Form of Work
Artykuły
(30)
Publikacje naukowe
(29)
E-booki
(17)
IBUK Libra
(17)
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Flaszyńska Ewa
(2)
Golinowska Stanisława (1947- )
(2)
Kozioł Leszek
(2)
Sosnowski Michał
(2)
Uścińska Gertruda (1958- )
(2)
Adamiak Jan (1944- )
(1)
Augustyniak-Górna Teresa
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bednarz Marek
(1)
Berrahal Kamil
(1)
Borys Grażyna
(1)
Brańka Sebastian
(1)
Bukowska Grażyna
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Cichno Stanisław
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Denek Emilia (1936- )
(1)
Dolewka Zofia
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dębowska-Sołtyk Monika
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Fronczak Adam (1957- )
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Haman Jacek
(1)
Holko Maciej
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Janowska Zdzisława (1940- )
(1)
Kierzkowska Anna
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Kluzek Marta
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kosmal Martyna
(1)
Kubica Anna
(1)
Kubicki Paweł (1973- )
(1)
Kuś Artur
(1)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(1)
Matuszczak Katarzyna
(1)
Mica Adriana
(1)
Michoń Piotr
(1)
Molewicz Agnieszka
(1)
Osiatyński Jerzy (1941- )
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(1)
Pękaty Wiktoria
(1)
Raszewski Maciej
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sawicki Adam
(1)
Sielicka Edyta
(1)
Smoleń Paweł
(1)
Sobiech Jan
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Sołtyk Piotr
(1)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(1)
Szreder Mirosław (1957- )
(1)
Szydłowski Michał
(1)
Tomczak Danuta A
(1)
Topińska Irena
(1)
Tyrakowski Marek
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Wiśniewska Dorota
(1)
Wojewoda-Buraczyńska Katarzyna
(1)
Wolniak Jerzy
(1)
Wójtowicz Wanda Janina
(1)
Zawadzki Kamil (1978- )
(1)
Zbieranek Jarosław
(1)
Łapa Małgorzata
(1)
Ławor Elżbieta
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(31)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(56)
Language
Polish
(55)
English
(1)
Subject
Polityka społeczna
(12)
Finanse publiczne
(11)
Rynek pracy
(5)
Świadczenia społeczne
(5)
Dochód minimalny gwarantowany
(3)
Emerytura
(3)
Finanse
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Aktywizacja zawodowa
(2)
Bezrobocie
(2)
Budżety terenowe
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Gospodarka
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Polityka publiczna
(2)
Ubóstwo
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Bezrobotni
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Chorzy
(1)
Decentralizacja (administracja)
(1)
Dotacje unijne
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Golinowska, Stanisława
(1)
Hospicja
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leszczyński, Adam
(1)
Maksim, Monika
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Miasta
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Niepowodzenie
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opracowanie
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Partie polityczne
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka klimatyczna
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka transportowa
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Praca
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo ubezpieczeń społecznych
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Program nauczania
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Reengineering
(1)
Reforma
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Roboty publiczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Strony WWW
(1)
Symulacja
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teoria
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wiek emerytalny
(1)
Wiśniewski, Zenon
(1)
Wojdyło-Preisner, Monika
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: work
Eksperymenty na biednych
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
Subject: time
2001-
(29)
1989-2000
(6)
1901-2000
(5)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(19)
Kraje Unii Europejskiej
(6)
Czechy
(1)
Holandia
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Łotwa
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(24)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(22)
Artykuł problemowy
(15)
Raport z badań
(4)
Recenzja naukowa
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Opracowanie
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Informator
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(30)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(21)
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
56 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
W zbiorze artykułów składających się na ten kwartalnik zawarto wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Stanowią one rezultat badań podstawowych oraz wdrożeniowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich takich przykładowo, jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Zamojska, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawie oraz Małopolska Wyższ Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Kwartalnik jest ukierunkowany na współczesną tematykę i wciąż pojawiające się nowe problemy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: wpływ pandemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną Polski, na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, czy na rentowność firm i stopę wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; na zagadnienie jakości i kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, koszty jakości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście zróżnicowanego rozwoju, jak również na prezentację arkusza oceny zarządzania jakością w firmie, jako narzędzia koncepcyjnego badania jakości; na wyeksponowanie specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych i społecznych; na skutki ekonomiczne i finansowe wprowadzenia nowych produktów na rynku finansowym, takich przykładowo jak kryptowaluty i inne. Autorzy w swych dziełach nie udzielają rad i nie przekazują stanowczych opinii, odpowiedzi, lecz prezentują własne rezultaty badań, spostrzeżenia, wyniki badań poprzedników oraz skromnie zadają fundamentalne pytania: Czym jest zarządzanie różnymi zasobami w nowych warunkach? Co stanowi jego treść? Jakie jest jego instrumentarium badawcze? Nie zawsze znajdujemy odpowiedzi na te pytania, za to pojawiają się inspiracje do głębszych rozważań na temat problemów zglobalizowanego świata i roli, jaką odgrywa w nim człowiek oraz jego praca.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Polecamy książkę, która jest jak bardzo dobra multiwitamina. Dostarcza kompleksowego wsparcia osobom, które chcą poznać świat finansów i funkcjonować w tym świecie, a zatem jest wsparciem dla szerokiego grona czytelników. Kompleksowość wiąże się z szerokim spektrum poruszanych zagadnień: od finansów osobistych po finanse międzynarodowe, od finansów publicznych po finanse przedsiębiorstw, od prostych instrumentów finansowych, jak czek, po te notowane na giełdach papierów wartościowych. Co ważne, zagadnienia te przedstawiono w świetnie przyswajalnej pigułce. Przyswajalność tej pigułki wynika z formy i języka przekazu. Czytelnik znajdzie tu przejrzyste definicje i liczne przykłady oraz ilustracje. Znajdzie też zadania, które umożliwią mu weryfikację zdobytej wiedzy. Choć podręcznik był tworzony z myślą o młodzieży przygotowującej się do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”, z pewnością będzie też wsparciem dla wielu innych czytelników i poszerzy grono finansomaniaków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznych w kontekście rozwoju jednostki samorządowej. Odbywa się to dzięki procesom zarządzania publicznego, w celu dokonania przekształceń gospodarczych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system finansowy samorządu terytorialnego zawiera dużo ułomności i dysfunkcji. Ich konsekwencją jest przede wszystkim niedobór środków, wynikający m.in. z braku przestrzegania zasady adekwatności i potencjalnego zagrożenia stabilności finansów samorządowych. Uzasadnia to konieczność przebudowy finansów samorządu w Polsce w kierunku zmian systemowych i usprawniających. Na potrzebę tego wskazują prawie wszyscy specjaliści zajmujący się zagadnieniami finansów samorządowych z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Celem opracowania jest specyfikacja podstawowych problemów i wyzwań w dziedzinie finansów lokalnych, identyfikacja czynników determinujących przebieg gospodarki finansowej oraz zaproponowanie zbioru rozwiązań zwiększających efektywność formułowanych ocen finansowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Publikacja wnosi istotny wkład w dyskurs naukowy dotyczący bieżących wyzwań stawianych przed polityką fiskalną i pieniężną państwa, finansami publicznymi oraz rynkami kapitałowymi. Monografia stanowi przegląd wyników aktualnych badań, a jednocześnie zbiór dociekań – w postaci teoretycznych i empirycznych analiz. Głównym celem książki jest, z jednej strony, pokazanie wieloaspektowości zagadnień związanych z pojęciem finansów, z drugiej zaś – próba identyfikacji i analiza czynników determinujących współczesne procesy gospodarcze, a znajdujących się w obszarze badań nad finansami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” ukazują się już od 20 lat. W okresie tym opublikowano w nich ponad 600 artykułów naukowych i publikacji dydaktycznych. (...) Również ten Zeszyt stanowią prace pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. Mamy więc badania pracowników Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Banking University we Lwowie, The State University of New York at Oswego, University of Neapolis Pafos. W treści publikacji można wyróżnić kilka nurtów i wątków badawczych, a mianowicie: pomiar i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, poboru podatków w Polsce i krajach Unii Europejskiej, migracji ekonomicznych do Polski; badanie wpływu regulacji prawnych i audytu na efektywność wydatkowania środków publicznych, analizę czynników kształtujących oczekiwania finansowe studentów, badanie wpływu e-learningu na funkcjonowanie bibliotek publicznych; teoretyczne ujęcie modelu kompetencyjnego pracowników turystyki, hotelarstwa i branży eventowej, znaczenia analizy zbiorów danych typu Big Data, czy wykorzystanie metody analizy ergonomicznej w zarządzaniu projektami, wynikającej z normy EN 16710-2. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509 zawierają 43 artykuły, w tym kilka w języku angielskim, stanowiące znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków akademickich. Zostały one poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych, które dotyczą wielu aspektów teorii ekonomii oraz realizacji polityki ekonomicznej – w skali mikro- i makroekonomicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiąca znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Składa się z 35 artykułów, z czego dwa przygotowano w języku angielskim. Prezentowane opracowania zawierają rozważania odnoszące się do wielu aktualnych problemów naukowo-badawczych dotyczących wielu aspektów teorii ekonomii oraz realizacji polityki ekonomicznej w wymiarze mikro- i makroekonomicznym. Autorzy tekstów zebranych w niniejszej książce opisują wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz związanych z rozwojem gospodarczym i polityką gospodarczą na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządowym. Niniejsza publikacja zawiera ponadto opracowania poświęcone polityce podatkowej, pieniężnej, bankowości i usługom finansowym. Poruszana jest w niej również tematyka zarządzania przedsiębiorstwem, spójności społecznej na obszarze Unii Europejskiej, polityki rolnej i handlu żywnością, mieszkalnictwa, transportu, jak również kwestie związane z rozwojem konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, efektywności wydatków na B+R oraz zmian struktury zatrudnienia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Książka jest kierowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób w praktyce zajmujących się finansami publicznymi, współczesnymi problemami polityki ekonomicznej czy ekonomii. Poszczególne jej fragmenty były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym chciałbym serdecznie podziękować. Składam wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom przyczyniającym się do powstania tej książki za ich zaangażowanie i wkład w powstanie publikacji. Jestem w pełni przekonany, że książka Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych, przyczyniając się w przyszłości do powstania równie interesujących opracowań. Jerzy Sokołowski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej - świadczeniobiorca (osoba indywidualna). Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Przekazując do rąk Czytelników kolejny tom „Nauk o Finansach”, pragniemy zwrócić uwagę na trzy artykuły z bloku tematycznego Finanse publiczne. Wszystkie trzy opracowania obejmują zagadnienia z zakresu sektora samorządowego. Obecnie funkcjonowanie tego sektora poddawane jest istotnym zmianom, co związane jest z koncepcją nowego zarządzania publicznego, dzięki której zarządzanie zasobami finansowymi nabrało nowego znaczenia. Tak istotne zmiany nie dotyczą zagadnień z finansów przedsiębiorstw, ale w prezentowanych artykułach pojawią się nowe spojrzenia, które uwzględniają filozofię zrównoważonego rozwoju oraz nowe metody do właściwej wyceny i oceny przedsiębiorstw. Nasi wierni Czytelnicy z pewnością zauważą, że w każdym tomie tego czasopisma pojawiają się artykuły z tematyki rynków finansowych i pośrednictwa finansowego. Innowacyjne zjawiska, które można zaobserwować na tych rynkach, prowokują naukowców do ich analizy, co ma miejsce w trzech opublikowanych opracowaniach, które Państwu polecamy. Mamy nadzieję, że wszystkie artykuły spełnią oczekiwania Czytelników i okażą się interesującą lekturą.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Przekazując do rąk Czytelników kolejny tom „Nauk o Finansach”, pragniemy zwrócić uwagę na jego zróżnicowaną problematykę. Nadesłane opracowania zostały jak zwykle przypisane przez redakcję do poszczególnych bloków tematycznych, jakimi są kolejno: • finanse publiczne, • finanse przedsiębiorstw, • pośrednictwo finansowe i rynki finansowe. Cztery opracowania z pierwszego bloku tematycznego obejmują zagadnienia stabilizacji finansów publicznych, co wiąże się nie tylko z analizą systemu wyrównania finansowego, ale także ze skutkami przepływów na rzecz systemu emerytalnego czy z zaspokajaniem zapotrzebowania finansowego samorządów terytorialnych. Kluczowe jednak są w tej kwestii decyzje odnoszące się do podziału zadań i kompetencji. W części poświęconej finansom przedsiębiorstw znalazły się opracowania prezentujące wyniki badań nad sytuacją finansową przedsiębiorstw w regionie oraz dotyczące instrumentów wykorzystywanych w inwestycjach finansowych przez mikropodmioty. Specyficznymi podmiotami poddanymi analizie w tej grupie opracowań są wyższe uczelnie w kontekście obecnej sytuacji demograficznej. Najobszerniejszy blok, zawierający sześć opracowań, dotyczy działalności pośredników finansowych (banków i ubezpieczycieli). Większość artykułów wiąże się z bankowością, choć dotyczy nie tylko działalności banków (regulacji ich działalności oraz zarządzania portfelem handlowym), ale także działań ich klientów – gospodarstw domowych (gromadzenia oszczędności czy transferu środków z zagranicy). Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na opracowanie z zakresu finansów behawioralnych, jako pierwsze w tej części, poświęcone uwarunkowaniom religijnym działań inwestycyjnych podmiotów gospodarujących.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Przekazując Czytelnikom kolejny numer czasopisma „Nauki o Finansach”, pragnę zwrócić uwagę na to, jak coraz bardziej różnorodny staje się obszar zainteresowań nauk o finansach. W opracowaniach przedstawionych w tym tomie pojawił się nowy, ciekawy wątek. Dotyczy on kulturowych uwarunkowań zjawisk finansowych, jakże rzadko dotąd dostrzeganych podczas ich analizowania. Odpowiedzialne finanse, uwzględniające specyficzne cechy własne i zachowania podmiotów gromadzących i wydatkujących środki pieniężne, to tematyka pojawiająca się na naszych łamach po raz pierwszy. Zachęcam więc do przeczytania artykułu na ten temat. Składający się z dziesięciu artykułów tom został podzielony na trzy następujące bloki tematyczne: • finanse publiczne, • finanse przedsiębiorstw, • pośrednictwo finansowe i rynki finansowe. Artykuły z zakresu finansów publicznych dotyczą funkcjonowania finansów samorządowych oraz wybranych aspektów działania systemu emerytalnego, nadal i nieprzerwanie budzącego tak wiele kontrowersji. W drugim bloku tematycznym znalazły się artykuły na temat wybranych aspektów zarządzania kapitałem z punktu widzenia rentowności aktywów, płynności w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i metalowego, a także obrazu rachunkowego zjawisk finansowych, ukształtowanego odmiennym, ale wielce przydatnym dla ich pełnego zrozumienia punktem widzenia. Trzeci blok obejmuje bardzo zróżnicowane problemy pośrednictwa finansowego – od rozwoju rynku reasekuracyjnego w warunkach wschodzącego rynku finansowego, przez analizę zachowań podmiotów tego rynku, aż po analizę tendencji zmian instytucjonalnych. Taka różnorodność jest odbiciem tempa rozwoju i przemian tej dziedziny. Sprawia ona, że w tym obszarze wciąż jest wiele do zbadania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Niniejszy numer Nauk o Finansach podzieliliśmy na dwie części. Część pierwsza zawiera artykuły zajmujące się problematyką finansów publicznych. Ich tematyka wyraźnie pokazuje, jak bardzo jest to rozległa dziedzina badań. Finanse publiczne są obecnie w centrum debaty dotyczącej przyszłości nie tylko naszego kraju, ale także całej Unii Europejskiej i szerzej – gospodarki światowej. To jednak problem zajmujący obecnie przede wszystkim polityków i publicystów, na wyniki pogłębionych badań naukowych trzeba będzie jeszcze poczekać. Tymczasem proponujemy naszym. Czytelnikom zwrócenie uwagi na kilka szczegółowych zagadnień w trzech opracowaniach, których przewodnią ideą jest zbadanie efektywności konkretnych rozwiązań instytucjonalnych zastosowanych w finansach publicznych.W części drugiej poruszono problemy związane z finansami przedsiębiorstw i rynkami finansowymi. Dwa pierwsze artykuły to analiza wpływu konkretnych rozwiązań prawnych na finanse przedsiębiorstw, na sposoby, w jakie przedsiębiorstwa te realizują swe cele na rynkach finansowych. Nie sama bowiem dostępność instrumentów finansowych i efektywność rynków finansowych jest wyznacznikiem sposobu działania przedsiębiorstw, ważnym ograniczeniem jest obowiązujący system prawny, w coraz większym stopniu podlegający regulacjom międzynarodowym. Dodatkowym ograniczeniem swobody może też być oczekiwana przez społeczeństwo odpowiedzialność przedsiębiorstwa, jednak właściwe do niej podejście może przynieść przedsiębiorstwu nie kłopoty, a wymierne korzyści, jak o tym traktuje trzeci z artykułów w tej części. Kolejna praca dotyczy cen transferowych, narzędzia niezbędnego w obliczu coraz bardziej rozwijających się grup kapitałowych, budzącego jednak liczne kontrowersje z racji swej elastyczności i niewielkiej przejrzystości. To kilka tylko spośród ogromu zagadnień, jakich dostarczają rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw. W oczekiwaniu na następny tom, w którym zapoznamy się z wynikami dalszych badań w tej dziedzinie, życzę naszym Czytelnikom satysfakcji i pożytku z lektury zamieszczonych tu artykułów.,
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Do rąk czytelników oddajemy czasopismo „Nauki o Finansach”, składające się z dziesięciu artykułów, w których autorzy poruszają problematykę z różnych obszarów związanych z finansami publicznymi i rynkami finansowymi. Zebrane opracowania dotyczące tematyki finansów publicznych poruszają problemy związane z: zagadnieniem podziału środków publicznych, oceną pierwszych etapów reformowania sprawozdawczości sektora publicznego Ukrainy, samodzielnością finansową samorządów lokalnych w Polsce oraz finansowaniem przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych na przykładzie powiatu lubańskiego. Artykuły poświęcone rynkom finansowym dotyczą zagadnień odnoszących się do rynku kapitałowego i kredytowego. Aspekty omawiane przez autorów w publikacji to: określenie związków pomiędzy operacją podziału akcji a wpływem owego podziału na płynność obrotu tych akcji, rola banków we współczesnym świecie pieniądza niematerialnego z uwzględnieniem elektronicznych instrumentów płatniczych wydawanych przez banki, metody pomiaru kapitału klienta oraz korzyści mogące wynikać ze stosowania tej koncepcji w bankowości spółdzielczej, relacje i powiązania pomiędzy wysokością ryzyka kredytowego banku uniwersalnego a stopniem współpracy tej instytucji z Biurem Informacji Kredytowej. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Niniejsza publikacja jest kolejnym zeszytem dziedzinowym poświęconym naukom o finansach. Składa się z dziewiętnastu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone kolejno: - finansom publicznym i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, - pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym, - finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Cztery teksty pierwszego bloku tematycznego dotyczą zagadnień podatkowych, konsolidacji finansów publicznych w drodze likwidacji niektórych funduszy celowych (gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz wyceny aktywów w jednostkach budżetowych. Drugi blok obejmujący pięć tekstów prezentuje różnorodną tematykę, odnoszącą się do wpływu zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego na decyzje inwestorów na rynku kapitałowym, wpływu monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową, wykluczeń finansowych, zasad wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe oraz wybranych aspektów wyceny instrumentów finansowych. Trzeci najbardziej obszerny, liczący dziesięć tekstów blok zawiera po dwa teksty poświęcone odpowiednio zasobom niematerialnym i wykorzystaniu rachunku kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tekst o pomiarze historycznym i prospektywnym w świetle zasady wiernego obrazu. W bloku tym znajdują się również interesujące opracowania o czynnikach kształtujących zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości, cenie transferowej, nadzorze publicznym nad działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich, sprawozdawczości finansowej i roli venture capital w kreowaniu wartości firmy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Do rąk czytelników oddajemy kolejny zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach serii Nauki o Finansach, składający się z kilkudziesięciu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone: ? finansom publicznym, ? pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym oraz ? finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Teksty z pierwszego bloku dotyczą różnych aspektów organizacji sektora finansów publicznych w świetle reformy finansów publicznych, zarządzania środkami publicznymi i długiem publicznym, polityki fiskalnej w sferze ochrony środowiska i konsumpcji oraz finansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej. Drugi blok tematyczny zawiera aktualną problematykę badawczą dotyczącą obserwowanych zawirowań na rynkach finansowych, instrumentarium łagodzącego ich skutki – zwłaszcza dla deponentów środków pieniężnych w bankach, oraz zwiększania efektywności gospodarki finansowej podmiotów sektora ubezpieczeń. Na uwagę zasługują ponadto dwa opracowania zawierające niezwykle interesującą, relatywnie nową w polskim piśmiennictwie naukowym problematykę wykluczeń finansowych. Ostatni, trzeci blok opracowań obejmuje zakresem przedmiotowym zagadnienia zastosowania cen transferowych w zarządzaniu finansami spółek, aspekty analizy finansowej i identyfikacji ryzyka finansowego, rewizji finansowej oraz metod wyceny przedsiębiorstw. W jednym z opracowań zwrócono uwagę na chaos pojęciowy jako przejaw różnych interpretacji istoty czynników niematerialnych, od których w coraz większym stopniu zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Celem niniejszego opracowania jest analiza systemowych uwarunkowań funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego i identyfikacja występujących w tym obszarze barier jego rozwoju. W warstwie empirycznej przedstawiono mechanizm zawierania partnerstwa, przebieg jego realizacji, a także, wykorzystując narzędzia analizy finansowej, oceniono efektywność ekonomiczną analizowanych przedsięwzięć. Część empiryczna pracy nie jest jednolita metodologicznie. Zróżnicowania wynikają z niejednakowej dostępności do szczegółowych danych liczbowych, obrazujących realizację partnerstwa. Analizą objęto tak wzorcowe przykłady realizowanych przedsięwzięć, jak i projekty mniej udane, a nawet nietrafione. Praca niniejsza składa się z części teoretycznej oraz z części badawczej. Syntezę przeprowadzonych badań oraz wnioski zaprezentowano w ostatnim rozdziale publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Przejrzysty układ oraz pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojenie zawartych w publikacji treści. Adresaci: Książka zainteresuje nie tylko studentów, lecz także osoby działające w obszarze praktyki życia gospodarczego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 19.11.2021
Nazwy autorów na stronach 443-[444].
Bibliografia strony 416-431.
Tekst częściowo tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42238 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38924, 38923, 38922, 38921, 38920 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again