Form of Work
Książki
(17)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Proza
(1)
Status
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Bejma Agnieszka
(1)
Białobłocki Zbigniew
(1)
Dzierzgowski Jan
(1)
Dąbrowski Marek
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Filipiak Ewa (pedagog)
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Glińska Bożena
(1)
Grzegorz Borowski
(1)
Iglicka Krystyna
(1)
Inglot Tomasz (1961- )
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jasiński Zenon (1945- )
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kastory Andrzej (1939- )
(1)
Kofman Jan (1941- )
(1)
Leczyk Marian (1926- )
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Mayhew Alan
(1)
Mihes Cristina
(1)
Molisak Alina
(1)
Naszyńska Aneta Reż
(1)
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
(1)
Podemski Krzysztof
(1)
Półgrabia Katarzyna
(1)
Roszkowski Wojciech (1947- )
(1)
Skorupa Ewa (1956- )
(1)
Sosnowska Danuta
(1)
Stasiuk Andrzej (1960- )
(1)
Szczerek Ziemowit (1978- )
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Waingertner Przemysław
(1)
Widarski Marek
(1)
Wierzejska Jagoda
(1)
Wright Jagna
(1)
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej (Kutno )
(1)
Zieleńska Marianna
(1)
Ziółkowska-Sobecka Marta (1936-2001)
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1989-2000
(3)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Europa Środkowo-Wschodnia
(5)
Oświata za granicą
(3)
Szkolnictwo
(3)
Integracja europejska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska
(2)
"Solidarność"
(1)
Antologia
(1)
Artykuły
(1)
Bahlcke, Joachim
(1)
Bracia czescy
(1)
Cenzura
(1)
Chile
(1)
Demografia
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja wolności
(1)
Ewangelicyzm reformowany
(1)
Historia
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Interpretacja dzieła sztuki
(1)
Komunizm
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Literatura polska
(1)
Meksyk
(1)
Młoda Polska
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939)
(1)
Pedagogika
(1)
Podróże
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Postkomunizm
(1)
Pozytywizm
(1)
Prawo pracy
(1)
Stasiuk, Andrzej
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
UNICEF
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojna zimowa (1939-1940)
(1)
Wolontariusze
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawacka, Elżbieta (1909-2009)
(1)
Zawód
(1)
Żydzi
(1)
Subject: work
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(9)
Europa Środkowa
(1)
Polska
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Publikacje
(2)
Relacja z podróży
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Sprawozdanie z konferencji
(1)
Szkic literacki
(1)
Domain
Historia
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Podróże i turystyka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Religia i duchowość
(1)
29 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
To kolejna publikacja z serii poświęconej polskiej refleksji politycznej, odnoszącej się do integracji Europy Środkowo-Wschodniej. Czytelnik znajdzie w niej teksty historyków, politologów i ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych. Dotyczą one relacji zachodzących między Polską i Polakami a narodami Europy Środkowo-Wschodniej: Węgrami, Czechami, Słowakami, Rumunami i ich państwami od schyłku XIX do początku XXI wieku. Autorzy uwzględniają nie tylko fakty z zakresu wzajemnych stosunków pomiędzy Warszawą, Budapesztem, Pragą, Bratysławą i Bukaresztem, lecz także ich zaczyn – polskie koncepcje, projektujące kształt relacji z Madziarami, Czechami, Słowakami i Rumunami oraz odtworzonymi przez nich w XX wieku suwerennymi państwami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
First part of the issue investigates the various presentations of space and its entanglement with ideology. The authors of the articles focus on the cultural representations of space, how they influence social emotions, and how they create and affect social imaginaria and national identifications. An international researchers discuss the directions of changes and the character of processes that mostly occur in Central, Eastern, and South-Eastern Europe in the twentieth and twenty-first century and address symbolic disputes over space or antagonized forms of space representation associated with old and new national conflicts. Pierwsza część rocznika poświęcona jest badaniom różnych konstruktów przestrzeni i ich uwikłania w ideologię. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na kulturowych reprezentacjach przestrzeni, na tym, jak wpływają one na emocje społeczne, jak tworzą i wpływają na społeczne wyobrażenia i narodowe identyfikacje. Międzynarodowe grono badaczy omawia kierunki zmian i charakter procesów występujących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku, a także odnosi się do symbolicznych sporów o przestrzeń lub sprzecznych wyobrażeń o niej wynikających z dawnych i nowych konfliktów narodowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Od Redakcji Uwadze czytelnika proponujemy lekturę kolejnego tomu „Przeglądu Socjologicznego” o zróżnicowanej treści. Pierwszą część tomu poświęcamy problematyce przemian i sytuacji uniwersytetu, szerzej szkolnictwa wyższego. Problematyka ta jest żywo dyskutowana w środowisku akademickim. Poświęcamy jej artykuł A. Boczkowskiego, skoncentrowany na dylematach umasowienia i uzawodowienia studiów wyższych. Drugi tekst, autorstwa I. Wagner, omawia sytuację naukowców w warunkach przemian instytucjonalnych. Ponadto zaprosiliśmy do dyskusji kilkoro autorów. Ich wypowiedzi dotyczą tych aspektów funkcjonowania uniwersytetu, które ich zdaniem są ważne dla uczestników społecznego pola nauki. Publikujemy wypowiedzi B. Fatygi, J. Kulpińskiej, Ł. Sułkowskiego i T. Szawiela. Dyskusję chcemy kontynuować w następnych zeszytach Przeglądu. Zapraszamy do udziału. Na drugą część tomu składają się trzy artykuły o zróżnicowanej tematyce: I. Sadowski przedstawia interdyscyplinarny obszar teoretyczno-badawczy neoinstytucjonalizmu, M. Nowicka (w nawiązaniu do książki T. Zaryckiego) omawia problem postkolonialnej sytuacji Europy Środkowo-Wschodniej po transformacji ustrojowej, zaś K. Franczak prezentuje założenia tzw. analizy ramowania (framing analysis), perspektywy badawczej skupionej na schematach interpretacji stosowanych w przekazach medialnych oraz różnych odmianach działań zbiorowych. W tomie znajdziemy także recenzję publikacji poświęconej przemianom kulturowym. Zwracamy uwagę na wydarzenia środowiskowe, publikując relacje z dwóch konferencji: na temat socjologii literatury oraz o aktualnej sytuacji socjologii i socjologów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Od Redakcji Prezentowany zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony został dziejom socjologii polskiej. Pragniemy przy tej okazji przypomnieć wydarzenie z roku 1860, a więc sprzed 150 lat, kiedy to wydano dwie książki: we Lwowie: Myśl ogólną fizyologii powszechnej Józefa Supińskiego oraz w Warszawie Uwagi nad obecnym stanem robotników wiejskich w Królestwie Polskim Ludwika Górskiego. Rok 1860 przyjąć można jako cezurę w dziejach refleksji o społeczeństwie, datę narodzin w Polsce właściwej socjologii. W obu tych pracach nawiązano do socjologów francuskich - do Augusta Comte`a (Supiński) i do Frédèrica Le Play`a (Górski). Działo się to w 21 lat po opublikowaniu tomu IV Kursu filozofii pozytywnej, gdzie Comte wprowadził nową nazwę do leksykonu nauk - „socyologia”, jak to się naówczas u nas pisało, w 5 lat po wydaniu Les Ouvriers européens pióra francuskiego socjografia. Daty to stosunkowo wczesne,zważywszy, że rozprzestrzenianie się idei tej nowej nauki na świecie nabrało tempa przede wszystkim za sprawą Herberta Spencera, którego socjologiczna twórczość poczęła się dopiero w szóstej dekadzie XIX stulecia. Supiński zaczynał swą pracę od pytania, o to „gdzież są ludzie w przeszłości całej, którzy by dostrzegli i zrozumieli przyrodzony organizm stowarzyszenia ludzkiego?”, zaś Górski głosił, iż wszelkie opinie o rzeczywistości społecznej wsi „winny być poparte gruntownym zbadaniem moralnego i materialnego stanu pojedynczych rodzin robotników w różnych okolicach kraju”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 27.04.2022
(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 247)
Bibliografia na stronach 181-185.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36225 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36215 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36116 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.09.2021
(Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 69)
Bibliografia przy pracach.
Tekst częściowo w języku angielskim. Streszczenie po angielsku przy pracach. Wstęp, spis treści także w języku angielskim.
Pierwsza publikacja, w której zaprezentowano wyniki projektu "Social Inequality and Why it Matters for the Economic and Democratic Development of Europę and its Citizens: Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective" (EUREQUAL). Projekt ten koordynowany przez Department of Politics and International Relations, Oxford University był realizowany od 1 maja 2006 roku do 30 września 2009 w 13 krajach postkomunistycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Polską część badania przeprowadził Instytut Socjologii Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46526 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 07.05.2021
Jadąc do Babadag / Andrzej Stasiuk. - Wydanie II. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2004. - 321, [3] strony : ilustracje ; 20 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46292 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 12.05.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym / Joachim Bahlcke. - Berlin ; Siedle, 2017.
Book
In basket
Date of change: 26.02.2019
Nazwy autorów wprowadzone pod tekstem.
Tekst częścowo po angielsku. Streszczenie w językach angielskim, niemieckim, polskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45655 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 14.09.2017
Mapy na wyklejkach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45131 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Sytuacja demograficzna krajów regionu. Polityka migracyjna krajów regionu. Polityka społeczna: prowadząca do wzrostu aktywności zawodowej, polityka prorodzinna.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Z raportu UNICEF
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. 295-300. Indeks.
Streszczenie: Spis treści: MIZOGINIZM, HISTERIA, MELANCHOLIA: 1. Filozofia nie tylko o ┬Falbankach├ w powieści Józefa Weyssenhoff a Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, 2. Histeryczki, mizogini i melancholicy. Pieniądz. Powieść z obcego życia Andrzeja Struga, TAJNIKI FIZJONOMIKI: 1. Parę słów o sztuce portretowania. Dwie zapomniane powieści Aleksandra Świętochowskiego, 2. Piękno u Orzeszkowej ─ teoria Lavatera czy greckie kalos kagathos? OCZAMI POETÓW I MALARZY: 1. Transformacje i podobieństwa symboliki rewolucyjnej u poetów młodopolskich, 2. Th anatos Malczewskiego i thanatos poetów. ANEGDOTY I SENSACJE: 1. Sensacyjny paragraf Lex Heinze oraz zakazana książka Kobieta i jej wdzięki, 2. W kręgu kobiecych sensacji i sensacji o kobietach. ┬Tajny Detektyw├ jako źródło kryminalno-sądowych newsów. NA MARGINESIE HISTORII CENZURALNYCH: 1. Sztuka pod rządami cesarza Wilhelma II. Kłopoty niemieckich dramatopisarzy z cenzurą teatralną, 2. ┬Na ławie oskarżonych├. Konfi skaty prasowe w Krakowie drugiej połowy XIX wieku, 3. Cenzura i o cenzurze na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych. NACJONALIZM I POSTKOLONIALIZM: 1. Opinie Bolesława Prusa o Prusakach i Niemcach (na podstawie Kronik), 2. Nacjonalizm polski i niemiecki w konfrontacji. Obrona polskiej kultury i niemieckie wizje jedności kultury, 3. Germańskość kontra słowiańskość. Asymilacja Polaków czy odrębność?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again