodowej, jaką stanowią nauczyciele. Uwagę skupiono wokół zróżnicowanych podejść do etyki zawodowej nauczycieli oraz możliwych sposobów jej rozumienia. W rozdziale trzecim podjęto próbę naukowej eksploracji niektórych kwestii etycznych związanych z uprawianym zawodem nauczycielskim. W szczególności poddano analizie pracę zawodową nauczyciela jako przedsięwzięcie moralne, dylematy etyczne, jakie występują w pracy zawodowej nauczycieli oraz kwestie etyczne zawodu nauczycielskiego w dobie globalizacji, integracji oraz transformacji jako procesów zachodzących w rzeczywistości społecznej, a tym samym i w rzeczywistości edukacyjnej. Rozdział czwarty poświęcono próbom zestawienia etyki zawodowej i profesjonalizmu nauczycielskiej aktywności, czego konsekwencją może być etyczny profesjonalizm nauczycieli. W ostatnim, piątym rozdziale poszukiwano kształtu edukacji etycznej nauczycieli, takiego kształtu, który pozwoliłby na właściwe przygotowanie nauczycieli do zawodu pod względem etycznym. Pracę zamyka zakończenie oraz bibliografia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela-wychowawcy / Tadeusz Pilch // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1995, 3, s.3-7.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Tolerancja i odpowiedzialność nauczyciela / Jerzy Nikitorowicz // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2000, 1-2, s.163-174.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Być nauczycielem...czyli 5 X P / Małgorzata Nowak // NOWA SZKOŁA. - 2002, 8, s.40-41.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wychowanie w erze ponowoczesności / Małgorzata Nowotka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 9, s.41-45.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.02.2021
Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak. W: Nowa Szkoła. 2003, nr 6, s. 17-20. - 2003.
Etyka zawodowa nauczycieli.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again