Form of Work
Artykuły
(60)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Nowel Ewa
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Balicki Michał
(1)
Butarewicz Agata
(1)
Cabała Paweł
(1)
Chabior Agata
(1)
Ciężka Beata
(1)
Ciżkowicz Barbara
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Dybaś-Stronkowska Magdalena
(1)
Furmańska Małgorzata
(1)
Granosik Mariusz
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Hernik Kamila
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Izdebska Jadwiga
(1)
Jarkiewicz Anna
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kanios Anna
(1)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(1)
Kasprzak Tomasz
(1)
Kowalczuk-Walędziak Marta
(1)
Kołodziej Arkadiusz (socjologia)
(1)
Kołodziejczyk Jakub
(1)
Kościejak Lech
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Majer Ryszard
(1)
Mazurek Emilia
(1)
Onderka Zdzisław
(1)
Orlińska Ewa
(1)
Piaseczna Beata
(1)
Podkońska Aleksandra
(1)
Porąbaniec Małgorzata
(1)
Rybicka Kornelia
(1)
Rybińska Agnieszka
(1)
Sobieraj Iwona (socjologia)
(1)
Sobol Emilia
(1)
Sobolewska-Popko Agnieszka
(1)
Stempień Michał
(1)
Szluz Beata
(1)
Szorc Katarzyna
(1)
Szpunar Małgorzata
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Szymborski Paweł
(1)
Udzik Beata
(1)
Usarek Jagoda
(1)
Willan-Horla Lidia
(1)
Wojnowski Piotr
(1)
Wolska-Prylińska Dorota
(1)
Łojko Majka
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Łuszczyńska Maria
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(59)
Time Period of Creation
2001-
(37)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(65)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(25)
Nauczyciele
(3)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Psycholodzy
(2)
Menedżerowie
(1)
Pedagodzy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Ewaluacja
(54)
Opieka społeczna
(26)
Praca socjalna
(26)
Ewaluacja dydaktyczna
(7)
Język polski
(5)
Autoewaluacja
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Edukacja zdrowotna
(3)
Kształcenie
(3)
Nadzór pedagogiczny szkoły
(3)
Socjoterapia
(3)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Europejski Fundusz Społeczny
(2)
Jakość kształcenia
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Polityka społeczna
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Ścieżki edukacyjne
(2)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezdomność
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Coaching
(1)
Design thinking
(1)
Diagnostyka
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja domowa
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka
(1)
Ewaluacja wewnętrzna
(1)
Ewaluacja zewnętrzna
(1)
Finanse
(1)
Jakość usług
(1)
Kierowanie szkołą
(1)
Kobieta
(1)
Kreatywność
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Mentoring
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Neoliberalizm
(1)
Ocena ex ante
(1)
Ocenianie
(1)
Paradygmaty
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Popper, Karl R.
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program nauczania
(1)
Program wychowawczy
(1)
Projektowanie
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rada pedagogiczna
(1)
Raport
(1)
Reforma edukacji
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia
(1)
Socjotechnika
(1)
Studenci
(1)
Superwizja w pracy socjalnej
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terapia dydaktyczna
(1)
Testy, eksperymenty psychologiczne, pomiary
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Warsztaty
(1)
Wychowawca
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wyobraźnia
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(35)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(29)
Artykuł problemowy
(28)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł fachowy
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(34)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
65 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienie wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 13.09.2021
Ewaluacja w socjoterapii / Maria Łuszczyńska. W: Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2, s. [31]-50. - 2016.
Bibliografia na stronach 48-50.
Article
In basket
Date of change: 13.09.2021
Diagnoza w socjoterapii : propozycje narzędzi badawczych / Ewa Grudziewska. W: Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2, s. [11]-30. - 2016.
Bibliografia na stronach 29-30.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przykładowe metody zapisywania ścieżki prozdrowotnej / Bożena Chodyniecka, Danuta Mieleszko // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2003, 6, s.27-29.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Nasza Genia - czyli o nadzorze pedagogicznym / Wojciech Waszak // NOWE W SZKOLE. - 2003, 2, wkładka : KIEROWANIE SZKOŁĄ s.6-7.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Użyteczność ewaluacji w kulturze dialogu / Ewa Nowel // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2015/2016, nr 1, s. 7-23.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Usługa kreowana i usługa postrzegana w raportach ewaluacji pracy szkoły / Ewa Nowel // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2012/2013, nr 2, s.31-48.
Temat: Ewaluacja ; Raport
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 01.04.2021
Ewaluacja w edukacji domowej / Emilia Mazurek. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2020, nr 1, s. 65-81. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 79-81.
No cover
Article
In basket
Date of change: 19.02.2021
"Iść w stronę słońca" - o zmianach konstruktywnie / Ewa Orlińska // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2011/2012, nr 2, s.78-96. - 2011/2012.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46139 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again