Form of Work
Artykuły
(53)
Książki
(13)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Witek Janina
(21)
Kuszak Kinga
(5)
zbiorowa Praca
(3)
Fober Karolina
(2)
Kasdepke Grzegorz (1972- )
(2)
Krella-Moch Aneta (1969- )
(2)
Skorupka Stanisław (1906-1988)
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Anusiewicz Janusz (1946-2000)
(1)
Banaszek-Szapowałowa Aneta
(1)
Bańko Mirosław (1959- )
(1)
Benson Evelyn
(1)
Benson Morton
(1)
Borkowski Piotr (1907-1985)
(1)
Bury Magdalena
(1)
Bąba Stanisław (1939- )
(1)
Cybulska Zofia
(1)
Czochralski Jan Antoni (1924-2004)
(1)
Donath Adolf (1919-1984)
(1)
Grzywacz Beata
(1)
Hożewska-Todorow Marta (1962- )
(1)
Ilson Robert
(1)
Jamry Ilona
(1)
Kamińska Dominika
(1)
Kostrzewa Joanna
(1)
Kowalczyk-Żurawska Maria
(1)
Kromski Kamil
(1)
Kuna Karolina
(1)
Liberek Jarosław (1963- )
(1)
Lizak Jadwiga
(1)
Magnuszewska Małgorzata
(1)
Rejch Ewa
(1)
Rodak-Nawrot Marta
(1)
Russek Hanna
(1)
Sawicka Agnieszka
(1)
Skawiński Jacek
(1)
Smoleń Anna
(1)
Szalewska Katarzyna
(1)
Wasilak Jolanta
(1)
Wróblewski Krzysztof (1964- )
(1)
Ślęzak-Stachulak Alicja
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(57)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(70)
Language
Polish
(70)
Audience Group
Szkoły podstawowe
(3)
Klasa 6.
(2)
Bibliotekarze
(1)
Dzieci
(1)
Gimnazja
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Subject
Frazeologia
(41)
Język polski
(41)
Konkursy szkolne
(20)
Słowniki frazeologiczne
(7)
Słowniki polskie
(5)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(4)
Język angielski
(2)
Język niemiecki
(2)
Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych
(2)
Polszczyzna współczesna
(2)
Antonimy
(1)
Barańczak, Stanisław (1946-2014)
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Idiomy niemieckie
(1)
Język
(1)
Język dziecka
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Języki obce
(1)
Konkurs
(1)
Konkursy czytelnicze
(1)
Kultura języka
(1)
Kultura klasyczna
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego)
(1)
Miłość
(1)
Nagłówek
(1)
Poezja polska
(1)
Przysłowia
(1)
Psy
(1)
Reklama prasowa
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Synonimy
(1)
Słownictwo
(1)
Słowniki
(1)
Słowniki angielskie
(1)
Słowniki angielsko-polskie
(1)
Słowniki polsko-niemieckie
(1)
Słowotwórstwo
(1)
UNESCO
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Związki frazeologiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(28)
Artykuł z czasopisma fachowego
(25)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Publikacje dla dzieci
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Publikacje
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Językoznawstwo
(5)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Psychologia
(1)
71 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Słownictwo gwarowe ; Język literacki ; Gwara polska ; Cechy fonetyczne ; Cechy morfologiczne ; Cechy morfonologiczne ; Cechy słowotwórcze ; Cechy leksykalne ; Kontakty białorusko-polskie ; Północno-zachodnie zasięgi dialektalne ; Gwary kieleckie ; Historia badań dialektologicznych ; Indoeuropeistyka ; Językoznawstwo historyczno-porównawcze ; Gwary góralskie ; Język narodowy ; Kategoria słowotwórcza ; Historia prasy ; Poprawność ; Polszczyzna północnokresowa ; Lituanizmy ; Czasownik ; Okres przedliteracki języka słowackiego ; Polonizmy profesjonalne ; Polonizmy administracyjne i prawne ; Regionalna odmiana języka polskiego ; Kategoria gramatyczna ; Rodzaj ; Błąd językowy ; Komunikacja apodyktyczna ; Komunikacja deliberatywna ; Figura konceptualna ; Idiolekt ; Daugavpils ; Słowotwórstwo ludowe ; Funkcje formantów ; Kategoryzacja słowotwórcza ; Księga grodzka ; Dialektologia ; Składnia ; Wpływy językowe ; Wariantywność ; Stary ukraiński język literacki z XVII w ; Kazanie barokowe ; Wpływ polski ; A. Radziwiłowski ; Słownictwo ludowe ; Nazwa a desygnat ; Wartościowanie ; Mechanizmy nazwotwórcze ; Synchronia ; Leksyka archaiczna ; Homonimia ; Chronia ; Słowotwórstwo dialektów polskich ; Derywacja morfologiczna w dialektach polskich ; Wartość stylistyczna ; Polszczyzna kresowa ; Spółgłoski tylnojęzykowe ; Obrzędowość ; Frazeologizm biblijny ; Reportaż literacki ; Język/dialekt ; Ukrainizmy ; Białorutenizmy ; Fitonimy ; Język matematyki ; Terminologia matematyczna ; Ex lingua stulta veniunt incommoda multa ; Toponomastyka ; Mikrotoponimy ; Klasyfikacja strukturalna ; Kryterium morfologiczne ; Karol Dejna ; Gwary laskie ; Gwary śląskie ; Afiks ; Syberia ; Frazeologia ; Leksyka ; Glottodydaktyka ; Dialekt ; Kontakty językowe ; Kultura ludowa ; Norma ; Górny Śląsk ; Słownik historyczny języka słowackiego ; Religia ; Język polski ; Fleksja ; Interferencja ; Historia języka polskiego ; Romanistyka ; Gwara ; Slawistyka ; Zapożyczenie ; Uzus ; Semantyka ; Leksykografia ; Bilingwizm ; Diachronia ; Onomastyka ; Dialektologia polska ; Słowotwórstwo ; Biblia ; Ekspresywność ; Etymologia ; Język polski XVII–XVIII w ; Polacy ; Zapożyczenia ; Tożsamość narodowa ; Kodyfikacja
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Monografia dedykowana jest Profesor Ewie Straś. Współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków w kraju i za granicą podzielili się na łamach tych stron rezultatami naukowego oglądu słów, myśli i obrazów słowiańskiego kręgu. W pięciu rozdziałach zgromadzonych jest 26 tekstów, w których autorzy przyjmują perspektywę semazjologiczną, onomazjologiczną czy translatoryczną, badają konkretne teksty dawne i współczesne, podejmują się omówienia zagadnień teoretycznych i praktycznego zastosowania metod i narzędzi lingwistycznych, omawiają określone przejawy działalności człowieka – nie tylko komunikacyjnej – w takich sferach jak władza, media, bezpieczeństwo. Większość tekstów ma charakter porównawczy, najczęściej analizowane są zagadnienia dotyczące języka polskiego i rosyjskiego, a także czeskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46677 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 205)
Bibliografia na stronach 206-213.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46529 (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sześciolatek w świecie związków frazeologicznych / Kinga Kuszak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2015/2016, nr 1, s. 29-38.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Potrzebny jak chleb : konkurs frazeologiczny / Janina Witek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 6, s.16.
Streszczenie: Propozycja konkursu frazeologicznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej wraz z odpowiedziami.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ucho od śledzia : konkurs frazeologiczny / Janina Witek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2016, nr 3, s. 29.
Streszczenie: Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again